Heti jogász 2019. 9. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 9. héten a Magyar Közlöny 28-33. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/28.

Megjelent: 2019. 02. 25.

 

Új jogszabályok

 

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Hatályos: 2019. 03. 05.

 

59/2019. (II. 25.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

 

1061/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1062/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/29.

Megjelent: 2019. 02. 25.

 

Új jogszabályok

 

22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről

Hatályos: 2019. 02. 26.

 

23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről

 

1064/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról

 

1065/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú (“A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra fejlesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című) projekt támogatásának növeléséről

Hatályos: 2019. 02. 26.

 

1066/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú (“VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Módosítja: 23/2019. (II. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1065/2019. (II. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 02. 26.

Módosítja: 1066/2019. (II. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 02. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

hatályon kívül helyezi: 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

Hatályos: 2019. 02. 26.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/30.

Megjelent: 2019. 02. 27.

 

Új jogszabályok

 

24/2019. (II. 27.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

25/2019. (II. 27.) Korm. rendelet

a Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

3/2019. (II. 27.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

3/2019. (II. 27.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 07.

 

3/2019. (II. 27.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28., 2019. 03. 29.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5037/2018/4. határozata

A nem közterületi ingatlanon engedéllyel vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. A kompenzáció az engedély nélküli kivágás esetén sem tehető szankciós jellegűvé. A jogellenes cselekmény jogkövetkezménye a jogsértés súlyával arányban álló közigazgatási bírság kiszabása lehet.

 

60/2019. (II. 27.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről

 

1067/2019. (II. 27.) Korm. határozat

Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében felállítandó Terrorizmus Elleni Koordinátorok Globális Hálózatához, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében már működő Terrorizmus Elleni Hálózathoz történő csatlakozásáról

 

1068/2019. (II. 27.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről

 

1069/2019. (II. 27.) Korm. határozat

a felvidéki Szepsi városában tervezett iskolaközpont épületkomplexuma kivitelezésének megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 24/2019. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 24/2019. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2019. (II. 27.) MvM r.

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 4/2019. (II. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja: 4/2019. (II. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 4/2019. (II. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 4/2019. (II. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Módosítja: 4/2019. (II. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 28.

 

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

Módosítja: 3/2019. (II. 27.) IM r.

Hatályos: 2019. 03. 07.

 

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja: 3/2019. (II. 27.) IM r.

Hatályos: 2019. 03. 07.

 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 3/2019. (II. 27.) IM r.

Hatályos: 2019. 03. 07.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 3/2019. (II. 27.) ITM r.

Hatályos: 2019. 02. 28., 2019. 03. 29.

 

1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1068/2019. (II. 27.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/31.

Megjelent: 2019. 02. 21.

 

Új jogszabályok

 

2019. évi I. törvény

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 01. – kivétellel.

 

26/2019. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

4/2019. (II. 28.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

 

KE határozatok nagykövetek; rendkívüli és meghatalmazott nagykövetek kinevezéséről és megbízásáról, valamint megbízás alóli felmentéséről; határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről; magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1071/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú (“Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1072/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1073/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Heves város külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1074/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Markaz község külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1075/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1076/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló tízpályás versenymedencés városi uszoda beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1077/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Ciprusi Köztársaság Belügyminisztériumának Menekültügyi Szolgálata részére szoftver használati engedélyének ingyenes átruházásáról

 

1078/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

18/2019. (II. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

ME határozatok főiskolai tanár kinevezéséről és helyettes államtitkár felmentéséről

 

Módosított jogszabályok

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 26/2019. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja: 26/2019. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

Módosítja: 26/2019. (II. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 4/2019. (II. 28.) HM r.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1071/2019. (II. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról

Módosítja: 1072/2019. (II. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 01.

 

1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1075/2019. (II. 28.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/32.

Megjelent: 2019. 03. 01.

 

Új jogszabályok

 

4/2019. (III. 1.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

93/2019. (III. 1.) KE határozat

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontjának kitűzéséről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/33.

Megjelent: 2019. 03. 01.

 

Új jogszabályok

 

27/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

30/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 04.

 

5/2019. (III. 1.) EMMI rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

94/2019. (III. 1.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről

 

1079/2019. (III. 1.) Korm. határozat

“Életmentő Emlékérem” adományozásáról

 

1080/2019. (III. 1.) Korm. határozat

Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról

 

1081/2019. (III. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1082/2019. (III. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1083/2019. (III. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

21/2019. (III. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

22/2019. (III. 1.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja: 27/2019. (III. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 28/2019. (III. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 29/2019. (III. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja: 30/2019. (III. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 31.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 31/2019. (III. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 1/2019. (III. 1.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 03. 04.

 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja: 5/2019. (III. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1081/2019. (III. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1612/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1, a KEHOP-2.1.3 és a KEHOP-2.2.2 azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1081/2019. (III. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 02.

 

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1082/2019. (III. 1.) Korm. h.

 

1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1083/2019. (III. 1.) Korm. h.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.