Heti jogász 2019. 10. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 10. héten a Magyar Közlöny 34-37. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/34.

Megjelent: 2019. 03. 05.

 

Új jogszabályok

 

32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

34/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

37/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

1/2019. (III. 5.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

2/2019. (III. 5.) AB határozat

az Alaptörvény R) cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (1) bekezdésének, valamint a XIV. cikk (4) bekezdésének értelmezéséről

 

7/2019. (III. 5.) OGY határozat

a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról

 

8/2019. (III. 5.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 04.

 

9/2019. (III. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 04.

 

95/2019. (III. 5.) KE határozat

a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről

 

1084/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló jogszabályok végrehajtása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

 

1085/2019. (III. 5.) Korm. határozat

az állami tankönyvkiadás egyes feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

 

1086/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatás biztosításáról

 

1087/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Aquantis élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

 

1088/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjának módosításáról

 

1089/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Komárom városában megvalósítani szükséges víziközmű fejlesztések támogatásáról

 

1090/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Buenos Airesben 2019. március 20-22. között megrendezésre kerülő második Magas Szintű Dél-Dél Együttműködési ENSZ Konferencián való magyar részvételről

 

Módosított jogszabályok

 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja: 33/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja: 33/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 33/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 34/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 35/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 36/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 37/2019. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2019. (III. 5.) PTNM r.

Hatályos: 2019. 03. 06.

 

11/2011. (III. 9.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 8/2019. (III. 5.) OGY h.

Hatályos: 2019. 03. 04.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 9/2019. (III. 5.) OGY h.

Hatályos: 2019. 03. 04.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/35.

Megjelent: 2019. 03. 06.

 

Új jogszabályok

 

38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet

a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 07.

 

4/2019. (III. 6.) AM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

10/2019. (III. 6.) OGY határozat

a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február – 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek fejlesztéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

 

23/2019. (III. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 38/2019. (III. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 38/2019. (III. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 38/2019. (III. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 38/2019. (III. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 2/2019. (III. 6.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 03. 07.

 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 4/2019. (III. 6.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 09

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/36.

Megjelent: 2019. 03. 07.

 

Új jogszabályok

 

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

40/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 08., 2019. 07. 01.

 

11/2019. (III. 7.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

3/2019. (III. 7.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

 

4/2019. (III. 7.) AB határozat

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról

 

24/2019. (III. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 39/2019. (III. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 40/2019. (III. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 08., 2019. 07. 01.

 

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 11/2019. (III. 7.) MNB r.

Hatályos: 2019. 03. 08.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/37.

Megjelent: 2019. 03. 08.

 

Új jogszabályok

 

41/2019. (III. 8.) Korm. rendelet

az “Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 16.

 

1/2019. (III. 8.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről

 

1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

 

1094/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról

 

1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

 

1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról

 

1098/2019. (III. 8.) Korm. határozat

Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1099/2019. (III. 8.) Korm. határozat

Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az Ázsia-Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról

 

1101/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról

 

1102/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1103/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az “Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 41/2019. (III. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 16.

 

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1104/2019. (III. 8.) Korm. h.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.