Heti jogász 2019. 11. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 11. héten a Magyar Közlöny 38-44. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/38.

Megjelent: 2019. 03. 11.

 

Új jogszabályok

 

42/2019. (III. 11.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

5/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

6/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

5/2019. (III. 11.) AB határozat

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1105/2019. (III. 11.) Korm. határozat

Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról

 

1106/2019. (III. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 42/2019. (III. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 4/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

Módosítja: 4/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

6/2013. (III. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

21/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 6/2019. (III. 11.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 5/2019. (III. 11.) AB h.

Hatályos: 2019. 03. 12.

 

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1106/2019. (III. 11.) Korm. h.

 

1827/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja: 1106/2019. (III. 11.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/39.

Megjelent: 2019. 03. 12.

 

Új jogszabályok

 

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

3/2019. (III. 12.) NVTNM rendelet

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

4/2019. (III. 12.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5042/2018/3. határozata

Terem Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelete megalkotásának elrendeléséről

 

1107/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2019. évi adományozásáról

 

1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról

 

1109/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi modern oktatási környezet fejlesztése érdekében történő támogatás biztosításához szükséges forrás átcsoportosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 3/2019. (III. 12.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 4/2019. (III. 12.) MvM r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/40.

Megjelent: 2019. 03. 12.

 

Új jogszabályok

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

 

1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1112/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról

 

25/2019. (III. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 45/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 46/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 46/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 46/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletről

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

Módosítja: 47/2019. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 6/2019. (III. 12.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 03. 13.

 

1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1111/2019. (III. 12.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/41.

Megjelent: 2019. 03. 13.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi II. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

49/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1/2019. (III. 13.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

7/2019. (III. 13.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról

 

1115/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a 2021. évi ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1116/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a 2023. évi ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1117/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az Iskola Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

 

1118/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1119/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek igazságügyi szakértői véleményt követő támogatásának növeléséről

 

1120/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1121/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 azonosító számú (“A pécsi uránvárosi piac fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1122/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

26/2019. (III. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

  1. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról

Módosítja: 2019. évi II. tv.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja: 48/2019. (III. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja: 49/2019. (III. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 1/2019. (III. 13.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 7/2019. (III. 13.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1118/2019. (III. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1122/2019. (III. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 5/2019. (III. 13.) IM r.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/42.

Megjelent: 2019. 03. 13.

 

Új jogszabályok

 

1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2019. 03. 14.

 

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékév programjáról

 

1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről

 

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1126/2019. (III. 13.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/43.

Megjelent: 2019. 03. 14.

 

Új jogszabályok

 

2019. évi III. törvény

a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi IV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi V. törvény

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohoš) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi VIII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi IX. törvény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

2019. évi XI. törvény

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivételekkel.

 

2019. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

2019. évi XIII. törvény

a vagyonkezelő alapítványokról

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

2019. évi XIV. törvény

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

50/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 15. – kivétellel.

 

1127/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenésről

 

1128/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

Módosuló jogszabályok

 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 50/2019. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 50/2019. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 50/2019. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 51/2019. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1128/2019. (III. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/44.

Megjelent: 2019. 03. 14.

 

Új jogszabályok

 

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

53/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

5/2019. (III. 14.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

1129/2019. (III. 14.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1130/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról

 

1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról

 

27/2019. (III. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között az M3 autópálya – Mátészalka – országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

28/2019. (III. 14.) ME határozat

a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 53/2019. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 5/2019. (III. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja: 5/2019. (III. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet

a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

Módosítja: 5/2019. (III. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1130/2019. (III. 14.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Hatályon kívül helyezi: 52/2019. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 15.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.