Heti jogász 2019. 12. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 12. héten a Magyar Közlöny 45-48. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/45.

Megjelent: 2019. 03. 18.

 

Új jogszabályok

 

54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 19. – kivétellel

 

55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 21.

 

56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 19.

 

57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 19.

 

6/2019. (III. 18.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Hatályos: 2019. 04. 02.

 

KE határozatok altábornagyi előléptetésről, dandártábornoki kinevezésekről, vezérőrnagyi előléptetésről, valamint bírói felmentésekről és kinevezésekről

 

1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről

 

1133/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar űrkutatás és űrtevékenység fejlesztéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról

 

1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről

 

1136/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú (“A Zenede épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1137/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú “Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt támogatásának növeléséről

 

1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1139/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1140/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 19.

 

1141/2019. (III. 18.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása”, valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, “Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1142/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosító számú (“Irmák Nonprofit Kft. – Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat

az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 55/2019. (III. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 21.

 

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

Módosítja: 56/2019. (III. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 19.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 57/2019. (III. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 58/2019. (III. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 19.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1140/2019. (III. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 03. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Hatályon kívül helyezi: 6/2019. (III. 18.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 02.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/46.

Megjelent: 2019. 03. 19.

 

Új jogszabályok

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

1/2019. (III. 19.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 20.

 

6/2019. (III. 19.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 20.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

11/2019. (III. 19.) OGY határozat

Farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 

KE határozatok a Kossuth- és Széchenyi-díj, valamint egyéb kitüntetések adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 1/2019. (III. 19.) MK r.

Hatályos: 2019. 03. 20.

 

7/2018. (III. 28.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja: 6/2019. (III. 19.) AM r.

Hatályos: 2019. 03. 20.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2019. (III. 19.) TNM r.

Hatályos: 2019. 03. 22.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/47.

Megjelent: 2019. 03. 20.

 

Új jogszabályok

 

6/2019. (III. 20.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

7/2019. (III. 20.) AB határozat

a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jétől 2009. szeptember 30-ig hatályos 54. § (4)-(6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a 2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

 

1146/2019. (III. 20.) Korm. határozat

egyes kulturális célú feladatok támogatásáról

 

1147/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitásához szükséges források biztosításáról

 

1148/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működésének támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1149/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

29/2019. (III. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

30/2019. (III. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

31/2019. (III. 20.) ME határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/48.

Megjelent: 2019. 03. 22.

 

Új jogszabályok

 

2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet

egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 30., 2020. 09. 06.

 

8/2019. (III. 22.) AB határozat

Makád Község Önkormányzata 11/2003. (X. 7.) számú rendelete mellékletének 6. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

9/2019. (III. 22.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

10/2019. (III. 22.) AB határozat

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény- ellenesség megállapításáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

Módosítja: 2/2019. (III. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 03. 30., 2020. 09. 06.

 

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Módosítja: 2/2019. (III. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 03. 30.

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 2/2019. (III. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 03. 30.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.