Heti jogász 2019. 13. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 13. héten a Magyar Közlöny 49-54. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/49.

Megjelent: 2019. 03. 25.

 

Új jogszabályok

 

59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 26., 2019. 04. 02.

 

7/2019. (III. 25.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályos: 2019. 03. 26.

 

1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról

 

1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat

Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról

 

1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat

egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről

 

1153/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1154/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitásával összefüggő intézkedésekről és azok finanszírozásáról

 

1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról

 

1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat

Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről

 

1157/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

32/2019. (III. 25.) ME határozat

a Magyar-Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2019. 03. 26.

 

33/2019. (III. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 59/2019. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 59/2019. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 59/2019. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 60/2019. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 02.

 

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja: 60/2019. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 26.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/50.

Megjelent: 2019. 03. 26.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XV. törvény

egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 27. – kivétellel.

 

 1. évi XVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 27. – kivétellel.

 

 1. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 27.

 

 1. évi XVIII. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 27.

 

 1. évi XIX. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03., 2019. 07. 01.

 

61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.

 

62/2019. (III. 26.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 27.

 

7/2019. (III. 26.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 10.

 

8/2019. (III. 26.) AM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03., 2020. 01. 01.

 

8/2019. (III. 26.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

34/2019. (III. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2019. évi XV. tv.

Hatályos: határozatlan

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2019. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2019. 03. 27.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi XIX. tv.

Hatályos: 2019. 04. 03., 2019. 07. 01.

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

Módosítja: 61/2019. (III. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 62/2019. (III. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 27.

 

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 7/2019. (III. 26.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 10.

 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 03., 2020. 01. 01.

 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Módosítja: 8/2019. (III. 26.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 03.

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 8/2019. (III. 26.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/51.

Megjelent: 2019. 03. 27.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XX. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

 1. évi XXI. törvény

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 28. – kivétellel.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 03. 28. – kivétellel.

 

 1. évi XXIII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01., 2019. 07. 01.

 

2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1159/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 

1160/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további intézkedésekről

 

1161/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges további intézkedésekről

 

1162/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további intézkedésekről

 

1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

 

1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1165/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1166/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1167/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

Helyesbítések a Magyar Közlöny 2019/51. számában

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi XXIII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 64/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról

Módosítja: 1160/2019. (III. 27.) Korm. h.

 

2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1161/2019. (III. 27.) Korm. h.

 

1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1162/2019. (III. 27.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi X. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi XXI. tv.

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 66/2019. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Hatályon kívül helyezi: 2/2019. (III. 27.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 03. 28.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/52.

Megjelent: 2019. 03. 28.

 

Új jogszabályok

 

3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet

az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

5/2019. (III. 28.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01., 2019. 04. 28., 2019. 05. 01.

 

9/2019. (III. 28.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 29., 2019. 04. 01.

 

8/2019. (III. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

1/2019. (III. 28.) PM rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

2/2019. (III. 28.) PM rendelet

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat

a “Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 3/2019. (III. 28.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 4/2019. (III. 28.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Módosítja: 5/2019. (III. 28.) MvM r.

Hatályos: 2019. 04. 01., 2019. 04. 28., 2019. 05. 01.

 

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 5/2019. (III. 28.) MvM r.

Hatályos: 2019. 04. 01., 2019. 05. 01.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 9/2019. (III. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 9/2019. (III. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 9/2019. (III. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 8/2019. (III. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet

a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

Módosítja: 1/2019. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 9/2019. (III. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

29/2018. (XI. 30.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2019. (III. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 03. 29.

 

33/2002. (XI. 16.) PM rendelet

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2019. (III. 28.) PM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/53.

Megjelent: 2019. 03. 29.

 

Új jogszabályok

 

10/2019. (III. 29.) BM rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 30.

 

KE határozatok rektori megbízás alóli felmentésről és egyetemi tanári kinevezésekről

 

Módosított jogszabályok

 

2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről

Módosítja: 10/2019. (III. 29.) BM r.

Hatályos: 2019. 03. 30

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/54.

Megjelent: 2019. 03. 29.

 

Új jogszabályok

 

4/2019. (III. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

5/2019. (III. 29.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

3/2019. (III. 29.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 30., 2019. 04. 01.

 

11/2019. (III. 29.) AB határozata

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályos 44. § (3) bekezdése alaptörvény- ellenességének megállapításáról és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

 

131/2019. (III. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1169/2019. (III. 29.) Korm. határozat

a balmazújvárosi sportélet támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 4/2019. (III. 29.) ITM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 5/2019. (III. 29.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól

Módosítja: 3/2019. (III. 29.) PM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről

Módosítja: 3/2019. (III. 29.) PM r.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Módosítja: 3/2019. (III. 29.) PM r.

Hatályos: 2019. 03. 30.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.