KKV exportfejlesztés

A Kormány 1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozata a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Magyarország versenyképességének megőrzése, illetve annak további erősítése szempontjából kiemelt fontosságú a hazai vállalkozások export részarányának növelése;

2. elfogadja a Nemzeti Exportstratégiát, és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy annak kivonatát a Kormány honlapján tegye közzé; Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott cél érdekében szükséges – különösen a következő – nagy növekedési potenciállal rendelkező szakágazatok és termékkörök exportjának kiemelt támogatása, különös 1846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 55. szám figyelemmel arra, hogy a digitalizáció minden rendszert átható, átfogó jelenség, mind az export árualap, mind az exporttechnikák tekintetében kiemelt figyelmet érdemel:

a) az egészséggazdaság tekintetében az orvosi diagnosztikai eszközök és berendezések, a traumatológiai implantátumok, a traumatológiai és radiológiai termékek, a biotechnológia, valamint a gyógyszergyártás,

b) az élelmiszergazdaság tekintetében, a hús- és baromfi termékek, valamint a zöldség-gyümölcs tartósítóipari termékek,

c) az építésgazdaság tekintetében a mérnöki szolgáltatások és innovatív építőpari megoldások,

d) a mezőgazdaság tekintetében a mezőgazdasági szaporítóanyag, a mezőgépgyártás és az agrárinformatika,

e) a kreatívipar tekintetében a divat- és designtevékenység;

4. az 1. és a 3. pontban meghatározott célok érdekében

a) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki a hazai vállalkozások külföldi beruházásainak támogatásával kapcsolatos kormányzati támogatási eszközrendszer részleteit, és mérje fel annak forrásigényét, valamint – a középtávú költségvetési keretekre figyelemmel – bevezethetőségének ütemezését, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter Határidő: 2019. június 30.

b) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki a hazai vállalkozások export törekvéseit segítő nemzetközi fejlesztési koncepciót, és határozza meg annak forrásigényét, valamint – a középtávú költségvetési keretekre figyelemmel – bevezethetőségének ütemezését, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter pénzügyminiszter Határidő: 2019. június 30.

c) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával dolgozza ki a hazai vállalkozások exporthoz kapcsolódó költségeinek támogatását célzó finanszírozási konstrukciót, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter pénzügyminiszter Határidő: 2019. június 30.

d) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg a külkereskedelemhez kapcsolódó forgalomba hozatali engedélyeztetési, ellenőrzési és tanúsítási eljárások jogszabályi környezetét, valamint hatósági gyakorlatot, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot azok egyszerűsítésére, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter agrárminiszter emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2019. június 30.

e) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve vizsgálja meg a hazai felsőoktatási kapacitásokat azok exportot támogató képességei szempontjából, és dolgozza ki a felsőoktatás és a hazai vállalkozások közötti koordinált exportpiaci fellépés programját, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: 2019. szeptember 1.

f) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg a hazai startup vállalkozások külpiaci bevezetését támogató inkubációs program lehetséges helyszíneit, és mérje fel annak költségigényét, valamint a középtávú költségvetési keretekre figyelemmel bevezethetőségének ütemezését, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2019. szeptember 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 55. szám 1847

g) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel és az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel segíthető a hazai vállalkozások mintatermékeinek külpiacra juttatása, és mérje fel ennek költségvetési igényét, valamint a középtávú költségvetési keretekre figyelemmel bevezethetőségének ütemezését, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter agrárminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2019. június 30.

h) felhívja az agrárminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel és az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg – hazánk mezőgazdasági szaporítóanyag, talajjavító szer, agrárinnovációs és vízgazdálkodási képességeinek bemutatására alkalmas – mintafarmok létrehozásának lehetséges helyszíneit, és mérje fel annak költségigényét, valamint a középtávú költségvetési keretekre figyelemmel bevezethetőségének ütemezését, Felelős: agrárminiszter külgazdasági és külügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2019. június 30.

i) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésében lévő tőkebefektetési alapok, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (International Finance Corporation) tanácsadási alap hatékonyságát, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot a működési elvek módosítására, Felelős: külgazdasági és külügyminiszter pénzügyminiszter Határidő: 2019. június 30., majd évente rendszeresen

j) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg az exportfejlesztési és -segélyezési eszközrendszer működésének hatékonyságát és eredményességét. Felelős: külgazdasági és külügyminiszter pénzügyminiszter. Határidő: 2019. december 31.

 

Forrás: Magyar Közlöny 2019. évi 55. szám