Heti jogász 2019. 14. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 14. héten a Magyar Közlöny 55-59. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/55.

Megjelent: 2019. 04. 01.

 

Új jogszabályok

 

9/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

10/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Hatályos: 2019. 04. 02., 2019. 05. 31.

 

12/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 16.

 

1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről

 

1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1174/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről

 

1176/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

 

35/2019. (IV. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 10/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 10/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 10/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja: 10/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 10/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 10/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 11/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 02.

 

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

Módosítja: 12/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 16.

 

24/2012. (III. 19.) VM rendelet

a földalatti gombák gyűjtéséről

Módosítja: 12/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 11/2019. (IV. 1.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/56.

Megjelent: 2019. 04. 02.

 

Új jogszabályok

 

7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03.

 

12/2019. (IV. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

13/2019. (IV. 2.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

 

36/2019. (IV. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 7/2019. (IV. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 04. 03.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 12/2019. (IV. 2.) OGY h.

Hatályos: 2019. 04. 01.

 

10/2014. (II. 24.) OGY határozat

egyes házszabályi rendelkezésekről

Módosítja: 13/2019. (IV. 2.) OGY h.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/57.

Megjelent: 2019. 04. 03.

 

Új jogszabályok

 

67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet

a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

1178/2019. (IV. 3.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyház projektjeinek támogatásáról

 

1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat

a szaporcai turistaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról

 

1180/2019. (IV. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú (“VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 04.

 

37/2019. (IV. 3.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2019. 04. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 68/2019. (IV. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1180/2019. (IV. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 04.

 

1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú (“VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú (“VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó”) című nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes árvízvédelmi és vízgazdálkodási célú projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1180/2019. (IV. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 04.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/58.

Megjelent: 2019. 04. 04.

 

Új jogszabályok

 

69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

9/2019. (IV. 4.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet

az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Hatályos: 2019. 04. 12.

 

7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet

a Műszaki Szabályozási Bizottságról

Hatályos: 2019. 04. 12.

 

1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

1182/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem és a Gazdasági Akadémia közötti együttműködés támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Módosítja: 70/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 71/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 72/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 72/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 9/2019. (IV. 4.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról

Hatályon kívül helyezi: 69/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 70/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 70/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről

Hatályon kívül helyezi: 70/2019. (IV. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Hatályon kívül helyezi: 6/2019. (IV. 4.) ITM r.

Hatályos: 2019. 04. 12.

 

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Visszavonta: 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Hatályon kívül helyezi: 1181/2019. (IV. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 05.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/59.

Megjelent: 2019. 04. 05.

 

Új jogszabályok

 

73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet

az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

12/2019. (IV. 5.) MNB rendelet

az “Eötvös Loránd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 04. 08.

 

13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet

az “Eötvös Loránd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 04. 08.

 

13/2019. (IV. 5.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

10/2019. (IV. 5.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

11/2019. (IV. 5.) IM rendelet

egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

4/2019. (IV. 5.) PM rendelet

a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

KE határozatok bírói felmentésekről, bírói kinevezésekről és állampolgárság visszavonással történő megszüntetésekről

 

1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a “Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

 

1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról

 

1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

 

1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról

 

38/2019. (IV. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet

a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 73/2019. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet

a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

9/2000. (V. 19.) KöM rendelet

a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

az állatgyógyászati termékekről

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja: 13/2019. (IV. 5.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 10/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 10/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

9/1995. (III. 8.) IM rendelet

az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról

Módosítja: 11/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja: 11/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről

Módosítja: 11/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

Módosítja: 11/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 11/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 11/2019. (IV. 5.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet

a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 4/2019. (IV. 5.) PM r.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

Módosítja: 1187/2019. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról

Módosítja: 1188/2019. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 06.

 

1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1189/2019. (IV. 5.) Korm. h.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.