Fenntartható Európa 2030-ra

Az Európai Bizottság Fenntartható Európa 2030-ra című vitaanyagát mindenképpen érdemes részletesen is megvizsgálni, hogy abban milyen irányokat javasol a Bizottság, mert azok a 2021-2027-es programozási időszak finanszírozási prioritásaira is hatással lesznek. A vitaanyag a fenntarthatósági átmenet legfontosabb politikai alapjait helyezi a középpontba, ezek:

  • áttérés a lineárisból a körforgásos gazdaságba
  • a termelőtől a fogyasztóig tartó folyamat fenntarthatósága
  • időtálló energia, épületek és mobilitás
  • a társadalmilag igazságos átmenet biztosítása.

 

A dokumentum azokat a horizontális támogató eszközöket is bemutatja, amelyek a fenntarthatósági átmenet alapjául szolgálnak. Ilyen eszköz többek között az oktatás, a tudomány, a technológia, a kutatás, az innováció és a digitalizáció; a pénzügy, az árképzés, az adózás és a verseny; a felelős üzleti magatartás, a vállalati társadalmi felelősségvállalás és az új üzleti modellek; a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelem; az irányítás és a politikai koherencia minden szinten.

A dokumentum az eszmecsere ösztönzéséhez három forgatókönyvet vázol fel arra vonatkozóan, hogy az EU-n belül hogyan lehetne nyomon követni a fenntartható fejlődési célokat. Ezek a forgatókönyvek szemléltető jellegűek: céljuk különböző ötletek felkínálása, illetve a vita és a gondolkodás ösztönzése. A végső eredmény valószínűleg az egyes forgatókönyvek különböző elemeinek ötvözéséből áll majd. A három forgatókönyv a következő:

  • A fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos átfogó uniós stratégia, amely irányt mutat az EU és a tagállamok tevékenységeihez;
  • A fenntartható fejlődési célok folyamatos érvényesítése a Bizottság által az EU valamennyi vonatkozó politikájában;
  • Nagyobb hangsúly helyezése a külső tevékenységekre, ugyanakkor a jelenlegi uniós szintű fenntarthatósági törekvések megszilárdítása.

 

A vitaanyag összefoglalja azt is, mit tett a jelenlegi Bizottság a fenntartható fejlődésért és egyúttal tekinthető az ősszel felálló új Európai Bizottságnak átadandó hagyatéknak is. Az jelenlegi programozási időszak programjait és forrásait megalapozó Európa

2020 stratégia a végéhez közeledik, helyette nem dolgozott ki másik stratégiát a Bizottság, így a vitaanyagra épített végrehajtási stratégia akár még annak a helyébe is léphet. A Bizottság megfogalmazásában:

„Ez a vitaanyag a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos uniós jövőkép további fejlesztéséről és a 2020 utáni ágazati politikák hangsúlyairól szóló vita alapjául szolgál, a fenntartható fejlődési célok hosszú távú végrehajtására való felkészülés mellett.”

A vitához való hozzászólásra több lehetőség is kínálkozik, ezek egyike a hivatalos menetrend keretében szervezett fórumokhoz való hozzájárulás. A menetrend:

 

A vitához való hozzászólásra több lehetőség is kínálkozik, ezek egyike a hivatalos menetrend keretében szervezett fórumokhoz való hozzájárulás. A menetrend: Fentieken túl a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a különböző érdekelteket tömörítő szervezetek (pl. az önkormányzatokat tömörítő CEMR, az európai városokat tömörítő Eurocities és a gazdasági szereplőket tömörítő szervezetek) is állásfoglalást készítenek majd.

Az első fórum április 8-án zajlott Brüsszelben az Európai Politikai Stratégiai Központ szervezésében. A fórumon az üzleti közösség résztvevői is fontos szerepet kaptak, nélkülük nem valósítható meg az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszerben meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél és így a fenntartható Európa sem. A kkv-k hozzájárulása szintén elengedhetetlen a célok megvalósításához.

 

A magyar nyelvű vitaanyag és a tájékoztató elérhető:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_hu_v2_web.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheets_sustainable_europe_012019_hu.pdf