E-kereskedelem az EU-ban – úton a globális szabályok felé

Az e-kereskedelem a digitális egységes piaci stratégia egyik fontos eleme. Az EU digitális egységes piacának célja, hogy csökkentse a tagállamközi online kereskedelem útjában álló akadályokat. A digitális egységes piacon a vállalkozások könnyebben, biztonságosabban és alacsonyabb költségek mellett tudják értékesíteni termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten. A kkv-k mindössze 7%-a értékesíti termékeit határokon átívelő jelleggel az EU-ban, ezért az online egységes piac megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a kkv-k is jobban részesülhessenek az egységes piac nyújtotta lehetőségekből.

A digitális egységes piaci stratégiát 2015 májusában fogadta el az Európai Bizottság. A stratégia három pillérre épül:

 • az internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele az európai fogyasztók és vállalkozások számára
 • a digitális hálózatok és szolgáltatások prosperálásához szükséges körülmények és egyenlő versenyfeltételek megteremtése
 • az európai digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása.

 

A három pillér alatt 16 intézkedést javasolt az Európai Bizottság és a következő év, 2016 során 35 jogalkotási javaslatot és szakpolitikai kezdeményezést terjesztett elő az intézkedések megvalósítása érdekében. Ezek nagy része mára meg is valósult, ilyen például a roamingdíjak eltörlése, valamint a mobil hívásdíjak és SMS-ek árának maximalizálása a 2. pillér alatt. Az 1. pillér – az internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele – területén az alábbi lépések történtek a 2016 májusában előterjesztett e-kereskedelmi intézkedéscsomag keretében:

már érvényben vannak a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló új szabályok és a felülvizsgált belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló direktíva

2018. december 3-tól a területi alapú tartalomkorlátozást tiltó új szabályok is érvényben vannak (területi alapú tartalomkorlátozás alatt az internetes értékesítők által a határokon átnyúló online értékesítés állampolgárság, lakóhely vagy letelepedési hely alapján történő korlátozása érdekében alkalmazott gyakorlatok értendők)

a felülvizsgált fogyasztóvédelmi szabályok 2020-ban lépnek életbe

2021. január 1-én lépnek életbe az áruk és szolgáltatások online kereskedelmére vonatkozó új hozzáadott érték – adó szabályok.

 

A fenti intézkedések célja egyértelműen az e-kereskedelem fellendítése, azáltal, hogy megkönnyítik a fogyasztók és a vállalatok – különösen a kkv-k – számára a termékek és szolgáltatások internetes vásárlását és értékesítését szerte az EU-ban, azonban nem minden érintett elégedett valamennyi intézkedéssel.

 

Az Eurochambres például a területi alapú tartalomkorlátozást tiltó szabályokat és az új fogyasztóvédelmi szabályokat is inkább negatívan értékeli.

 

2017 májusában sor került a digitális egységes piaci stratégia félidős értékelésére, a Bizottság ekkor három átfogó uniós szintű célkitűzést határozott meg:

 • az európai adatgazdaságban rejlő lehetőségeket maradéktalanul ki kell aknázni,
 • Európa gazdasági értékeinek védelme érdekében szembe kell nézni a kiberbiztonság területén jelentkező kihívásokkal, továbbá
 • ösztönözni kell a tisztességesen és felelősségteljesen működő online platformok térnyerését.

 

Az e-kereskedelem alapját adó online platformok kereskedelmi gyakorlatának méltányosabbá tételét célzó új szabályokról az MKIK EU hírlevél 3. számában található bővebb információ.

 

Globális szabályok?

2019. január 25-én a davosi Világgazdasági Fórumon az EU és a WTO 48 tagja úgy döntött, tárgyalásokat kezdenek globális e-kereskedelmi szabályok bevezetése érdekében. Az EU tárgyalási pozíciójának főbb elemei:

 • az e-szerződések és e-aláírások érvényességének garantálása
 • megerősített fogyasztóvédelem és a fogyasztók bizalmának erősítése az online környezet iránt
 • a határon átnyúló kereskedelem akadályainak lebontása
 • kényszerű adatlokalizációs követelmények kezelése a személyes adatok védelme mellett
 • a kötelező forráskód kiadásra vonatkozó követelmények betiltása
 • az elektronikus úton történő továbbításra vonatkozó vámok eltörlése
 • a telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó WTO elvek aktualizálása
 • a telekommunikációs és számítógépes szolgáltatásokhoz való piaci hozzáférés javítására vonatkozó elkötelezettség támogatása
 • a nyílt internet hozzáférés elvének alkalmazása.

 

Május 13-14-én Genfben megkezdődtek az egyeztetések és az EU reméli, hogy minél több WTO tag csatlakozik a folyamathoz.

Könnyű és gyors eredmény nem várható, a legtöbb múltbeli kezdeményezés nem járt sikerrel a globális kereskedelem szabályainak megújítására, de az EU kitartóan próbálkozik. A cél a támogató országok kritikus tömegének az elérése lehet, azonban például India nem csatlakozott az egyeztetéshez és Kína is csak fenntartásokkal.

 

Bővebb információ, a vonatkozó jogszabályok megtalálhatók:

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157880.pdf