Heti jogász 2019. 23 – 25. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten a Magyar Közlöny 94-96., a 24. héten a 97-101. és a 25. héten a 102-104.számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/94.

Megjelent: 2019. 06. 03.

 

Új jogszabályok

 

7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság portfólió-tisztítása, valamint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

KE határozat bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1325/2019. (VI. 3.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről

Hatályos: 2019. 06. 04.

 

55/2019. (VI. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 7/2019. (VI. 3.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 06. 04

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/95.

Megjelent: 2019. 06. 05.

 

Új jogszabályok

 

131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló\u000B351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet

pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

1/2019. BJE határozat

gazdasági társaság vagyonkezelője által a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelés elkövetéséről

 

KE határozat ok magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetek kinevezéséhez való hozzájárulásról, állampolgárság visszavonással történő megszüntetésekről

 

1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről

 

1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

 

1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében többletforrás biztosításáról

 

1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról

 

1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról

 

1333/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához szükséges telkek állami tulajdonba vételéről

 

1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

Kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról

 

1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújításának támogatásáról

 

1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, (“A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

 

56/2019. (VI. 5.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 132/2019. (VI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 133/2019. (VI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

Módosítja: 133/2019. (VI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 133/2019. (VI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Módosítja: 133/2019. (VI. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 23/2019. (VI. 5.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

10/2019. (II. 21.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Módosítja: 23/2019. (VI. 5.) MNB r.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1327/2019. (VI. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1328/2019. (VI. 5.) Korm. h.

 

1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről

Módosítja: 1330/2019. (VI. 5.) Korm. h.

 

1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről

Módosítja: 1332/2019. (VI. 5.) Korm. h.

 

1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről

Módosítja: 1332/2019. (VI. 5.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1336/2019. (VI. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 06. 06.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/96.

Megjelent: 2019. 06. 07.

 

Új jogszabályok

 

134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

26/2019. (VI. 7.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

7/2019. (VI. 7.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

6/2019. (VI. 7.) PM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 08., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésekről

 

1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 134/2019. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja: 26/2019. (VI. 7.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 26/2019. (VI. 7.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja: 26/2019. (VI. 7.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

Módosítja: 26/2019. (VI. 7.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 26/2019. (VI. 7.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Módosítja: 24/2019. (VI. 7.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja: 7/2019. (VI. 7.) HM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

Módosítja: 6/2019. (VI. 7.) PM r.

Hatályos: 2019. 06. 08.

 

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 6/2019. (VI. 7.) PM r.

Hatályos: 2019. 06. 08., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1339/2019. (VI. 7.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/97.

Megjelent: 2019. 06. 11.

 

Új jogszabályok

 

135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 19., 2020. 01. 01.

 

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről

 

1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről

 

1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről

 

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

 

1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

 

1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról

 

1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről

 

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, “Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról

 

57/2019. (VI. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 136/2019. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 136/2019. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 136/2019. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról

Módosítja: 136/2019. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 137/2019. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 19., 2020. 01. 01.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1343/2019. (VI. 11.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1343/2019. (VI. 11.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról

Hatályon kívül helyezi: 135/2019. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 12.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/98.

Megjelent: 2019. 06. 12.

 

Új jogszabályok

 

6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2019. 06. 13.

 

18/2019. (VI. 12.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

17/2019. (VI. 12.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésről, kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról

Módosítja: 6/2019. (VI. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 07. 01

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 14/2019. (VI. 12.) ITM r.

Hatályos: 2019. 06. 13.

 

79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet

az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről

Hatályon kívül helyezi: 14/2019. (VI. 12.) ITM r.

Hatályos: 2019. 06. 13.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/99.

Megjelent: 2019. 06. 13.

 

Új jogszabályok

 

138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Hatályos: 2019. 06. 18.

 

15/2019. (VI. 13.) IM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

58/2019. (VI. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja: 138/2019. (VI. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 138/2019. (VI. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 15/2019. (VI. 13.) IM r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 3/2019. (VI. 13.) KKM r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1353/2019. (VI. 13.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1353/2019. (VI. 13.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1353/2019. (VI. 13.) Korm. h.

 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1353/2019. (VI. 13.) Korm. h

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Hatályon kívül helyezi: 4/2019. (VI. 13.) TNM r.

Hatályos: 2019. 06. 18.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/100.

Megjelent: 2019. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Hatályos: 2019. 06. 22

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/101.

Megjelent: 2019. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 15., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01., 2020. 11. 01., 2022. 01. 01.

 

140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

 

1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

 

59/2019. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 139/2019. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 139/2019. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 15., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01., 2020. 11. 01., 2022. 01. 01.

 

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 139/2019. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

Módosítja: 139/2019. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 140/2019. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 140/2019. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 15.

 

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 27/2019. (VI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 17

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 4/2019. (VI. 14.) KKM r.

Hatályos: 2019. 06. 15

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/102.

Megjelent: 2019. 06. 18.

 

Új jogszabályok

 

8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet

az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

25/2019. (VI. 18.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

19/2019. (VI. 18.) AB határozat

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

 

18/2019. (VI. 18.) OGY határozat

a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

ME határozat főiskolai rektor felmentéséről

 

1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény

az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 8/2019. (VI. 18.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 25/2019. (VI. 18.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 25/2019. (VI. 18.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 25/2019. (VI. 18.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 19.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 15/2019. (VI. 18.) ITM r.

Hatályos: 2019. 06. 26

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/103.

Megjelent: 2019. 06. 19.

 

Új jogszabályok

 

141/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 22.

 

142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

 

1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú (“A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a HNPI működési területén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 20.

 

1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 20.

 

61/2019. (VI. 19.) ME határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja: 141/2019. (VI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 22.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 142/2019. (VI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 10/2019. (VI. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 10/2019. (VI. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 10/2019. (VI. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1360/2019. (VI. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 06. 20.

 

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1362/2019. (VI. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 06. 20.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/104.

Megjelent: 2019. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 21.

 

144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre “felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2019. 06. 21.

 

28/2019. (VI. 20.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Hatályos: 2019. 06. 23.

 

16/2019. (VI. 20.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

17/2019. (VI. 20.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 21.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2019/4. számú határozata

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló 7/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról

 

1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

 

Módosított jogszabályok

 

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 143/2019. (VI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 21.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 143/2019. (VI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 21.

 

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja: 28/2019. (VI. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja: 29/2019. (VI. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 06. 23.

 

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Módosítja: 16/2019. (VI. 20.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

Módosítja: 17/2019. (VI. 20.) IM r.

Hatályos: 2019. 06. 21

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.