Az Európai Unió Tanácsának finn elnöksége

2019. július 1-től Finnország veszi át a soros EU elnökséget. Az EU elnöki tisztét betöltő tagállamok hármas csoportokban dolgoznak, az úgynevezett elnökségi trió egy közös programot készít. Ebben határozzák meg azokat a területeket és lényeges kérdéseket, amelyekre a 18 hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a három ország mindegyike elkészíti részletes féléves tervét. A jelenlegi triót a román, a finn és a horvát elnökség alkotja.

 

Finnországnak ez már a harmadik elnökségi ciklusa, így kellő tapasztalattal vág bele és egy költséghatékony, helyileg koncentrált elnökségre készül. Mottójuk a környezeti fenntarthatóság. A korábbi elnökségi események húsz helyszínen zajlottak Finnország-szerte, most Helsinkiben a Finlandia Hall ad majd otthont az informális miniszteri találkozóknak. 2006-ban 135 elnökségi eseményt szerveztek, most 90-et.Nem készítenek elnökségi szóróajándékokat, az erre szánt forrást olyan projektekre költik, melyekkel a repülőutak okozta károsanyag kibocsátást ellensúlyozzák. A találkozókon főleg digitális megoldásokat használnak nyomtatott anyagok helyett, továbbá csak organikus, helyi és szezonális finn élelmiszerekből készült ételeket szolgálnak fel. A palackozott vizet is száműzik.

 

A trió programját az alábbi közös európai értékekre építette fel:

 • az emberi méltóság tisztelete
 • szabadság, demokrácia, egyenlőség
 • a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete

 

A hivatalos finn elnökségi program csak június 26-án jelent meg (június elején alakult meg az új kormány).

 

Programjuk a „Fenntartható Európa –Fenntartható jövő” címet viseli és négy prioritás alá rendezi az elnökségi tevékenységeiket:

 • a közös értékek és a jogállamiság erősítése
 • egy versenyképesebb és társadalmilag befogadóbb Európa
 • az EU globális vezető szerepének erősítése a klímaváltozás elleni küzdelemben
 • az uniós állampolgárok biztonságának átfogó védelme

 

A tényleges munka az EU 2014-2019-es stratégia menetrendjének és főként az EU 2018–2019. évi jogalkotási prioritásainak a gyakorlati megvalósítását, valamint a 2019-24-es stratégia menetrendjének az előkészítését és végrehajtásának a megkezdését jelenti. A 2019-24-es stratégiai menetrendet 2019. május 9-én Nagyszebenben tárgyalták meg a tagállami vezetők és a júniusi Európai Tanácson fogadták el.

 

Bármennyire tapasztalt is Finnország, nem lesz könnyű elnöksége, mert nem egyszerűdossziékat örökölt, illetve kezelnie kell az intézményi változásokat is. Az új összetételű Európai Parlament és az új Európai Bizottság, valamint az új Bizottság kinevezéséhez vezető folyamat mellett kellene előrelépést elérnie olyan fontos területeken, mint a következő többéves pénzügyi keret vagy a különböző uniós programok szabályai. Ráadásul a finn elnökség kell, hogy elkezdje a következő stratégiai menetrend átültetését is a tanácsi munkába.

 

A többéves pénzügyi keret (MFF) tekintetében az Európai Parlament 2018. november 14. óta készen áll a tárgyalásokra, a Tanács még a saját tárgyalási pozícióját készíti. Amint ez elkészül, az állam és kormányfők, vagyis az Európai Tanács – bár hivatalosan nem szereplője a folyamatnak – fogja meghozni a döntést. Az állam-és kormányfők 2019 őszén dönthetnek, a Tanácsban át kell vezetni a megállapodásból eredő változásokat, így 2020 elején küldhetik meg újra az EP-nek a javaslatot. Mivel nem valószínű, hogy a tanácsi javaslat közel áll az EP álláspontjához, a két fél egyeztetésbe kezd majd. Ez előrevetíti, hogy késni fognak a szektor-programok és késve indulhat meg a programozás és végrehajtás is. Viszont ezt a feladatot már a horvát elnökségnek kell majd vezetnie.

 

A kohéziós politika területén a közös rendelkezések, valamint a Kohéziós Alap és az ERFA rendelet vonatkozásában megszületett az Európai Parlament véleménye, azonban a Tanács és az EP közötti egyeztetés még hátra van.

 

A Life programról és az InvestEU programról megszületett az ideiglenes megállapodás a Tanács és a Parlament között, a finn elnökségnek a végleges tanácsi jóváhagyást kell levezényelnie. A Horizont Európa programról részleges megállapodástért el a Tanács és a Parlament, itt is sok még a tennivaló.

 

Finnország a fenntartható növekedés és versenyképesség alatt az alábbiak szerint határozta meg2019-24-es prioritásait és uniós elnökségét:

 

Fenntartható növekedés – Egységes Piac

 • európai növekedési stratégia, a digitális gazdasággal összekapcsolt Egységes Piac, áttérés az alacsony szénigényű gazdaságra (klímapolitika)
 • szociális dimenzió – beleértve a digitális Európához szükséges átképzés és továbbképzés

 

Fenntartható növekedés – kereskedelem

 • ambiciózus nyílt és szabályokon alapuló kereskedelempolitika

 

Biztonság

 • védelmi kezdeményezések megvalósítása, a NATO-val való együttműködés, nagyobb fókusz a hibrid fenyegetések és a befolyásolás területére

 

A kutatás és innováció területén a következők a finn prioritások:

 • a K+F beruházások szintjének növelése a kitűzött cél elérése érdekében (GDP 3%-a)
 • a kutatási, oktatási és innovációs rendszerek koherens fejlesztése
 • a digitalizáció további elterjesztése az átláthatóság, a hatékonyság növelésével

 

A város-és területfejlesztéshez kapcsolódó finn elnökségi prioritásokról és eseményekről június 14-én jelent meg az előzetes közlemény. A finn elnökség arra keresi majd a választ a következő hat hónapban, milyen, a digitalizáció kínálta innovatív megoldások segíthetik elő az életminőség növekedését, a fenntartható fejlődést a városokban, oly módon, hogy közben a gazdasági növekedés is erősödjön. Az elnökség honlapja és egyéb információk az alábbi linkeken érhetők el:

https://eu2019.fi/en/frontpage

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/en/pdf

https://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/role-setting-eu-political-agenda/

https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/12/council-approves-the-eu-s-legislative-priorities-for-2018-2019/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_hu.htm

https://oascities.org/wp-content/uploads/2019/06/Announcement-FI-Presidency-on-Urban-and-Territorial-Matters-Final.pdf

 

Forrás: MKIK EU Hírlevél