A KKV-megbízotti hálózat felhívása

A KKV-megbízottat 2001 decemberében nevezték ki a Bizottság szervezeti egységein belül abból a célból, hogy fokozza a kis-és középvállalkozásokkal (KKV) és képviseleti szerveikkel történő eszmecserét, és biztosítsa a KKV-k szükségleteinek EU politikákban, programokban és jogszabályokban történő, megfelelő figyelembevételét. A megbízott munkájával hozzájárul a Bizottság egészében megjelenő, jobban összehangolt és „KKV-barát” megközelítés kialakításához. Munkáját tagállami delegáltak segítik. 2011-ben alakult meg a hálózat, minden tagállam egy képviselőt delegált. A tagállami megbízott feladata egyrészt az Európai Kisvállalkozó Intézkedés Csomag (SBAE) megvalósításának a tagállamban történő levezetése, másrészt annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogalkotás tartsa tiszteletben a „Gondolkozz először kicsiben!” elvet. A jelenlegi KKV-megbízott Elżbieta Bieńkowskaa belső piacért, ipar-és vállalkozáspolitikáért, valamint KKV ügyekért felelős biztos. A hálózat az idén kezdődő következő intézményi ciklust új esélynek tartja a KKV szakpolitika megerősítésére. Megfogalmazták, mit várnak az új törvényhozási ciklusban az új Bizottságtól annak érdekében, hogy javuljon a KKV-kat támogató üzleti környezet és ténylegesen érvényesüljön a „Gondolkozz először kicsiben!” elv. A felhívás három fejezet köré rendezte a javaslatait, az alábbiak szerint:

 

1. Egy új, támogató kisvállalkozói szakpolitikai keret létrehozása az EU-ban

Az új keretnek a „Gondolkozz először kicsiben!” elv konzisztens és szisztematikus végrehajtására kell fókuszálnia. A kisvállalkozásokat célzó szakpolitikát horizontális ügynek, valamennyi szakpolitikai területet (belső piac, iparpolitika, kutatás és innováció, munkaügy, pénzügyek, energiapolitika, környezetvédelem, állami támogatások, kereskedelempolitika) átfogónak kell tekinteni és ekként kezelni. A szubszidiaritás és az arányosság elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Az új szakpolitikai keretet a hálózat szerint öt pillérre kell építeni, ezek:

    • A „Gondolkozz először kicsiben!” elv és a jobb szabályozás
    • Vállalkozás és innováció
    • Készségek és digitalizáció
    • A kisvállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutása
    • A piaci hozzáférés – egységes és nemzetközi piac

 

2. Az új Bizottság struktúrájában és szervezetében jelenjen meg a kisvállalkozói szakpolitika és javuljon az EU szakpolitika kisvállalkozók irányába történő kommunikációja

A hálózat arra hívja fel az új Bizottságot, hogy jelenjen meg a bizottsági struktúrában a kisvállalkozói szakpolitika és legyen olyan uniós biztos, akinek a kisvállalkozói üzleti környezet javítása a feladata. A Bizottságnak biztosítania kell az integrált, koherens és jövőorientált megközelítést és a „Gondolkodj előbb kicsiben!” elv szisztematikus és konzisztens végrehajtását. Arra is felhívják a Bizottságot, jobban hasznosítsa a meglévő struktúrákat és szerveket, például a KKV-közgyűlést és a KKV-megbízotti hálózatot, és hogy már a korai fázisban vonja be a jogalkotásba az érintett szereplőket. Javasolják a meglévő eszközök, tevékenységek, platformok és formációk felülvizsgálatát és azoknak az erősítését, amelyek hatékonyak, európai hozzáadott értéket nyújtanak, a többit véleményük szerint meg kell szüntetni. Az uniós szakpolitika vállalkozások felé történő jobb kommunikációja és egy KKV fókuszú, minden hasznos információt tartalmazó bizottsági weboldal vagy publikus adatbázis szintén a javaslatok között szerepel.

 

3. A KKV-megbízotti hálózat mandátumának megújítása és megerősítése

A hálózat rendelkezésre áll egy új, előremutató, uniós kisvállalkozói szakpolitikai keretrendszer elkészítéséhez és arra kéri a Bizottságot, hogy a következő intézményi ciklusban is támaszkodjon a hálózatra, mint egy magas szintű szakértői, tanácsadó csoportra.

 

További információ:

Call of the SME Envoy Network

és

SME envoys network