Heti jogász 2019. 37. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 37. héten a Magyar Közlöny 151-153. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/151.

Megjelent: 2019. 09. 10.

 

Új jogszabályok

 

219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

99/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

 

100/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja: 219/2019. (IX. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 11.

 

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1526/2019. (IX. 10.) Korm. h.

 

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

Módosítja: 100/2019. (IX. 10.) ME h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

31/2018. (V. 25.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Visszavonta: 99/2019. (IX. 10.) ME határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/152.

Megjelent: 2019. 09. 12.

 

Új jogszabályok

 

220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

11/2019. (IX. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

1527/2019. (IX. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról szóló 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

ME határozatok a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról, főiskolai rektor megbízásáról

 

103/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

104/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

105/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 220/2019. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 220/2019. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Módosítja: 220/2019. (IX. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 15.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 11/2019. (IX. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról

Módosítja: 11/2019. (IX. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról

Módosítja: 1527/2019. (IX. 12.) Korm. h

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Hatályon kívül helyezi: 11/2019. (IX. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

42/2014. (V. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Visszavonta: 103/2019. (IX. 12.) ME határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/153.

Megjelent: 2019. 09. 13.

 

Új jogszabályok

 

12/2019. (IX. 13.) NVTNM rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 14.

 

34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet

a légtérhasználattal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 12/2019. (IX. 13.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 09. 14.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 34/2019. (IX. 13.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 30.

 

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja: 34/2019. (IX. 13.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 30.

 

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 34/2019. (IX. 13.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 30.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.