Heti jogász 2019. 38 – 39. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 38. héten a Magyar Közlöny 154-156., a 39. héten a 157-160. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/154.

Megjelent: 2019. 09. 17.

 

Új jogszabályok

 

221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 18.

 

KE határozatok vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről, bírói felmentésről és bírói kinevezésről

 

1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról

 

1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról

 

106/2019. (IX. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

ME határozat főiskolai tanárok kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 221/2019. (IX. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 18.

 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja: 221/2019. (IX. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 18.

 

1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

 

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról

Módosítja: 1531/2019. (IX. 17.) Korm. h

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/155.

Megjelent: 2019. 09. 18.

 

Új jogszabályok

 

35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2019. 10. 19.

 

399/2019. (IX. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1532/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről és egyes kapcsolódó intézkedésekről

 

1533/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről

 

1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról

 

1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

 

1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1810/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az Ybl Villa állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1533/2019. (IX. 18.) Korm. határozat.

 

1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Visszavonta: 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/156.

Megjelent: 2019. 09. 20.

 

Új jogszabályok

 

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Hatályos: 2019. 09. 28.

 

43/2019. (IX. 20.) AM rendelet

az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

44/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 23.

 

36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet

egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

1001/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

 

1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 

KE határozatok

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásokról, valamint dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

 

1538/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 21.

 

1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő “Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Módosítja: 43/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 22.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 44/2019. (IX. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 23.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

Módosítja: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet

a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről

Módosítja: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

1698/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásának időszerű feladatairól

Módosítja: 1537/2019. (IX. 20.) Korm. h.

 

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

Módosítja: 1538/2019. (IX. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 21.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM együttes rendelet

a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

1003/2016. (IV. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1001/2019. (IX. 20.) AB Tü. h.

Hatályos: 2019. 09. 21.

 

1002/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. h.
Hatályos: 2019. 09. 21.

 

1002/2018. (IX. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. h.

Hatályos: 2019. 09. 21.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/157.

Megjelent: 2019. 09. 25.

 

Új jogszabályok

 

222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről

Hatályos: 2019. 09. 30., 2019. 12. 31.

 

223/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 30.

 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

14/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet

az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 26., 2019. 10. 03.

 

21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 03.

 

KE határozatok bírói felmentésekről, valamint kinevezésekről

 

1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a 2020-2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

 

1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósításáról

 

1542/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Balmazújváros közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1543/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1545/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

1546/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról és az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos feladatokról

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról

 

1548/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ingatlan beruházásainak, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

 

1549/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat módosításáról

 

108/2019. (IX. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 223/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 30.

 

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja: 223/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 30.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 225/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 14/2019. (IX. 25.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendelet

a lóversenyfogadás szabályairól

Módosítja: 45/2019. (IX. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 03.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 45/2019. (IX. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja: 21/2019. (IX. 25.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 10. 03.

 

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1543/2019. (IX. 25.) Korm. h.

 

1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról

Módosítja: 1545/2019. (IX. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat

egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1546/2019. (IX. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 26.

 

1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1549/2019. (IX. 25.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 222/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/158.

Megjelent: 2019. 09. 25.

 

Új jogszabályok

 

226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 226/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 10.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/159.

Megjelent: 2019. 09. 26.

 

Új jogszabályok

 

227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27., 2019. 10. 01.

 

228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 30.

 

15/2019. (IX. 26.) NVTNM rendelet

a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1550/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről

 

1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról

 

1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

az IKOP 1. prioritási tengelyén támogatott, “M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák” tárgyú projekt műszaki tartalmának pontosításáról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú (“Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a “Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása”, valamint a “Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1556/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, valamint a Békéscsabai Sportcentrumban a Sportok Háza kialakítására irányuló beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1557/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a “Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi “Mindszenty Út” megvalósítása” részeként a “Göcseji Múzeum fejlesztése” projektelemhez szükséges támogatás biztosításáról

 

1558/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

109/2019. (IX. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 227/2019. (IX. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 27., 2019. 10. 01.

 

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Módosítja: 228/2019. (IX. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 30.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 15/2019. (IX. 26.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1552/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az “M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1552/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1553/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1555/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Módosítja: 1555/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 09. 27.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/160.

Megjelent: 2019. 09. 27.

 

Új jogszabályok

 

12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01., 2019. 10. 28.

 

16/2019. (IX. 27.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 28.,

 

110/2019. (IX. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a regionális programtámogató iroda Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 12/2019. (IX. 27.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 12/2019. (IX. 27.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 10. 28.

 

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 16/2019. (IX. 27.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 09. 28.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.