Heti jogász 2019. 43-44. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 43. héten a Magyar Közlöny 170-172., a 44. héten a 173-175. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/170.

Megjelent: 2019. 10. 22.

 

Új jogszabályok

 

13/2019. (X. 22.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

49/2019. (X. 22.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 27.

 

50/2019. (X. 22.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

39/2019. (X. 22.) ITM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

27/2019. (X. 22.) AB határozat

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulási szabályokkal kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és az indítvány elutasításáról

 

Knk.IV.37.859/2019/2. számú

népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

 

31/2019. (X. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

32/2019. (X. 22.) OGY határozat

Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 

KE határozatok dandártábornoki kinevezésekről, altábornagyi előléptetésekről, vezérőrnagyi előléptetésről, valamint állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

Módosított jogszabályoki

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 13/2019. (X. 22.) MvM r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 49/2019. (X. 22.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 27.

 

37/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről

Módosítja: 49/2019. (X. 22.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 27.

 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja: 49/2019. (X. 22.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 27.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 50/2019. (X. 22.) AM r.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja: 39/2019. (X. 22.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 31/2019. (X. 22.) OGY h.

Hatályos: 2019. 10. 21.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/171.

Megjelent: 2019. 10. 22.

 

Új jogszabályok

 

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

Hatályos: 2019. 10. 25., 2020. 01. 01., 2021. 03. 20.

 

244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 24., 2019. 11. 09.

 

245/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az NKM Mobilitás Kft. általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

1607/2019. (X. 22.) Korm. határozat

Magyarország miniszterelnöke és Budapest Főváros főpolgármestere között 2018. november 17. napján aláírt megállapodás végrehajtásáról

 

1608/2019. (X. 22.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati feladatokról

 

1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat

az egyes bűnmegelőzési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 23., 2019. 12. 31.

 

1610/2019. (X. 22.) Korm. határozat

az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban az agrárminiszter számára meghatározott feladatok végrehajtásáról

 

1611/2019. (X. 22.) Korm. határozat

a csíkszeredai Csángó Ház és Kollégium létrehozásához szükséges intézkedésekről

 

115/2019. (X. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

116/2019. (X. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

 

117/2019. (X. 22.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

Módosítja: 243/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 243/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 09.

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 09.

 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 24.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 24.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 24.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 24.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 24.

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 24.

 

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja: 1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

Módosítja: 1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 23., 2019. 12. 31.

 

1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

Módosítja: 1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről

Módosítja: 1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 243/2019. (X. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

Hatályon kívül helyezi: 1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről

Hatályon kívül helyezi: 1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/172.

Megjelent: 2019. 10. 24.

 

Új jogszabályok

 

246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

 

249/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 25

 

250/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 25., 2020. 01. 01

 

251/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

 

252/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23

 

253/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 25

 

1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat

az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról

 

1613/2019. (X. 24.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

 

1614/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú (“Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című), valamint a KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító számú (“Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című) projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 25

 

1615/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról

 

1616/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium felújításának és bővítésének befejezéséhez szükséges további támogatásról

 

1617/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezendő U23-as Birkózó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

 

Módosított jogszabályok

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 247/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők utánképzéséről

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

 

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 249/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 250/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 250/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 251/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 252/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 23.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 253/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

1101/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az “ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Módosítja: 1613/2019. (X. 24.) Korm. h.

 

1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Módosítja: 1613/2019. (X. 24.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1614/2019. (X. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 246/2019. (X. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/173.

Megjelent: 2019. 10. 28.

 

Új jogszabályok

 

254/2019. (X. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 29.

 

255/2019. (X. 28.) Korm. rendelet

az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “csődeljárás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2019. 10. 29.

 

256/2019. (X. 28.) Korm. rendelet

a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. “felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2019. 10. 29.

 

14/2019. (X. 28.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

51/2019. (X. 28.) AM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 12., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

6/2019. (X. 28.) KKM rendelete

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 05., 2019. 12. 01.

 

Knk.VII.37.857/2019/2. végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 177/2019. számú határozatának felülvizsgálatáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2019/9. határozata

A helyi önkormányzati rendeletben foglaltak a képviselő-testületet is kötik. Az SZMSZ-ben ülésszünetként jelzett időszakra – az SZMSZ szabályaival ellentétesen – rendes ülés nem hívható össze.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésről

 

1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról

 

1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő egyes kormányhatározatok visszavonásáról és kiegészítéséről

 

1620/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 29.

 

1621/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 254/2019. (X. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 29.

 

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 14/2019. (X. 28.) MvM r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 51/2019. (X. 28.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 12., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 6/2019. (X. 28.) KKM r.e

Hatályos: 2019. 11. 05., 2019. 12. 01.

 

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

Módosítja: 1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

 

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

 

1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről

Módosítja: 1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

 

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

Módosítja: 1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

 

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1620/2019. (X. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 10. 29.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/174.

Megjelent: 2019. 10. 30.

 

Új jogszabályok

 

257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet

a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 31., 2019. 11. 01.

 

14/2019. (X. 30.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 14.

 

25/2019. (X. 30.) IM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 31.

 

KE határozatok bírói felmentésről és bírói kinevezésekről

 

118/2019. (X. 30.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 

119/2019. (X. 30.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2019. 10. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 257/2019. (X. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 31., 2019. 11. 01.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 257/2019. (X. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 31.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 14/2019. (X. 30.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 11. 14.

 

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

Módosítja: 25/2019. (X. 30.) IM r.

Hatályos: 2019. 10. 31.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/175.

Megjelent: 2019. 10. 31.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi LXXIV. törvény

“A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés” című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 11. 01. – kivétellel.

 

258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet

a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 05.

 

40/2019. (X. 31.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

 

1623/2019. (X. 31.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani javasolt pályázatokról

 

1624/2019. (X. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

1625/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a MÁV-csoport közszolgáltatási feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdésekről

 

1626/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

120/2019. (X. 31.) ME határozat

a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 259/2019. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja: 259/2019. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 24/2019. (X. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 11. 05.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 24/2019. (X. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 11. 05.

 

16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

Módosítja: 40/2019. (X. 31.) ITM r.

Hatályos: 2019. 11. 01.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1624/2019. (X. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat

külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1626/2019. (X. 31.) Korm. h

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.