Heti jogász 2019. 50. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 50. héten a Magyar Közlöny 198-204. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/198.

Megjelent: 2019. 12. 10.

 

Új jogszabályok

 

292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 11. – kivétellel.

 

293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 11., 2020. 01. 01.

 

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

298/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

5/2019. (XII. 10.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

16/2019. (XII. 10.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

55/2019. (XII. 10.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

12/2019. (XII. 10.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésről

 

1685/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

Magyarország Gdański Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1687/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárással kapcsolatos egyes intézkedésekről

 

1688/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról

 

1689/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a “Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

 

1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről

 

1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról

 

1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről

 

1693/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító VOLÁNBUSZ Zrt. finanszírozásának időszerű feladatairól

 

1694/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1695/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

 

1696/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

 

1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1698/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. kerület és Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1699/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében a jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésének támogatásáról

 

1700/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tornaterem építéséről

 

1701/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

az Öcsödi József Attila Általános Iskola tornaterem építéséről

 

1702/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a penci Cserhátliget Általános Iskola fejlesztéséről

 

1703/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

 

1704/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Tomajmonostorai Általános Iskola tornaterem építéséről

 

1705/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1706/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

1707/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról szóló 1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

1708/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a “Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol-Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” projekt forrásszerkezetének, valamint ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

132/2019. (XII. 10.) ME határozat

a Magyar-Kambodzsai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

ME határozatok helyettes államtitkár felmentéséről, főiskolai rektor megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

245/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Módosítja: 293/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Módosítja: 295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 296/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 297/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja: 298/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 299/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 5/2019. (XII. 10.) MK r.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 16/2019. (XII. 10.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 27/2019. (XII. 10.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja: 12/2019. (XII. 10.) HM r.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő csökkentése, illetve a schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1685/2019. (XII. 10.) Korm. h.

 

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Módosítja: 1697/2019. (XII. 10.) Korm. h.

 

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a “30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról

Módosítja: 1705/2019. (XII. 10.) Korm. h.

 

1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről

Módosítja: 1705/2019. (XII. 10.) Korm. h.

 

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Módosítja: 1706/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról

Módosítja: 1707/2019. (XII. 10.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1708/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1686/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/199.

Megjelent: 2019. 12. 11.

 

Új jogszabályok

 

42/2019. (XII. 11.) BM rendelet

az “A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának és karbantartásának 2014-2017. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról

Hatályos: a 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVIII. törvény 2. és 3. §a, valamint 1-3. melléklete hatálybalépésének napjától.

 

28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

29/2019. (XII. 11.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

17/2019. (XII. 11.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 12.

 

47/2019. (XII. 11.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról

Hatályos: 2019. 12. 10.

 

48/2019. (XII. 11.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2019. 12. 10.

 

49/2019. (XII. 11.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

Hatályos: 2019. 12. 12.

 

Módosított jogszabályok

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 28/2019. (XII. 11.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

Módosítja: 29/2019. (XII. 11.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 29/2019. (XII. 11.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 17/2019. (XII. 11.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

12/2017. (VI. 14.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

Hatályon kívül helyezi: 49/2019. (XII. 11.) OGY h.

Hatályos: 2019. 12. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/200.

Megjelent: 2019. 12. 11.

 

Új jogszabályok

 

300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

301/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

302/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1709/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezete és X. Igazságügyi Minisztérium fejezete címrendjének módosításáról

 

1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a kivitelezést megelőző munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1711/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról

 

1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Közép-Duna menti térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről

 

1713/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről szóló 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 

135/2019. (XII. 11.) ME határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 8. Ülésén való magyar részvételről

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 301/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 302/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

Módosítja: 1713/2019. (XII. 11.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről

Hatályon kívül helyezi: 300/2019. (XII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/201.

Megjelent: 2019. 12. 12.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása

(2019. december 12.)

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról

Hatályos: az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontjától.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel

 

 1. évi LXXXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XC. törvény

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XCI. törvény

a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XCII. törvény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XCIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi XCV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről

 

 1. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XCVII. törvény

a magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi XCVIII. törvény

egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20., 2019. 12. 28., 2020. 01. 01., 2020. 02. 24., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CIII. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 15., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CIV. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

304/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 07. 01.

 

305/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

56/2019. (XII. 12.) AM rendelet

a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről

Hatályos: 2019. 12. 27.

 

18/2019. (XII. 12.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

50/2019. (XII. 12.) OGY határozat

a temesvári népfelkelésről való megemlékezésről

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

51/2019. (XII. 12.) OGY határozat

a 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

52/2019. (XII. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

53/2019. (XII. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

KE határozatok kitüntetés adományozásáról, magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetek kinevezéséhez való hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

Módosítja: Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi LXXXVII. tv.

Hatályos: az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontjától.

 

 1. évi XV. törvény

egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról

Módosítja: 2019. évi LXXXVII. tv.

Hatályos: az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontjától.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2019. évi XCVI. tv.

Hatályos: az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi XCVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2019. évi XCVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2019. évi XCVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi XCVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi XCVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi XCIX. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

 1. évi LXXII. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

Módosítja: 2019. évi C. tv.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 02. 24.

 

 1. évi CXVII. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2019. 12. 28.

 

 1. évi XXIII. törvény

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről

Módosítja: 2019. évi CI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2019. évi CI. tv.
Hatályos: 2019. 12. 20., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2019. évi CII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2019. évi CIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 15.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja: 2019. évi CIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2019. évi CIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 15., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2019. évi CIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 07. 01.

 

 1. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2019. évi CIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 303/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 304/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 304/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 304/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról

Módosítja: 304/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

Módosítja: 304/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 305/2019. (XII. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 56/2019. (XII. 12.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 27.

 

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

Módosítja: 18/2019. (XII. 12.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

Módosítja: 18/2019. (XII. 12.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

10/2019. (IX. 4.) PM rendelet

az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 18/2019. (XII. 12.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 13.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 52/2019. (XII. 12.) OGY h.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 53/2019. (XII. 12.) OGY h.

Hatályos: 2019. 12. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet

a gümőkór elleni védekezésről

Hatályon kívül helyezi: 56/2019. (XII. 12.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/202.

Megjelent: 2019. 12. 14.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/203.

Megjelent: 2019. 12. 14.

 

Új jogszabályok

 

15/2019. (XII. 14.) MEKH rendelet

egyes földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

16/2019. (XII. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 07. 01.

 

57/2019. (XII. 14.) AM rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 22.

 

43/2019. (XII. 14.) BM rendelet

vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

44/2019. (XII. 14.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 15., 2020. 01. 01.

 

31/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

7/2019. (XII. 14.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

Módosított jogszabályok

 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 15/2019. (XII. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 15/2019. (XII. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja: 15/2019. (XII. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 16/2019. (XII. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

Módosítja: 16/2019. (XII. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

Módosítja: 43/2019. (XII. 14.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

Módosítja: 43/2019. (XII. 14.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 43/2019. (XII. 14.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Módosítja: 43/2019. (XII. 14.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 44/2019. (XII. 14.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 30/2019. (XII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 15., 2020. 01. 01.

 

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 31/2019. (XII. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 7/2019. (XII. 14.) KKM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/204.

Megjelent: 2019. 12. 15.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

A Magyar Közlöny 2019. december 14-én megjelent 202. számában módosításokkal egységes szerkezetben közzétett Alaptörvény technikai hiba
folytán hibásan jelent meg. A helyes szöveget 2019/204 számú Magyar Közlöny tartalmazza.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.