Heti jogász 2020. 6 – 7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 6. héten a Magyar Közlöny 19-20. számai, a 7. héten a 21-22. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/19.

Megjelent: 2020. 02. 06.

 

Új jogszabályok

 

1/2020. (II. 6.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 07.

 

4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet

egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 09.

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Hatályos: 2020. 02. 07.

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésekről, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

 

1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1021/2020. (II. 6.) Korm. határozat

a 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésének támogatásáról

 

ME határozat a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról, valamint helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól

Módosítja: 1/2020. (II. 6.) AM r.

Hatályos: 2020. 02. 07.

 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja: 4/2020. (II. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 09.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 4/2020. (II. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 09.

 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja: 4/2020. (II. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 09.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 4/2020. (II. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 09.

 

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

Módosítja: 4/2020. (II. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 09.

 

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

1593/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes egyházi célú beruházásokhoz és egyéb feladatokhoz szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

1810/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatásáról

Módosítja: 1020/2020. (II. 6.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (II. 6.) ITM r.

Hatályos: 2020. 02. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/20.

Megjelent: 2020. 02. 07.

 

Új jogszabályok

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 02. 15., 2021. 01. 01.

 

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

Hatályos: 2020. 02. 15., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 08., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 08. 01., 2025. 01. 01., 2026. 02. 01.

 

KE határozatok állampolgárság visszavonással történő megszüntetésekről

 

Módosított jogszabályok

 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet

az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

az állattenyésztésről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Módosítja: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja: 6/2020. (II. 7.) ITM r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Módosítja: 6/2020. (II. 7.) ITM r.

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 08. 01., 2025. 01. 01., 2026. 02. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet

az ágazati készségtanácsokról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

4/2002. (II. 26.) OM rendelet

az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

22/2003. (VII. 11.) OM rendelet

az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet

az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

27/2004. (IX. 28.) OM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet

a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

32/2004. (XII. 2.) OM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

17/2005. (VI. 23.) OM rendelet

az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2020. 02. 15.

 

32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004—2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet

a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

43/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet

a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet

a közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

128/2013. (XII. 20.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet

a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

3/2015. (II. 13.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

16/2016. (V. 27.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet

az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

1/2017. (I. 23.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

1/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 13/2020. (II. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/21.

Megjelent: 2020. 02. 12.

 

Új jogszabályok

 

14/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 20.

 

15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 13.

 

16/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park rekonstrukciójával és turisztikai célú fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2020. 02. 13.

 

2/2020. (II. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

1022/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság versenyhelyszínének biztosítása érdekében a debreceni Főnix Csarnok felújítására irányuló beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1023/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1024/2020. (II. 12.) Korm. határozat

az intermodális csomópont projektek közlekedésszakmai felülvizsgálatáról és a kecskeméti és zalaegerszegi intermodális csomópont projektekkel kapcsolatos döntések meghozataláról

 

1025/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztési beruházásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról

 

1027/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1028/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1029/2020. (II. 12.) Korm. határozat

az MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

13/2020. (II. 12.) ME határozat

az Európai Unió egyes tagállamainak kormányai közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodások felmondásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 14/2020. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 20.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 15/2020. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 13.

 

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Módosítja: 15/2020. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 13.

 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja: 2/2020. (II. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról

Módosítja: 1028/2020. (II. 12.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/22.

Megjelent: 2020. 02. 13.

 

Új jogszabályok

 

2/2020. (II. 13.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 14.

 

1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

 

1032/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti szurkolói programjainak megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

 

1034/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítéséhez szükséges kormányzati támogatásról

 

1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1036/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi uszodaberuházás közműfejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1038/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritási tengelyén egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 14.

 

1039/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00012 azonosító számú (“Budapest Kelenföld – Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint forrásszerkezetének módosításáról

 

1040/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Premontrei Női Kanonokrend kolostor bővítési beruházásának kiegészítő támogatásáról

 

14/2020. (II. 13.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 

Módosított jogszabályok

 

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 2/2020. (II. 13.) KKM r.

Hatályos: 2020. 02. 14.

 

1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1036/2020. (II. 13.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1038/2020. (II. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2020. 02. 14.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.