Heti jogász 2020. 23. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten a Magyar Közlöny 130-136. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/130.

Megjelent: 2020. 06. 02.

 

Új jogszabályok

 

255/2020. (VI. 2.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 03.

 

5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet

egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 05., 2020. 10. 01.

 

17/2020. (VI. 2.) AM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 10.

 

19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 06. 03., 2021. 01. 01.

 

1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1269/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap líbiai integrált határigazgatási és migrációkezelési projekthez tett V4 hozzájárulás felhasználásának részbeni átalakításáról

 

1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről

 

1271/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

az iparterület fejlesztését szolgáló önkormányzati támogatásról

 

1272/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv hulladék behozatallal kapcsolatos felülvizsgálatáról és kiegészítéséről

 

1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1274/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Nyíregyháza város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1275/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

1276/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 255/2020. (VI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 06. 03.

 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 5/2020. (VI. 2.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 06. 05., 2020. 10. 01.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 5/2020. (VI. 2.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 10. 01.

 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja: 5/2020. (VI. 2.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 10. 01.

 

131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

Módosítja: 17/2020. (VI. 2.) AM r.

Hatályos: 2020. 06. 10.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 06. 03.

 

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1273/2020. (VI. 2.) Korm. h.

 

1673/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciója során felmerült statikai problémák megoldásához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1273/2020. (VI. 2.) Korm. h.

 

1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1275/2020. (VI. 2.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet

a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

12/2004. (IV. 13.) OM rendelet

a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

32/2005. (XII. 22.) OM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

56/2008. (XII. 31.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

40/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet

az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/131.

Megjelent: 2020. 06. 03.

 

Új jogszabályok

 

256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

257/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ végleges elhelyezésére szolgáló épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

14/2020. (VI. 3.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

11/2020. (VI. 3.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és (5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

 

1277/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról

 

1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1279/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 2020. évben szükséges forrás biztosításáról

 

1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosító számú (“Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 256/2020. (VI. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 14/2020. (VI. 3.) MNB r.

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 14/2020. (VI. 3.) MNB r.

Hatályos: 2020. 06. 04.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat
Hatályos: 2020. 06. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1516/2012. (XI. 22.) Korm. határozat

a kötött segélyhitel projektek felülvizsgálatának végrehajtásáról és Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról

Visszavonta: 1277/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/132.

Megjelent: 2020. 06. 03.

 

Új jogszabályok

 

258/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő intézkedésekről

Hatályos: 2020. 06. 16., 2020. 07. 01.

 

1281/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány elleni nemzetközi fellépés elősegítésére felajánlott magyar hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról

 

1282/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről

 

1283/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

Módosítja: 1283/2020. (VI. 3.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/133.

Megjelent: 2020. 06. 04.

 

Új jogszabályok

 

259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

az autós zenei rendezvényekről

Hatályos: 2020. 06. 05., 2020. 06. 19.

 

260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2020. 06. 05.

 

15/2020. (VI. 4.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 12.

 

18/2020. (VI. 4.) OGY határozat

az éghajlatváltozás mértékéből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról

Hatályos: 2020. 06. 05.

 

1284/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet kezelése folytán felmerült költségek finanszírozása érdekében az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) igényelhető támogatásról, valamint lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításáról

 

1285/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda megvalósítására irányuló beruházással összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1286/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány alapítói jogainak a Magyar Művészeti Akadémia részére történő ingyenes átruházásáról

 

1287/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról

 

1288/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Belarusz Köztársaság Mogiljev városában található Uszpenszkij Szűz Mária és Szent Sztaniszláv Székesegyház rekonstrukciójához szükséges intézkedésekről

 

1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 06. 12.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 06. 12.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről

Módosítja: 260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 06. 12.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 09. 01.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 15/2020. (VI. 4.) ITM r.

Hatályos: 2020. 06. 12.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 15/2020. (VI. 4.) ITM r.

Hatályos: 2020. 06. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1459/2012. (X. 19.) Korm. határozat

a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 1286/2020. (VI. 4.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/134.

Megjelent: 2020. 06. 05.

 

Új jogszabályok

 

262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Hatályos: 2020. 06. 05. 8 órától, 2020. 06. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

 

216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről

Hatályon kívül helyezi: 262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet

Hatálytalan: 2020. 06. 05. 8 órától

 

235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Hatályon kívül helyezi: 262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet

Hatálytalan: 2020. 06. 05. 8 órától

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/135.

Megjelent: 2020. 06. 05.

 

Új jogszabályok

 

16/2020. (VI. 5.) ITM rendelet

a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 06., 2020. 06. 08.

 

1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat

a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről

 

1291/2020. (VI. 5.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú (“Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja: 16/2020. (VI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2020. 06. 08.

 

13/2020. (V. 8.) ITM rendelet

a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 16/2020. (VI. 5.) ITM r.

Hatályos: 2020. 06. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/136.

Megjelent: 2020. 06. 06.

 

Új jogszabályok

 

263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Hatályos: 2020. 06. 07. 8 órától, 2020. 06. 21.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Hatályon kívül helyezi: 263/2020. (VI. 6.) Korm. r.

Hatálytalan: 2020. 06. 07. 8 órától.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.