Állami támogatás – ha külföldről jött, nem vizsgálták – eddig…

Az  Európai  Unió  szigorúan  vizsgálja,  ha  a  tagállamok  támogatást nyújtanak az országaikban működő gazdasági vállalkozásoknak, hogy egyes gazdasági szereplők ne juthassanak jogosulatlan előnyhöz, és ne torzuljanak a versenyfeltételek az egységes belső piacon belül. Voltak azonban olyan támogatások, amelyeket nem vizsgáltak, mert nem volt rá szabály: ha külföldi államoktól érkezett a pénz. Az Európai Bizottság a jogszabályalkotás szokásos első állomásaként most egy úgynevezett „fehér könyvet” állított össze, amely vázolja a terveket, és véleményeket  kér  a  gazdasági  szereplőktől  a  könyv  által  felvetett alternatív  lehetőségekről.  A  konzultáció  szeptember  23-ig  tart,  a jogszabálytervezet bemutatása a jövő év első felében várható.

Az uniós versenyszabályok, a piacvédelmi eszközök és a közbeszerzési szabályok fontos szerepet játszanak abban, hogy az egységes piacon működő vállalkozások méltányos feltételek mellett folytathassák tevékenységüket. A torzulások elkerülése érdekében a tagállami támogatások  minden  esetben az uniós állami támogatási szabályok hatálya alá tartoznak. Eközben a nem uniós kormányok által az EU-n belüli vállalatoknak  nyújtott  támogatások  egyre  nagyobb  hatást  gyakorolnak  a piaci versenyre,  mégsem  tartoznak az uniós állami támogatási szabályok hatálya alá. Egyre  több  olyan  eset  fordul  elő,  amikor  a  külföldi  támogatások  látszólag megkönnyítették az uniós vállalatok felvásárlását vagy a támogatásban nem részülő vállalatok  kárára  torzították  a  kedvezményezettek  befektetési  döntéseit,  piaci műveleteit vagy árképzési politikáját, illetve a közbeszerzési ajánlattételi eljárásokat.

Érzékeny  egyensúlyt  kell  megtalálni:  az  uniós  alapszabadságok  egyike  a  „tőke szabad  áramlása”,  ami  nem  csak  az  unión  belüli,  hanem  harmadik országokból érkező pénzekre is vonatkozik, így olyan formában kell korlátozni a külföldi állami pénzek mozgását, hogy az megfeleljen a tőkemozgás szabadságának, de közben ne  jelentsen  torzulást  a  piacon,  vagyis  a  külföldi  állami  pénzek  felhasználói  ne jussanak jogosulatlan előnyhöz más gazdasági szereplőkkel szemben.

Erre tesz kísérletet a most közzétett „fehér könyv” által kezdeményezett konzultáció. Phil Hogan kereskedelempolitikáért felelős biztos azzal indokolta az új jogszabály előkészítését,  hogy „az EU  a  világ  egyik  legnyitottabb  gazdasága,  ahol kereskedelmi  partnereink  jelentős  beruházásokat  eszközölnek. Ugyanakkor  a külföldi  kereskedelmi  gyakorlatok –köztük  az  EU-n  belüli  vállalatok  egyenlő versenyfeltételeit   torzító   támogatások –egyre    jobban    veszélyeztetik nyitottságunkat.”

A járvány miatt kialakult súlyos gazdasági helyzetben számos csőd szélén álló európai vállalatért jelentkezett külföldi (főleg kínai) vevő, akik elsősorban a kínai államtól kapott támogatásból akarták megszerezni az európai cégeket. Ez ellen a jelenség ellen is fel lehetne lépni, ha majd az új jogszabály hatályba lép.

Jelenleg a hatályos piacvédelmi szabályok csak a harmadik országokból történő áruexportra vonatkoznak (vagyis külföldi állam nem dotálhatja az unióba exportált termékeket), de a szabályozás hiányosnak látszik az alábbi három esetben is:

  • ha a külföldi támogatások uniós vállalatok felvásárlását elősegítő tőkeáramlások formáját öltik,
  • ha közvetlenül támogatják egy adott vállalat EU-n belüli működését,
  • illetve,ha megkönnyítik az ajánlattételt egy közbeszerzési eljárásban.

Végezetül a fehér könyv bemutatja azt is, hogy milyen módon kezelhető a külföldi támogatások  kérdése  uniós  pénzügyi  támogatás  igénylése  esetén.  Minden gazdasági  szereplőnek  egyenlő  feltételek  mellett  kell  versenyeznie  az  uniós finanszírozásért. A külföldi támogatások azonban torzíthatják ezt a folyamatot, mivel   az   igényléskor   előnyösebb   helyzetbe   hozzák   e   támogatások kedvezményezettjeit. A fehér könyv ezért azt javasolja az ilyen tisztességtelen előnyök  megakadályozására,hogy    az  uniós  közbeszerzési  eljárásokra vonatkozóhoz  hasonló  eljárást  kellene  alkalmazni a vissza  nem  térítendő támogatások formájában folyósított finanszírozás esetében is.

 

További információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1070

és

https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_factsheet.pdf

 

Forrás: MKIK EU Hírlevél