Vásárcsarnok – közös állásfoglalás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezete és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közös állásfoglalást adott ki a vásárcsarnok építtetésével kapcsolatban.

 

                                

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezete és

a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

közös állásfoglalása

A pécsi vásárcsarnok jelenlegi bérlői már korábban tájékoztatást kaptak arról, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata új vásárcsarnok építését határozata el. A város akkori tájékoztatása szerint a bérlők az új vásárcsarnok használatba vételéig a jelenlegi vásárcsarnokban folytathatják tevékenységüket.

2020.októberében Pécs városa a bérlőknek újabb tájékoztatást adott, amelynek értelmében a jelenlegi vásárcsarnok területét már 2021. június 30-ig el kell hagyniuk a bérlőknek, az új vásárcsarnok azonban legkorábban csak 2022. nyarán vehető használatba. Jelenleg nincs kijelölt terület a bérlők elhelyezésére, nem tisztázott, hogy a köztes időben hol, milyen feltételek mellett folytathatják tevékenységüket.

A NAK Baranya Megyei Szervezete és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja szerint Pécs város lakosságának és a jelenlegi bérlők valamint megyei beszállítóik érdekeit az szolgálja, ha a jelenlegi vásárcsarnokból az újba, annak használatba vételi lehetőségének időpontjában történne meg a költözés.

A fentiek szolgálják a vásárlóközönség érdekeit, biztosítva számukra a vásárlási lehetőség folyamatos fenntartását (eltekintve a költözés 30-45 napig tartó idejétől, mely lényegesen rövidebb az egy éves időtartamnál – ami az építkezés csúszása miatt több is lehet).

A bérlők érdekeit szintén ez szolgálja, mivel egy költséges költözéssel azonnal a végleges helyükre jutnak, és nem lehetetlenedik el tevékenységük folytatása, a vállalkozásuk léte, megyei beszállítóik helyzete, így több száz család megélhetése sem az egy éves köztes időszakban.

Nagyon fontos, hogy a probléma kapcsán a felmerülő lehetőségeket alaposan elemezve transzparens szakmai egyeztetés induljon el a felek között (bérlők és bérbeadó; város és kamarák).

Azonosított kérdések:

  1. Építési projektek indításának és várható befejezésének időpontja.
  2. A jelenlegi vásárcsarnok irodaházzá történő átalakításának forgatókönyve, ütemezése, a jelenlegi előkészítési státusz.
  3. Új potenciális irodaház és/vagy ideiglenes vásárcsarnok helyszínek azonosítása.
  4. Költözés tervezése, amely tartalmazza a bérlők beépített (hűtőkapacitások, sütők, eladótéri épített bútorzat, infrastruktúra stb) eszközeinek telepítési és logisztikai feladatait is.
  5. Irodaház építéssel kapcsolatos uniós forrás feltételeinek elemzése és azt követően a fenti kérdések további elemzése.

A két kamara javasolja, hogy az új vásárcsarnok bérlői körének kialakítása során az elsődleges szempont az legyen, hogy – Pécs környéki, illetve Baranya megyei termelők termékeit árusító – korábbi helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget. A két kamara felajánlja, hogy a fenti szempontot is alkalmazó kiválasztási rendszer kidolgozásában együttműködik Pécs MJV Önkormányzatával.

 

Pécs, 2020. november 6.

 

Rittlinger József elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezete

Dr. Síkfői Tamás elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara