Heti jogász 2021. 1. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 1. héten a Magyar Közlöny 1-5. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/1.

Megjelent: 2021. 01. 05.

 

Új jogszabályok

 

1/2021. (I. 5.) Korm. rendelet

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légjárművek leszállási tilalmának feloldásáról

Hatályos: 2021. 01. 06.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

623/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légjárművek leszállási tilalmáról

Hatályon kívül helyezi: 1/2021. (I. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 01. 06.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/2.

Megjelent: 2021. 01. 05.

 

Új jogszabályok

 

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Hatályos: 2021. 01. 06.

1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat

a XII. Agrárminisztérium és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

44/2013. (X. 8.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2021. (I. 5.) PM r.
Hatályos: 2021. 01. 06.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/3.

Megjelent: 2021. 01. 07.

 

Új jogszabályok

 

2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet

a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15., az Agrárminisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti (24891 helyrajzi számú) ingatlanban való elhelyezését követő nap.

1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 10., 2022. 01. 01.

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet

a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2021. 02. 06.

1/2021. (I. 7.) AB határozat

a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6. és 7. pontjai alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

2/2021. (I. 7.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (3) bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény XXIX. cikkének (1) bekezdésében rögzített nyelvhasználathoz való alapjogból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

3/2021. (I. 7.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 70. §-át és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdését érintő, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2020/4. határozata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről és perben való alkalmazhatóságáról

 

1/2021. (I. 7.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 2/2021. (I. 7.) Korm. r.
Hatályos: az Agrárminisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti (24891 helyrajzi számú) ingatlanban való elhelyezését követő nap.

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 2/2021. (I. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 01. 15.

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 2/2021. (I. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 01. 15.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 1/2021. (I. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2021. 01. 10., 2022. 01. 01.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 1/2021. (I. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2021. 01. 10.

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja: 1/2021. (I. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2021. 01. 10.

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 1/2021. (I. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2021. 01. 10.

1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a mintagazdaságok kialakításáról

Módosítja: 1/2021. (I. 7.) AB határozat
Hatályos: 2021. 01. 08.

1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

Módosítja: 1002/2021. (I. 7.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/4.

Megjelent: 2021. 01. 08.

 

Új jogszabályok

 

1/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a “Szent István király” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 01. 11.

2/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a “Szent István király” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 01. 11.

3/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a “Szent István király” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 01. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/5.

Megjelent: 2021. 01. 08.

 

Új jogszabályok

 

3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 01. 09.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket 2021. február 1-ig lehet alkalmazni

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 3/2021. (I. 8.) Korm. r.
Hatályos: 2021. 01. 09.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.