Heti jogász 2021. 2. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 2. héten a Magyar Közlöny 6 – 8. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/6.

Megjelent: 2021. 01. 11.

 

Új jogszabályok

 

1003/2021. (I. 11.) Korm. határozat

a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021-2027-es időszakban történő megőrzéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/7.

Megjelent: 2021. 01. 14.

 

Új jogszabályok

 

1004/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/8.

Megjelent: 2021. 01. 14.

 

Új jogszabályok

 

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

Hatályos: 2021. 01. 15., 2021. 01. 29.

 

5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 01. 15. – kivétellel.

 

6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 01. 15. – kivétellel.

 

7/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 01. 15. – kivétellel.

 

8/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

1/2021. (I. 14.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

2/2021. (I. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről

Hatályos: 2021. 01. 15., 2021. 03. 01.

 

1/2021. (I. 14.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

2/2021. (I. 14.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

3/2021. (I. 14.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 22., 2021. 03. 01.

 

2/2021. (I. 14.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

1/2021. (I. 14.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről

 

1/2021. (I. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 1/2021. (I. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 2/2021. (I. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 2/2021. (I. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 2/2021. (I. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Módosítja: 2/2021. (I. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja: 1/2021. (I. 14.) HM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja: 2/2021. (I. 14.) HM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 3/2021. (I. 14.) HM r.
Hatályos: 2021. 01. 22., 2021. 03. 01.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 2/2021. (I. 14.) ITM r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 1/2021. (I. 14.) KKM r.

Hatályos: 2021. 01. 15.

 

1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1005/2021. (I. 14.) Korm. h.

 

1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1005/2021. (I. 14.) Korm. h.

 

1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1005/2021. (I. 14.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.