Heti jogász 2021. 10. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 10. héten a Magyar Közlöny 39-41. számai jelentek meg.

Forrás: Magyar Közlöny 2021/39.

Megjelent: 2021. 03. 10.

 

Új jogszabályok

 

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

Hatályos: 2021. 03. 11., 2021. 03. 25.

 

114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtási rendjéről

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

122/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

123/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

7/2021. (III. 10.) AM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 08., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

8/2021. (III. 10.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

7/2021. (III. 10.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1105/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő biztosításáról

 

1106/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök értékesítéséről

 

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egyes kultúrstratégiai kérdésekről

 

1109/2021. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Római Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely létesítéséről

 

1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

 

1111/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1112/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak kollégiumi lakhatását biztosító beruházás támogatásáról

 

1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1114/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1115/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak támogatásához szükséges forrás biztosításáról és az egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1116/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1117/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú (“Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú (“Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, “Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1119/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1120/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Bosznia-Hercegovina és Montenegró számára történő biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 114/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 114/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

Módosítja: 116/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 117/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

Módosítja: 118/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól

Módosítja: 119/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

Módosítja: 120/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 120/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 120/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 120/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 120/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 122/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 123/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

Módosítja: 7/2021. (III. 10.) AM r.

Hatályos: 2021. 06. 08., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 8/2021. (III. 10.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 7/2021. (III. 10.) BM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja: 13/2021. (III. 10.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1110/2021. (III. 10.) Korm. h.

 

1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1110/2021. (III. 10.) Korm. h.

 

1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

Módosítja: 1110/2021. (III. 10.) Korm. h.

 

1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról

Módosítja: 1110/2021. (III. 10.) Korm. h.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1111/2021. (III. 10.) Korm. h.

 

1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1114/2021. (III. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról

Módosítja: 1115/2021. (III. 10.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1118/2021. (III. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1119/2021. (III. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 117/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről

Hatályon kívül helyezi: 117/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

14/1997. (II. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről

Hatályon kívül helyezi: 118/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről

Hatályon kívül helyezi: 118/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 11.

 

385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Hatályon kívül helyezi: 120/2021. (III. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/40.

Megjelent: 2021. 03. 12.

 

Új jogszabályok

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Hatályos: 2021. 03. 16., 2021. 03. 28.

 

125/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

9/2021. (III. 12.) AM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet, valamint a karácsonyfa- ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

1/2021. (III. 12.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 27.

 

6/2021. (III. 12.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 12. 22 órától.

 

1121/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1122/2021. (III. 12.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 03. 15.

 

1123/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

1125/2021. (III. 12.) Korm. határozat

az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások egyszerűsítésének és elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 124/2021. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 16.

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 125/2021. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 126/2021. (III. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 9/2021. (III. 12.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja: 9/2021. (III. 12.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja: 1/2021. (III. 12.) IM r.

Hatályos: 2021. 03. 27.

 

4/2021. (III. 1.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról

Módosítja: 6/2021. (III. 12.) KKM r.

Hatályos: 2021. 03. 12. 22 órától.

 

1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékévről

Módosítja: 1123/2021. (III. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1041/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1121/2021. (III. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1122/2021. (III. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 15.

 

1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról

Hatályon kívül helyezi: 1124/2021. (III. 12.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/41.

Megjelent: 2021. 03. 13.

 

Új jogszabályok

 

127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 14., 2021. 03. 28.

 

128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 03. 14., 2021. 03. 28.

 

129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 14.

 

1126/2021. (III. 13.) Korm. határozat

a 2021. évre halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról

 

Módosított jogszabályok

 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 127/2021. (III. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 14.

 

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

Módosítja: 129/2021. (III. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 14.

 

1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1126/2021. (III. 13.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.