Heti jogász 2021. 11. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 11. héten a Magyar Közlöny 42-45. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/42.

Megjelent: 2021. 03. 15.

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok Kossuth- és Széchenyi-díj, valamint kitüntetések adományozásáról

 

1127/2021. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2021. évi adományozásáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/43.

Megjelent: 2021. 03. 17.

 

Új jogszabályok

 

130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet

a Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

4/2021. (III. 17.) NVTNM rendelet

a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

10/2021. (III. 17.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

8/2021. (III. 17.) BM rendelet

a körözési célú mintabiztosításhoz és mintavételhez, a biometrikus adatok körözési célú rögzítéséhez, valamint a körözési célú biometrikus adatok nyilvántartásaihoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

9/2021. (III. 17.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése “annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésén alapuló, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról, és az Alaptörvény XVI. cikk (1) és (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2020/4. határozat

Az Alaptörvény 28. cikke – többek között – előírja a bíróságok számára, hogy a jogértelmezés során vegyék figyelembe a jogszabály célját. Az Alaptörvény 28. cikke ezáltal azt is feltételezi, hogy a jogalkotás – így az önkormányzati rendelet megalkotása – során követelmény, hogy a jogalkotói cél a jogszabályokból mindenki számára érthető és értelmezhető módon kiderüljön.

 

9/2021. (III. 17.) OGY határozat

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 

1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1129/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 4/2021. (III. 17.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 10/2021. (III. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

12/2016. (V. 4.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól

Módosítja: 8/2021. (III. 17.) BM r.

Hatályos: 2021. 03. 18.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 12/2021. (III. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/44.

Megjelent: 2021. 03. 18.

 

Új jogszabályok

 

131/2021. (III. 18.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

132/2021. (III. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

12/2021. (III. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja: 131/2021. (III. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 132/2021. (III. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/45.

Megjelent: 2021. 03. 19.

 

Új jogszabályok

 

133/2021. (III. 19.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

134/2021. (III. 19.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

11/2021. (III. 19.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 27.

 

1130/2021. (III. 19.) Korm. határozat

Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1131/2021. (III. 19.) Korm. határozat

Magyarország nem tagállami projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

Módosított jogszabályok

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 133/2021. (III. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 133/2021. (III. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 133/2021. (III. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 134/2021. (III. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 20.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 11/2021. (III. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 27.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.