Heti jogász 2021. 12. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 12. héten a Magyar Közlöny 46-52. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/46.

Megjelent: 2021. 03. 22.

 

Új jogszabályok

 

135/2021. (III. 22.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 23.

 

136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 23.

 

13/2021. (III. 22.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 135/2021. (III. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 23.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 136/2021. (III. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/47.

Megjelent: 2021. 03. 23.

 

Új jogszabályok

 

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25., 2021. 04. 08.

 

138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelet

a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

12/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

13/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2021. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

10/2021. (III. 23.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 31.

 

1132/2021. (III. 23.) Korm. határozat

a H8 Budapest-Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota-Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítéséről és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

Módosított jogszabályok

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

Módosítja: 137/2021. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Módosítja: 138/2021. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2021. (III. 23.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő “Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 12/2021. (III. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

3/2006. (II. 2.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól

Módosítja: 10/2021. (III. 23.) HM r.

Hatályos: 2021. 03. 31.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1132/2021. (III. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/48.

Megjelent: 2021. 03. 23.

 

Új jogszabályok

 

139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

1133/2021. (III. 23.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

1135/2021. (III. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 139/2021. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

Módosítja: 139/2021. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 139/2021. (III. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról

Módosítja: 1133/2021. (III. 23.) Korm. h.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1134/2021. (III. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/49.

Megjelent: 2021. 03. 24.

 

Új jogszabályok

 

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 03. 25., 2021. 04. 08.

 

141/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 27.

 

142/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet

rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat

a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1137/2021. (III. 24.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

14/2021. (III. 24.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 141/2021. (III. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 27.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 142/2021. (III. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 142/2021. (III. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 2/2021. (III. 24.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 2/2021. (III. 24.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről

Módosítja: 13/2021. (III. 24.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 13/2021. (III. 24.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 14/2021. (III. 24.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

a területi védőnői ellátásról

Módosítja: 14/2021. (III. 24.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

Módosítja: 14/2021. (III. 24.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól

Módosítja: 14/2021. (III. 24.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/50.

Megjelent: 2021. 03. 25.

 

Új jogszabályok

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

1/2021. (III. 25.) MK határozat

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 14/2021. (III. 25.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/51.

Megjelent: 2021. 03. 27.

 

Új jogszabályok

 

143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

meghosszabbítás: 2021. április 8. napjáig

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11. – kivétellel.

 

145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 143/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 143/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 143/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 144/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltáselső dózisa beadásának napját követő nap.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 144/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltáselső dózisa beadásának napját követő nap.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 145/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/52.

Megjelent: 2021. 03. 27.

 

Új jogszabályok

 

146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

153/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Hatályos: 2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

1138/2021. (III. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

 

1139/2021. (III. 27.) Korm. határozat

egyes kulturális támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

 

1140/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1141/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú, “Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén” című projekt támogatásának növeléséről

 

1142/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1143/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

15/2021. (III. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 146/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 147/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Módosítja: 147/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről

Módosítja: 147/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 147/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 155/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Módosítja: 155/2021. (III. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.