Heti jogász 2021. 13. és 14. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 13. héten a Magyar Közlöny 53-57. számai, a 14. héten az 54-61. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/53.

Megjelent: 2021. 03. 29.

 

Új jogszabályok

 

156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 30., 2021. 04. 01., 2021. 05. 31.

 

157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 30.

 

2/2021. (III. 29.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 06.

 

1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 156/2021. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 30., 2021. 05. 31.

 

389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 156/2021. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 157/2021. (III. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 30.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 2/2021. (III. 29.) IM r.

Hatályos: 2021. 04. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/54.

Megjelent: 2021. 03. 30.

 

Új jogszabályok

 

9/2021. (III. 30.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

132/2021. (III. 30.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 9/2021. (III. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 9/2021. (III. 30.) BM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/55.

Megjelent: 2021. 03. 31.

 

Új jogszabályok

 

158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01., 2022. 01. 01.

 

3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 03.

 

15/2021. (III. 31.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

14/2021. (III. 31.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1/2021. PJE határozat

az együttes aláírási jog átruházásáról

 

1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar-Indonéz Tőkealap létrehozásáról

 

1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

1147/2021. (III. 31.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fejlesztéseket érintő kormányhatározatok módosításáról

 

1148/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

 

1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról

 

1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről

 

1151/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program likviditási hiányának kezeléséről

 

1152/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1153/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító számú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1154/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú (“A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről

 

1155/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00117 azonosító számú, “A harkai Pantzer Gertrud Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt összköltségének növeléséről

 

1156/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú, “Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1157/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, “Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1158/2021. (III. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz “Koordinációs mechanizmus megvalósítása az informatika keretében létrehozott nemzeti hozzáférési pontok egyesítésére” elnevezésű CEF közlekedési pályázati felhívására történő benyújtásáról és a hazai költségvetési támogatás biztosításáról

 

1159/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás és a bánffyhunyadi Ravasz László Emlékház felújításának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1160/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

 

16/2021. (III. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

17/2021. (III. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya, valamint San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 158/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 159/2021. (III. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01., 2022. 01. 01.

 

1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 3/2021. (III. 31.) CSTNM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 4/2021. (III. 31.) CSTNM r.

Hatályos: 2021. 04. 03.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 14/2021. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 14/2021. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 14/2021. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 14/2021. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 14/2021. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról

Módosítja: 14/2021. (III. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1146/2021. (III. 31.) Korm. h.

 

1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról

Módosítja: 1147/2021. (III. 31.) Korm. h.

 

1801/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról

Módosítja: 1147/2021. (III. 31.) Korm. h.

 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1147/2021. (III. 31.) Korm. h.

 

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1152/2021. (III. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1156/2021. (III. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1157/2021. (III. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 01

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

18/2019. (V. 10.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 15/2021. (III. 31.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/56.

Megjelent: 2021. 04. 01.

 

Új jogszabályok

 

160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

10/2021. (IV. 1.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

11/2021. (IV. 1.) HM rendelet

egyes légügyi tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 160/2021. (IV. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 160/2021. (IV. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 10/2021. (IV. 1.) BM r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

Módosítja: 11/2021. (IV. 1.) HM r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

5/2003. (II. 1.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

Módosítja: 11/2021. (IV. 1.) HM r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

3/2006. (II. 2.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól

Módosítja: 11/2021. (IV. 1.) HM r.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/57.

Megjelent: 2021. 04. 02.

 

Új jogszabályok

 

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 03., 2021. 04. 17.

 

162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 03.

 

1161/2021. (IV. 2.) Korm. határozat

a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításáról

 

1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

19/2021. (IV. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 161/2021. (IV. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 03.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 162/2021. (IV. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/58.

Megjelent: 2021. 04. 06.

 

Új jogszabályok

 

1/2021. (IV. 6.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

 

Nyitás első fokozata 2021. április 7-től

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/59.

Megjelent: 2021. 04. 06.

 

Új jogszabályok

 

163/2021. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 07.

 

20/2021. (IV. 6.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 163/2021. (IV. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

100/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Visszavonta: 20/2021. (IV. 6.) ME határozat

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/60.

Megjelent: 2021. 04. 07.

 

Új jogszabályok

 

164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2021. 04. 08., 2021. 04. 22.

 

165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 04. 08., 2021. 04. 22.

 

166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 04. 07. 22 órától.

 

1003/2021. (IV. 7.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

10/2021. (IV. 7.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

11/2021. (IV. 7.) AB határozat

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1163/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének megvalósításáról

 

1164/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról szóló 1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1165/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1166/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka – Csenger (H) és Oar (Óvári) – Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 166/2021. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 07. 22 órától.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 166/2021. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 07. 22 órától.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 166/2021. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 07. 22 órától.

 

1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről

Módosítja: 1003/2021. (IV. 7.) AB Tü. h.

Hatályos: 2021. 05. 01.

 

  1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 10/2021. (IV. 7.) AB h.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

  1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 11/2021. (IV. 7.) AB h.

Hatályos: 2021. 04. 08.

 

1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról

Módosítja: 1164/2021. (IV. 7.) Korm. h

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 166/2021. (IV. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 07. 22 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/61.

Megjelent: 2021. 04. 09.

 

Új jogszabályok

 

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 04. 10., 2021. 04. 19., 2021. 04. 24.

 

168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Hatályos: 2021. 06. 08.

 

171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

16/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 25.

 

17/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 14., 2021. 05. 10.

 

16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

1/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának megfelelőségéről és a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről

 

10/2021. (IV. 9.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

 

1167/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

 

1168/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Schams Ferenc Terv megvalósításáról

 

1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 

1170/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a “LIFE-IP North-HU-Trans” integrált projekt megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

1171/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, “Jövő Idő Putnokon” című projekt összköltségének növeléséről

 

1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

1174/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

21/2021. (IV. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

Módosítja: 167/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 19.

 

311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról

Módosítja: 171/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról

Módosítja: 172/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 173/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 173/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról

Módosítja: 173/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 174/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 174/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 174/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

Módosítja: 16/2021. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2021. 04. 25.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet

a polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

a kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

22/2013. (V. 16.) NFM rendelet

a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja: 15/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 14.

 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

Módosítja: 16/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 16/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

Módosítja: 16/2021. (IV. 9.) ITM r.

Hatályos: 2021. 04. 24.

 

1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat

a “Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Lenti Kézilabda Munkacsarnok építéséről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1023/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről

Módosítja: 1170/2021. (IV. 9.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1173/2021. (IV. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Hatályon kívül helyezi: 167/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 169/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 170/2021. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 08.

 

1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 1/2021. (IV. 9.) PTNM r.

Hatályos: 2021. 04. 10.

 

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről

Hatályon kívül helyezi: 17/2021. (IV. 9.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 10.

 

1272/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozat.

 

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.