Heti jogász 2021. 23. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten a Magyar Közlöny 104 – 110. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/104.

Megjelent: 2021. 06. 07.

 

Új jogszabályok

 

308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 06. 08., 2021. 06. 22.

 

310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról

Hatályos: 2021. 06. 08., 2021. 06. 22.

kapcsolódó cikk

 

311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a komplex felzárkózási képzésekről

Hatályos: 2021. 06. 08., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 22., 2021. 07. 01.

 

24/2021. (VI. 7.) ITM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

1355/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Zöld-foki Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról

 

1356/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán való magyar részvételről

 

1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Visegrádi Együttműködés 2021-2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról

 

1358/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosításáról

 

1359/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozhatóságáról

 

Módosított jogszabályok

 

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 308/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 308/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

Módosítja: 309/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 08.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 311/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 08.

 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 22.

 

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 24/2021. (VI. 7.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/105.

Megjelent: 2021. 06. 08.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 09. – kivétellel

 

 1. évi LXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 09. – kivétellel

 

 1. évi LXVIII. törvény

egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 07. 01., 2021. 07. 09., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap megrendezésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 14.

 

314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 09. – kivétellel.

 

316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

15/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az “Önálló ügyészi szervezet” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

16/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az “Önálló ügyészi szervezet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2021/2022. tanév rendjéről

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09., 2022. 02. 22.

 

22/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

21/2021. (VI. 8.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Szlovák Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

5/2021. (VI. 8.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

1360/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

 

1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről

 

1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

 1. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 07. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

 1. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi CLXVIII. törvény

a közművezetékek adójáról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 07. 09., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi VII. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

 1. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

 1. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXVIII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 313/2021. (VI. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 14.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 314/2021. (VI. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

Módosítja: 316/2021. (VI. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet

a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a betegszállításról

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09., 2022. 02. 22.

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet

egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 22/2021. (VI. 8.) EMMI r.
Hatályos: 2021. 06. 11.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 21/2021. (VI. 8.) KKM r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

Módosítja: 5/2021. (VI. 8.) PM r.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1362/2021. (VI. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1363/2021. (VI. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/106.

Megjelent: 2021. 06. 09.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 17., 2021. 07. 01., 2021. 07. 10., 2021. 08. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

17/2021. (VI. 9.) MNB rendelet

a “750 éves Győr” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021.07. 10., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021.07. 10., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2022. 07. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

 

 1. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 07. 10.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 08. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 07. 01., 2021. 07. 10.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 17., 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XC. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2021. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/107.

Megjelent: 2021. 06. 09.

 

Új jogszabályok

 

317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 08. 01.

 

320/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóival összefüggő egyes adatkezelési rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet külföldön beadott oltással kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 28.

 

322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

22/2021. (VI. 9.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Albán Köztársasággal és Marokkói Királysággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által a XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

 

1367/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Mezőzombor külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Módosítja: 317/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Módosítja: 318/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Módosítja: 319/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 10., 2021. 08. 01.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 321/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 28.

 

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 323/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 22/2021. (VI. 9.) KKM r.

Hatályos: 2021. 06. 10

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/108.

Megjelent: 2021. 06. 10.

 

Új jogszabályok

 

326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

328/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

330/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

331/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 07. 01.

 

332/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes, a nyelvvizsgát érintő felsőoktatási kérdésekről

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

Módosított jogszabályok

 

601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 328/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről

Módosítja: 331/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 07. 01.

 

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

Módosítja: 1368/2021. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1368/2021. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/109.

Megjelent: 2021. 06. 10.

 

Új jogszabályok

 

333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11., 2021. 06. 15.

 

23/2021. (VI. 10.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ukrajnával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről

 

1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 

1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról

 

1373/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítéséről és megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 334/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 334/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 23/2021. (VI. 10.) KKM r.
Hatályos: 2021. 06. 11.

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1643/2020. (X. 7.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1370/2021. (VI. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 11.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/110.

Megjelent: 2021. 06. 11.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXX. törvény

a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 07. 12.

 

335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11. 20 órától.

 

336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes határidőkkel kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról

 

1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1376/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Lajosmizse-Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

 

30/2021. (VI. 11.) ME határozat

a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platformjának plenáris ülésszakain való magyar részvételről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi LXX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 12.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi LXX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2021. évi LXX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Módosítja: 2021. évi LXX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi LXX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 335/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 11. 20 órától.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 336/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 337/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 337/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 338/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 12.

 

1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról

Módosítja: 1374/2021. (VI. 11.) Korm. h.

 

1688/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Módosítja: 1375/2021. (VI. 11.) Korm. h.

 

1699/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának előkészítéséről

Módosítja: 1375/2021. (VI. 11.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1376/2021. (VI. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2021. 06. 12.

 

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1377/2021. (VI. 11.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.