Heti jogász 2021. 24. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 24. héten a Magyar Közlöny 111 – 115. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/111.

Megjelent: 2021. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 17.

 

1378/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1379/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. április-májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1380/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

Verpelét vasútállomáson nyílt hozzáférésű rakodóterület kiépítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 340/2021. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 23/2021. (VI. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/112.

Megjelent: 2021. 06. 15.

 

Új jogszabályok

 

341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes állami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet és az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

1381/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra- fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1382/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges, műszaki ellenőrzést, minőségbiztosítást érintő intézkedésekről

 

1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra- fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 341/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 341/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 342/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 342/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 341/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/113.

Megjelent: 2021. 06. 15.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 16. – kivétellel.

 

 1. évi LXXII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 16. – kivétellel.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 06. 16. – kivétellel.

 

 1. évi LXXIV. törvény

egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16.

 

31/2021. (VI. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2021. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról

Módosítja: 2021. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2021. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2021. évi LXXVI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja: 2021. évi LXXVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LXXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 16

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/114.

Megjelent: 2021. 06. 16.

 

Új jogszabályok

 

343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 17.

 

5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 21.

 

14/2021. (VI. 16.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

1/2021. Büntető jogegységi határozat

az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati inditványról

 

15/2021. (VI. 16.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Hatályos: 2021. 06. 15.

 

16/2021. (VI. 16.) OGY határozat

a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 17.

 

17/2021. (VI. 16.) OGY határozat

tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről

Módosítja: 343/2021. (VI. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 17.

 

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 5/2021. (VI. 16.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 06. 21.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

59/2014. (XII. 8.) BM rendelet

a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

32/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 14/2021. (VI. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 24/2021. (VI. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

94/2001. (XII. 21.) OGY határozat

a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról

Hatályon kívül helyezi: 16/2021. (VI. 16.) OGY h.

Hatályos: 2021. 06. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/115.

Megjelent: 2021. 06. 18.

 

Új jogszabályok

 

344/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról szóló 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 06. 19., 2021. 07. 03.

 

346/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a nevelési, oktatási intézményeket érintő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

23/2021. (VI. 18.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

15/2021. (VI. 18.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról

 

1386/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO Headquarters Sarajevo műveleti parancsnokságon történő magyar katonai szerepvállalásról

 

1387/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1389/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1390/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a 2024. évi Sakkolimpia és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2024. évi Kongresszusa budapesti megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról

Módosítja: 344/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

Módosítja: 345/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 346/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 23/2021. (VI. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 23/2021. (VI. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 23/2021. (VI. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

27/1998. (VI. 10.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

Módosítja: 15/2021. (VI. 18.) BM r.

Hatályos: 2021. 06. 26.

 

1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról

Módosítja: 1389/2021. (VI. 18.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Hatályon kívül helyezi: 345/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Hatályon kívül helyezi: 345/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 345/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 345/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 346/2021. (VI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

2076/2008. (VI. 30.) Korm. határozat

a NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről

Hatályon kívül helyezi: 1387/2021. (VI. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 19.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.