Heti jogász 2021. 26 – 27. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 26. héten a Magyar Közlöny 121 – 126., a 27. héten a 127 – 130. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/121.

Megjelent: 2021. 06. 28.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

 

 1. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Hatályos: 2021. 06. 29., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 29., 2021. 07. 01., 2021. 07. 02., 2021. 07. 08., 2021. 07. 13., 2021. 08. 01., 2021. 08. 02., 2021. 09. 01., 2021. 09. 02., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

az útügyi igazgatásról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XCVII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CLII. törvény

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXV. törvény

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1.  évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CI. törvény

a 2021. évi népszámlálásról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LVII. törvény

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi XIV. törvény

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2021. évi XCIX. tv.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29., 2023. 02. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

 1. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXXXII. törvény

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a világörökségről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29., 2021. 09. 02.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

1Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29., 2021. 08. 02.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

 1. évi XXVI. törvény

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XXXV. törvény

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XCIII. törvény

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XIV. törvény

a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XVII. törvény

a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

 1. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 1. évi XXXIX. törvény

a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 10/2021. (VI. 28.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi C. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 363/2021. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 8/2021. (VI. 28.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 06. 29.

 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

a közutak igazgatásáról

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (VI. 28.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/122.

Megjelent: 2021. 06. 29.

 

Új jogszabályok

 

364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelet

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások elvégzésére vonatkozó szerv kijelöléséről

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

17/2021. (VI. 29.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

27/2021. (VI. 29.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

1400/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő ismételt kölcsönbe adásáról

 

1401/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő megvalósításáról

 

1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú (“Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 6/2021. (VI. 29.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 27/2021. (VI. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 28/2021. (VI. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 27/2021. (VI. 29.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 02.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1402/2021. (VI. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/123.

Megjelent: 2021. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 07. 15., 2021. 08. 09.

 

367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének eltérő szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló 326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

371/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

372/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékéről és a kifizetendő összeg számításának szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

Hatályos: 2021. 07. 30., 2022. 01. 01.

 

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

378/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

381/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30. 22 órától, 2021. 07. 01.

 

382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 05.

 

383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30. 22 órától.

 

384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

385/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

10/2021. (VI. 30.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

28/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

29/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet, valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 11. 12., 2022. 07. 05.

 

1403/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervről

 

1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

1404/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Területi Igazságos Átmenet Tervek elfogadásáról

 

1405/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

COVID-19 vakcinának a NATO KFOR és EUFOR ALTHEA missziók helyi civil állománya immunizálása érdekében történő rendelkezésre bocsátásáról

 

1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről

 

1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

 

1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1409/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár hatósági, valamint a jóhiszeműen birtokolt maradandó értékű köziratok helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatainak támogatásáról

 

1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1411/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1412/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2021. évi Napközi Erzsébet-táborok teljes körű megvalósítása érdekében többlettámogatás biztosításáról

 

1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

 

1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

 

1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról

 

1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítéséről

 

1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges támogatásáról

 

1419/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Várpalota város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1420/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1421/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

1422/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 azonosító számú (“A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című) projekt összköltségének növeléséről

 

1423/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)” című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

 

1424/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-000125 azonosító számú (“A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában” című) projekt összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Módosítja: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 366/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 366/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 366/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 08. 09.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 366/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról

Módosítja: 369/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 370/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 373/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Módosítja: 373/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 11.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 375/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja: 376/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 377/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 377/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 378/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

Módosítja: 379/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 380/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja: 380/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja: 380/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 380/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 380/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 381/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 30. 22 órától.

 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 381/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja: 382/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 05.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 383/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 30. 22 órától.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 384/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja: 385/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja: 385/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja: 10/2021. (VI. 30.) MvM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

8/2021. (II. 12.) ITM rendelet

egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 28/2021. (VI. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja: 29/2021. (VI. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 07. 05.

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja: 29/2021. (VI. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 12.

 

1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Módosítja: 1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozat

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló beruházásokkal összefüggő további intézkedésekről

Módosítja: 1415/2021. (VI. 30.) Korm. h.

 

1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről

Módosítja: 1415/2021. (VI. 30.) Korm. h.

 

1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1416/2021. (VI. 30.) Korm. h.

 

1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat

a várpalotai tanuszoda építéséről

Módosítja: 1420/2021. (VI. 30.) Korm. h.

 

Hatályát vesztett jogszabályok

 

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 365/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 30.

 

162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 374/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 30.

 

170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 374/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1006/2020. (XI. 13.) AB Tü. határozat

Alkotmánybíróság teljes ülésének az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. h.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/124.

Megjelent: 2021. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás “A” és “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

30/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 30/2021. (VI. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 30/2021. (VI. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 386/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás “A” és “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 387/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 388/2021. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/125.

Megjelent: 2021. 07. 02.

 

Új jogszabályok

 

5/2021. (VII. 2.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/126.

Megjelent: 2021. 07. 02.

 

Új jogszabályok

 

389/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

391/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

392/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 04.

 

396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2021/5. határozata

Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartható állatok számát területnagysághoz köti. Önkormányzati rendelet ezzel szemben, állatvédelmet szabályozó jogszabályok felhatalmazására hivatkozva nem határozhatja meg a kedvtelésből tartható állatok maximális számát, illetve nem kötheti engedélyhez az ezt meghaladó egyedszámú állatok tartását.

 

1425/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Bosznia-Hercegovina részére történő adományozásáról

 

1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról

 

1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2022-2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási térkép koncepciójáról

 

1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021-2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról

 

1429/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 elfogadásáról

 

1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1431/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházások lefolytatására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előkészítőként és megvalósítóként történő kijelöléséről

 

1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekről

 

1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztések koordinációjáról

 

1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról

 

1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

az “Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról

 

1436/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a vecsési tanuszoda építéséről

 

Módosított jogszabályok

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 389/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 390/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Módosítja: 391/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 392/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 17.

 

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

Módosítja: 393/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 394/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 395/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 04.

 

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 396/2021. (VII. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 31/2021. (VII. 2.) ITM r.

Hatályos: 2021. 07. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/127.

Megjelent: 2021. 07. 06.

 

Új jogszabályok

 

1438/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai támadásokról

 

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/128.

Megjelent: 2021. 07. 06.

 

Új jogszabályok

 

397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 08. 05.

 

18/2021. (VII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről szóló 17/2021. (VI. 29.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

19/2021. (VII. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07., 2022. 01. 01., 2023. 02. 09.

 

30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról

 

1441/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

 

1442/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság járművei számára az autóbuszforgalmi sáv használatáról

 

1443/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a 2021. évi többletfeladatok finanszírozása érdekében biztosítandó kezelői díj átcsoportosításáról

 

1444/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1445/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00027 azonosító számú (“Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1446/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

 

1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes normatív tartalmú kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

Módosított jogszabályok

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 397/2021. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

Módosítja: 397/2021. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

Módosítja: 398/2021. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 398/2021. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 09.

 

413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 398/2021. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

17/2021. (VI. 29.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről

Módosítja: 18/2021. (VII. 6.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 19/2021. (VII. 6.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

Módosítja: 29/2021. (VII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 29/2021. (VII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 07., 2022. 01. 01.

 

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

Módosítja: 29/2021. (VII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 07., 2023. 02. 09.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 29/2021. (VII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 07., 2022. 01. 01., 2023. 02. 09.

 

1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról

Módosítja: 1444/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1445/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1447/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja: 1447/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

Módosítja: 1447/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1447/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Módosítja: 1447/2021. (VII. 6.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 398/2021. (VII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 30/2021. (VII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 07. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/129.

Megjelent: 2021. 07. 07.

 

Új jogszabályok

 

399/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég- és forgalmi érték meghatározása szempontjairól

Hatályos: 2021. 07. 12.

 

24/2021. (VII. 7.) AM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet

az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

26/2021. (VII. 7.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 22.

 

1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról

 

1449/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kiskunlacháza nagyközség és Délegyháza község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól

Módosítja: 399/2021. (VII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 400/2021. (VII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 401/2021. (VII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 08.

 

81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 24/2021. (VII. 7.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 24/2021. (VII. 7.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 24/2021. (VII. 7.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

28/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 24/2021. (VII. 7.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 10.

 

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja: 26/2021. (VII. 7.) KKM r.

Hatályos: 2021. 07. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/130.

Megjelent: 2021. 07. 08.

 

Új jogszabályok

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Hatályos: 2021. 09. 01., 2021. 09. 15.

 

408/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

409/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

410/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2021/3. határozata

Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának szabadságát az alkalmazott technológiától és berendezéstől függetlenül. Az elektronikus hírközlési építmények létesítését a közrenddel, közbiztonsággal és közegészséggel kapcsolatos okból korlátozhatják. A korlátozás érdekében engedélyekhez köthetik az ilyen építmények létesítését építészeti, történeti vagy természeti jelentőséggel bíró épületeken vagy helyszíneken. Nem zárhatják ki azonban egész településrészekről az ilyen építmények elhelyezését, illetve nem tilthatják meg az elektronikus hírközlési berendezések fejlesztését meghatározott technológia kizárása érdekében.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/10. határozata

A kerületi önkormányzat rendeletében megállapított lakosonként járó lakossági várakozási kedvezmény mértékének csökkentése a meglévő díjfizetési kötelezettség új kötelezetti körre történő kiterjesztésének minősül, és ily módon a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdésében előírt tilalomba ütközik. A tilalom időszakában a járművel való várakozás helyi rendeleti szabályozásának díjemeléssel járó módosítása jogharmonizációs célból sem megengedett.

 

1450/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

az újraindítási hiteltermékekhez kapcsolódó közjegyzői eljárások egyszerűsítéséről és a kapcsolódó díjtételek csökkentéséről

 

1451/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása keretében a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának növelését szolgáló intézkedésekről

 

1452/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az EXIM Zöld Finanszírozási Program támogatását szolgáló intézkedésekről

 

1453/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

egyes építésgazdasági intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja: 408/2021. (VII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

Módosítja: 6/2021. (VII. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

Módosítja: 6/2021. (VII. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről

Módosítja: 6/2021. (VII. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

Módosítja: 6/2021. (VII. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

Módosítja: 6/2021. (VII. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 07. 13.

 

23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól

Módosítja: 6/2021. (VII. 8.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 07. 13

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.