Változnak a távmunka szabályai

Az elmúlt időszakban a pandémia miatt bevezetett rendelkezések előtérbe hozták a munkaviszony keretében történő otthoni munkavégzést. A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) kormányrendelet 2021. július 3-án hatályba lépő módosítása során a „home office” munkavégzés nem lett önálló foglalkoztatási forma, ehelyett a távmunka fogalma bővült és a szabályai rugalmasabbá váltak.

 

A Munka törvénykönyve szerint a távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. Ezt a fogalmat tágítja ki a Kormányrendelet módosítása, mely a fogalommeghatározás során elhagyja a mondat második felét, így már nem csak számítástechnikai, hanem bármely más eszközzel otthon végzett munka távmunkának minősülhet. Ez azért fontos, mert a távmunkához kapcsolódó egyes szabályokat (pl. költségtérítések rendszere) ezekre a munkavállalókra is ki lehet terjeszteni.

A távmunkavégzésben történő foglalkoztatásról a feleknek írásban, a munkaszerződésben kell megállapodniuk. Azonban nemcsak a távmunka tényét kell a munkaszerződésben rögzíteni, hanem minden olyan kérdést, amelyben a felek el akarnak térni a Kormányrendelet által meghatározott szabályoktól, melyek a következők:

A munkavállaló távmunka végzése esetén legfeljebb a munkanapok egyharmadában – vagyis heti 1-2 napot – dolgozhat a munkáltató székhelyén, telephelyén; a többi napon a távmunkavégzés helyén kell dolgoznia.  Ha a munkáltató azt szeretné, hogy munkavállalója hetente legalább 3 munkanapot jelen legyen az irodában/munkahelyen, erről írásban kell megállapodnia a munkavállalóval, vagyis nem elég belső szabályzatra vagy munkáltatói utasításra hivatkoznia.

Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, vagyis nem határozhatja meg a munkavégzés módját vagy a munkaidő beosztását. Amennyiben fontos a munkáltatónak a munka elvégzésnek módja, vagy az, hogy a munkavállaló meghatározott időintervallumon belül (pl. 10 és 15 óra között) elérhető legyen számára, erről is írásban kell megállapodnia a feleknek.

A Kormányrendelet szerint a munkáltató a munkavégzést távolról, számítástechnikai eszközök segítségével ellenőrizheti. Az ellenőrzésre vonatkozóan további szabályokat nem tartalmaz a Kormányrendelet, így az ellenőrzés során használt számítástechnikai eszközöket, és az ellenőrzés terjedelmét a munkáltatóra bízza.

Fontos azonban, hogy az ellenőrzésnek rendeltetésszerűnek kell lennie, tehát indokolatlanul nem zaklathatja a munkavállalót, az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló és a távmunkavégzés helyét használó más személy számára aránytalan terhet. Az ellenőrzés módjáról, terjedelméről, egyéb feltételeiről a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

Az új szabályozás alapján érdemes a céges távmunka-szabályokat újra gondolni, és amennyiben a felek el kívánnak térni a kormányrendeletben foglaltaktól, úgy a feltételeket megállapodásokban rögzíteni szükséges.

 

A fenti hír forrása és a teljes cikk a PWC Hungary honlapján olvasható