Heti jogász 2021. 31. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 31. héten a Magyar Közlöny 146 – 150. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/146.

Megjelent: 2021. 08. 02.

 

Új jogszabályok

 

23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet

a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről

 

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról

 

1531/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a “V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosító számú, “Zimány Ivóvízminőség-javító Program” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú, “Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése” című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, “Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

1534/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a “V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről

Módosítja: 1531/2021. (VIII. 2.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1532/2021. (VIII. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 03.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1533/2021. (VIII. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/147.

Megjelent: 2021. 08. 03.

 

Új jogszabályok

 

457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 08. 04., 2021. 08. 18.

 

458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 04.

 

409/2021. (VIII. 3.) KE határozat

városi cím adományozásáról

 

1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

 

1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében a “Közutak rekonstrukciója” programelem megvalósításáról

 

1538/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1539/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Oldon” című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

 

1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, “Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 04.

 

1541/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, “Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című felhívásban való részvételéhez való hozzájárulásról

 

1542/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, “Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 458/2021. (VIII. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 04.

 

1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről

Módosítja: 1535/2021. (VIII. 3.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1540/2021. (VIII. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/148.

Megjelent: 2021. 08. 04.

 

Új jogszabályok

 

459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

 

1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

 

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

 

1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

Módosított jogszabályok

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 459/2021. (VIII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 460/2021. (VIII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja: 1545/2021. (VIII. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Módosítja: 1545/2021. (VIII. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1549/2021. (VIII. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat egyes középületekben való kihelyezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1543/2021. (VIII. 4.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/149.

Megjelent: 2021. 08. 05.

 

Új jogszabályok

 

461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06., 2021. 09. 01.

 

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

Hatályos: 2021. 08. 06., 2021. 09. 01.

 

464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 05.

 

465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

Dabas városban infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

 

1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1552/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

1553/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Sárvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a tatabánya-Oroszlány-tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1559/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1560/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1561/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú (“Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

 

Módosított jogszabályok

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 461/2021. (VIII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Módosítja: 461/2021. (VIII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

Módosítja: 464/2021. (VIII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 05.

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja: 465/2021. (VIII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 466/2021. (VIII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 467/2021. (VIII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja: 9/2021. (VIII. 5.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1552/2021. (VIII. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1559/2021. (VIII. 5.) Korm. h.

 

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1560/2021. (VIII. 5.) Korm. h.

 

1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú (“Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1562/2021. (VIII. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/150.

Megjelent: 2021. 08. 06.

 

Új jogszabályok

 

468/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07.

 

469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

Hatályos: 2021. 08. 09., 2021. 08. 21.

 

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

Hatályos: 2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

471/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény rendelkezésének veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

472/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 05.

 

474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

475/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a GINOP Plusz-3.2.1-21 munkaerőpiaci program végrehajtásához szükséges rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről

Hatályos: 2021. 08. 07.

 

34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelet

az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07., 2022. 09. 30.

 

1564/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból hazánknak járó források kapcsán kialakult helyzetről

 

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

 

46/2021. (VIII. 6.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 468/2021. (VIII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 07.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 472/2021. (VIII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 473/2021. (VIII. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 05.

 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

az étrend-kiegészítőkről

Módosítja: 34/2021. (VIII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 07., 2022. 09. 30.

 

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről

Módosítja: 34/2021. (VIII. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 07.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.