Heti jogász 2021. 32. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 32. héten a Magyar Közlöny 151 – 153. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/151.

Megjelent: 2021. 08. 09.

 

Új jogszabályok

 

476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Hatályos: a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésének napján.

 

1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

 

1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről

 

1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, “Esélyt Mindenkinek… avagy biztos alapokon Újvárfalván” című projekt támogatásának növeléséről

 

1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, “A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 10.

 

1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, “Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának növeléséről

 

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 476/2021. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 477/2021. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 17., 2022. 01. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 477/2021. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 477/2021. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 17., 2022. 01. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 477/2021. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 477/2021. (VIII. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 26/2021. (VIII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja: 26/2021. (VIII. 9.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 27/2021. (VIII. 9.) BM r.

Hatályos: a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésének napján.

 

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 10.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/152.

Megjelent: 2021. 08. 11.

 

Új jogszabályok

 

478/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

479/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

480/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

24/2021. (VIII. 11.) MNB rendelet

“Az égig érő fa” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

27/2021. (VIII. 11.) AM rendelet

az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19., 2021. 10. 01., 2022. 01. 28., 2024. 01. 01.

 

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

25/2021. (VIII. 11.) AB határozat

az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról

 

26/2021. (VIII. 11.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

 

1574/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (IV. ütem)

 

1575/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő adományozásáról

 

1576/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról

 

1578/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásáról

 

1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a balatonfűzfői parti sétány védművel történő biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1581/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1583/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a miskolci volt MSZMP pártszékház elbontásáról és a felszabaduló terület hasznosításáról

 

1584/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

 

1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1586/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, “MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről

 

1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1589/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00126 azonosító számú (“Eötvös József Főiskola energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1590/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról

 

1592/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

az állatgyógyászati termékekről

Módosítja: 27/2021. (VIII. 11.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 19., 2021. 10. 01., 2022. 01. 28., 2024. 01. 01.

 

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

Módosítja: 17/2021. (VIII. 11.) HM r.

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról

Módosítja: 1581/2021. (VIII. 11.) Korm. h.

 

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

Módosítja: 1584/2021. (VIII. 11.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1586/2021. (VIII. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/1996. (IV. 12.) HM rendelet

a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről

Hatályon kívül helyezi: 15/2021. (VIII. 11.) HM r.

Hatályos: 2021. 08. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/153.

Megjelent: 2021. 08. 13.

 

Új jogszabályok

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 16., 2021. 08. 29., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Hatályos: 2021. 08. 16.

 

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 08. 16., 2021. 10. 01.

 

486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

487/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 16.

 

488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

490/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10., 2021. 11. 01.

 

491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 13.

 

1593/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

védelmi ipari fejlesztéshez szükséges állami kezességvállalásról

 

1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja: 482/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 29.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 482/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 16., 2021. 08. 29., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 482/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 16., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 482/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 16.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 482/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 16.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 483/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Módosítja: 486/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 487/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 16.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 488/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 489/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja: 490/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 10., 2021. 11. 01.

 

475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

Módosítja: 491/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

Módosítja: 492/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 492/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 10/2021. (VIII. 13.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 09. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 14.

 

1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1594/2021. (VIII. 13.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.