Heti jogász 2021. 33 – 34. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 33. héten a Magyar Közlöny 154 – 156. számai, a 34. héten a 157 – 159. jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/154.

Megjelent: 2021. 08. 16.

 

Új jogszabályok

 

493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 08. 17. – kivétellel.

 

494/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a magyar-román határszakaszon Elek-Ottlaka és Dombegyház-Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes kulturális beruházásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

496/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

28/2021. (VIII. 16.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 24.

 

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17., 2021. 09. 16., 2023. 05. 26.

 

416/2021. (VIII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

417/2021. (VIII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről

 

1596/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Tokaji Életpálya Programról

 

1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról

 

1599/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok, valamint egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

 

1600/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

egyes kulturális célú beruházások előkészítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1601/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon Elek-Ottlaka és Dombegyház-Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek területén lévő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a kialakításukhoz szükséges intézkedésekről

 

1602/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

1603/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

1604/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

47/2021. (VIII. 16.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

Módosított jogszabályok

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 495/2021. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja: 495/2021. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

Módosítja: 496/2021. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 497/2021. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 498/2021. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 16.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 24.

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17., 2021. 09. 16.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17., 2023. 05. 26.

 

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 35/2021. (VIII. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes települések sportcélú infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról

Módosítja: 1599/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítésének támogatásáról

Módosítja: 1599/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a lajosmizsei sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Módosítja: 1599/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról

Módosítja: 1600/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1600/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egyes kultúrstratégiai kérdésekről

Módosítja: 1600/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1951/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

az Andrássy Emlékmúzeum kijelölt helyszínén alternatív zenei műhelyek múzeuma és egy új könnyűzenei központ kialakításáról

Módosítja: 1600/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

egyes köznevelési szakmai testületekről

Módosítja: 1602/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja: 1603/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 08. 17.

 

1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1604/2021. (VIII. 16.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/155.

Megjelent: 2021. 08. 18.

 

Új jogszabályok

 

499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet

a családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 02.

 

1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról

 

1606/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Űrstratégiája elfogadásáról

 

1607/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

1608/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető háziorvosi alapellátási feladatokról

 

1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1610/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésének és beruházásainak, valamint a Sapientia Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1611/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

 

1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekről, valamint a szükséges beruházások támogatásáról

 

1613/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

 

1614/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott, “Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés” megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról

 

1615/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

1616/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 499/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 499/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

Módosítja: 499/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 501/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 501/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 501/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 19., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 501/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Módosítja: 502/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 503/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 503/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja: 503/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 503/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Módosítja: 503/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 504/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 504/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 25/2021. (VIII. 18.) MNB r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 26/2021. (VIII. 18.) MNB r.

Hatályos: 2021. 08. 19.

 

6/2004. (I. 22.) FVM rendelet

az Európa terv Agrárhitel programjáról

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

18/2011. (III. 9.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

17/2012. (II. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

20/2017. (IV. 26.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 28/2021. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2021. 08. 21.

 

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

Módosítja: 40/2021. (VIII. 18.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 02.

 

1609/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról

Módosítja: 1607/2021. (VIII. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról

Módosítja: 1607/2021. (VIII. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1615/2021. (VIII. 18.) Korm. h.

 

1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Módosítja: 1616/2021. (VIII. 18.) Korm. h.

 

1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről

Módosítja: 1617/2021. (VIII. 18.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletről

Hatályon kívül helyezi: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Hatályon kívül helyezi: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 500/2021. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/156.

Megjelent: 2021. 08. 19.

 

Új jogszabályok

 

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 20., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

14/2021. (VIII. 19.) NVTNM rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19. 14 órától

 

Módosított jogszabályok

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 506/2021. (VIII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 20., 2021. 10. 01.

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Módosítja: 506/2021. (VIII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 20., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 14/2021. (VIII. 19.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 08. 19. 14 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/157.

Megjelent: 2021. 08. 23.

 

Új jogszabályok

 

kitüntetések adományozása és kinevezések

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/158.

Megjelent: 2021. 08. 24.

 

Új jogszabályok

 

27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2021. 08. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 27/2021. (VIII. 24.) MNB r.

Hatályos: 2021. 08. 25

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/159.

Megjelent: 2021. 08. 26.

 

Új jogszabályok

 

15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet

az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

29/2021. (VIII. 26.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 29.

 

36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 29., 2021. 09. 18.

 

10/2021. (VIII. 26.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27.

 

1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet

az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről

Módosítja: 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

52/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 29/2021. (VIII. 26.) BM r.

Hatályos: 2021. 08. 29.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 08. 29., 2021. 09. 18.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 36/2021. (VIII. 26.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 10/2021. (VIII. 26.) PM r.

Hatályos: 2021. 08. 27

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.