Heti jogász 2021. 35. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 35. héten a Magyar Közlöny 160 – 162. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/160.

Megjelent: 2021. 08. 31.

 

Új jogszabályok

 

507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

28/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

a 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

29/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az “52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

30/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az “52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

1/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

2/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet

az egyes agrárágazati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

30/2021. (VIII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

41/2021. (VIII. 31.) ITM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

20/2021. (VIII. 31.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

 

24/2021. (VIII. 31.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Módosítja: 507/2021. (VIII. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

Módosítja: 1/2021. (VIII. 31.) TNM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2021. (VIII. 31.) TNM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

Módosítja: 29/2021. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja: 29/2021. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 29/2021. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 29/2021. (VIII. 31.) AM r.

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról

Módosítja: 30/2021. (VIII. 31.) BM r.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 37/2021. (VIII. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 01., 2026. 01. 01.

 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Módosítja: 37/2021. (VIII. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 37/2021. (VIII. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről

Módosítja: 37/2021. (VIII. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 41/2021. (VIII. 31.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 31/2021. (VIII. 31.) KKM r.

Hatályos: 2021. 09. 03.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

46/1999. (XII. 13.) OM rendelet

a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről

Hatályon kívül helyezi: 37/2021. (VIII. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 6/2021. (VIII. 31.) IM r.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/161.

Megjelent: 2021. 09. 01.

 

Új jogszabályok

 

7/2021. (IX. 1.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 02.

 

38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09.

Módosított jogszabályok

 

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 7/2021. (IX. 1.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 09. 02.

 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Módosítja: 38/2021. (IX. 1.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/162.

Megjelent: 2021. 09. 03.

 

Új jogszabályok

 

508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 04., 2021. 09. 18.

 

509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 06.

 

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Hatályos: 2021. 10. 04., 2022. 01. 01.

 

511/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

31/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

32/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

3/2021. (IX. 3.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

 

1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

 

1621/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2021. évi adományozásáról

 

1622/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

1623/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

 

52/2021. (IX. 3.) ME határozat

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) közgyűlésein történő magyar részvételről

 

53/2021. (IX. 3.) ME határozat

a hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben tárgyú Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin történő magyar részvételről

 

Módosított jogszabályok

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 509/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 06.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 510/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 511/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 512/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 512/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 513/2021. (IX. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

39/2016. (X. 11.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről

Módosítja: 31/2021. (IX. 3.) MNB r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

40/2016. (X. 11.) MNB rendelet

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről

Módosítja: 32/2021. (IX. 3.) MNB r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Módosítja: 3/2021. (IX. 3.) TNM r.

Hatályos: 2021. 09. 04.

 

1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről

Módosítja: 1620/2021. (IX. 3.) Korm. h.

 

1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

Módosítja: 1620/2021. (IX. 3.) Korm. h.

 

1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1625/2021. (IX. 3.) Korm. h.

 

1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról

Módosítja: 1625/2021. (IX. 3.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.