Heti jogász 2021. 36 – 37. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 36. héten a Magyar Közlöny 163 – 167. számai, a 37. héten a 168 – 171. jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/163.

Megjelent: 2021. 09. 06.

 

Új jogszabályok

 

514/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2021. 09. 06. 8 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/164.

Megjelent: 2021. 09. 06.

 

Új jogszabályok

 

515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelet

a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források biztosításáról

 

1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről

 

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

 

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/164. számában

 

Módosított jogszabályok

 

439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Módosítja: 515/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Módosítja: 516/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 517/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 518/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 518/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 519/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 520/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 521/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 522/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 523/2021. (IX. 6.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 16/2021. (IX. 6.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 39/2021. (IX. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 39/2021. (IX. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 39/2021. (IX. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 40/2021. (IX. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 40/2021. (IX. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 06. 21 órától.

 

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

a mentésről

Módosítja: 41/2021. (IX. 6.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/165.

Megjelent: 2021. 09. 07.

 

Új jogszabályok

 

1629/2021. (IX. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 76. ülésszakán való magyar részvételről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/166.

Megjelent: 2021. 09. 08.

 

Új jogszabályok

 

524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

17/2021. (IX. 8.) NVTNM rendelet

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

30/2021. (IX. 8.) AM rendelet

a borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

31/2021. (IX. 8.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

7/2021. (IX. 8.) IM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09., 2021. 10. 09.

 

44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél történő végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Módosítja: 524/2021. (IX. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 525/2021. (IX. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

Módosítja: 525/2021. (IX. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 17/2021. (IX. 8.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 31/2021. (IX. 8.) BM r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 42/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 43/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 43/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 09., 2021. 10. 09.

 

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

Módosítja: 43/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

Módosítja: 43/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja: 43/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Hatályon kívül helyezi: 7/2021. (IX. 8.) IM r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 44/2021. (IX. 8.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/167.

Megjelent: 2021. 09. 09.

 

Új jogszabályok

 

1630/2021. (IX. 9.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Lengyelországgal szemben hozott 2021. szeptember 7-i döntéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/168.

Megjelent: 2021. 09. 13.

 

Új jogszabályok

 

31/2021. (IX. 13.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14.

 

32/2021. (IX. 13.) BM rendelet

az “A határvonal hatodik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2016-2020. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B, C és D határszakaszán (B1-D417)” című zárójegyzőkönyv, valamint a “Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a B, C és D határszakaszon (B1-D417)” című határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 09. 21.

 

46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet

az úszólétesítmények egészségügyi felszereléseivel és a hajózási képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28., 2021. 11. 20.

 

Módosított jogszabályok

 

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

Módosítja: 31/2021. (IX. 13.) AM r.

Hatályos: 2021. 09. 14.

 

6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet

az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről

Módosítja: 46/2021. (IX. 13.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 46/2021. (IX. 13.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 28.

 

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja: 46/2021. (IX. 13.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/169.

Megjelent: 2021. 09. 14.

 

Új jogszabályok

 

526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 09. 19., 2021. 10. 03.

 

530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az önköltséges képzésre történő átsorolásról

Hatályos: 2021. 09. 15., 2021. 09. 29.

 

532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi intézkedésekről

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15., 2022. 01. 01.

 

535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított külkereskedelmi szakemberképzésről

 

1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Módosítja: 526/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről

Módosítja: 527/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Módosítja: 528/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 530/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 530/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 530/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 530/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja: 530/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Módosítja: 530/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 532/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja: 532/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Michalicza-ösztöndíjról

Módosítja: 532/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 533/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 534/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15., 2022. 01. 01.

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 535/2021. (IX. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

7/2020. (II. 17.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 47/2021. (IX. 14.) ITM r.

Hatályos: 2021. 09. 15.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1633/2021. (IX. 14.) Korm. h.

 

1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1634/2021. (IX. 14.) Korm. h.

 

1764/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1634/2021. (IX. 14.) Korm. h.

 

1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja: 1636/2021. (IX. 14.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/170.

Megjelent: 2021. 09. 15.

 

Új jogszabályok

 

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16., 2021. 10. 01.

 

537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 16., 2021. 09. 30.

 

538/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16.

 

33/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetése tevékenységre vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

34/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és egyes szabályzataira vonatkozó követelményekről

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Hatályos: 2021. 09. 16.

 

1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályos: 2021. 09. 16.

 

1006/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16.

 

Módosított jogszabályok

 

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Módosítja: 536/2021. (IX. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 16., 2021. 10. 01.

 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja: 538/2021. (IX. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 33/2021. (IX. 15.) MNB r.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 34/2021. (IX. 15.) MNB r.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Hatályon kívül helyezi: 1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. h.

Hatályos: 2021. 09. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/171.

Megjelent: 2021. 09. 17.

 

Új jogszabályok

 

35/2021. (IX. 17.) MNB rendelet

a “Benyovszky Móric” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 20.

 

36/2021. (IX. 17.) MNB rendelet

a “Benyovszky Móric” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 20.

 

11/2021. (IX. 17.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

8/2021. (IX. 17.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

Kúria közleménye

a Knk.III.37.747/2020/4. számú végzésről

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2021/10. határozata

A helyi önkormányzat számára az Étv. 21. §-ában adott felhatalmazás az Étv.-ben már szabályozott változtatási tilalom normatív előírására szól, nem pedig a változtatási tilalom intézménye tartalmának további részletszabályozására. Az Étv. korlátait meghaladó helyi szabályozás törvénysértő. Az Étv. 20. § (2) bekezdése alapján a tilalmak különböző célokból történő, a helyi jogalkotó által előidézett egymásra rakódása a tulajdonjog olyan sérelmére vezet, ami már nem indokolható ezen alapjog korlátozásának jogszerű keretek között maradó voltával.

 

Módosított jogszabályok

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 11/2021. (IX. 17.) MvM r.

Hatályos: 2021. 09. 18.

 

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 8/2021. (IX. 17.) IM r.

Hatályos: 2021. 09. 18

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.