Heti jogász 2021. 38 – 39. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 38. héten a Magyar Közlöny 172 – 175. számai, a 39. héten 176 – 181. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/172.

Megjelent: 2021. 09. 20.

 

Új jogszabályok

 

11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28.

 

12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Módosítja: 11/2021. (IX. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 09. 28.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 11/2021. (IX. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 09. 28.

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 12/2021. (IX. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/173.

Megjelent: 2021. 09. 21.

 

Új jogszabályok

 

539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről

Hatályos: 2021. 09. 22., 2021. 10. 06.

 

37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

18/2021. (IX. 21.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

19/2021. (IX. 21.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

18/2021. (IX. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 20.

 

1637/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

 

1638/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik ellátására biztosítandó egészségügyi szakanyag átadásáról

 

1639/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretemelésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1643/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a településeken megvalósuló közösségi, szakköri program támogatásáról

 

1644/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az integrátor nagyvállalkozásokhoz együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1645/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjának második ütemével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 

1646/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklós város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú (“KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma Vésztőn”) című projekt támogatásának növeléséről

 

1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú (“Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1650/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú (“Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról

 

1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú (“Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum épületenergetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

1653/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Vietnámi Szocialista Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítésről

 

1654/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalást előkészítő törzs kiküldéséről

 

Módosított jogszabályok

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 18/2021. (IX. 21.) HM r.

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 18/2021. (IX. 21.) HM r.

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 19/2021. (IX. 21.) HM r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 18/2021. (IX. 21.) OGY h.

Hatályos: 2021. 09. 20.

 

1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1640/2021. (IX. 21.) Korm. h.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1647/2021. (IX. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1651/2021. (IX. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 37/2021. (IX. 21.) MNB r.

Hatályos: 2021. 09. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/174.

Megjelent: 2021. 09. 22.

 

Új jogszabályok

 

32/2021. (IX. 22.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

9/2021. (IX. 22.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 23.

 

1655/2021. (IX. 22.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Módosítja: 32/2021. (IX. 22.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 07.

 

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 9/2021. (IX. 22.) IM r.

Hatályos: 2021. 09. 23.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1655/2021. (IX. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 23

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/175.

Megjelent: 2021. 09. 24.

 

Új jogszabályok

 

540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

541/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Hatályos: 2021. 09. 29., 2021. 10. 04.

 

542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

543/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 09. 30., 2021. 10. 14.

 

544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 25.

 

546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

38/2021. (IX. 24.) MNB rendelet

az “Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

39/2021. (IX. 24.) MNB rendelet

az “Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

 

1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 09. 25.

 

1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 25

 

Módosított jogszabályok

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 540/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 540/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 541/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 541/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 542/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 544/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja: 545/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 25.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 546/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

Módosítja: 8/2021. (IX. 24.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1659/2021. (IX. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 546/2021. (IX. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/176.

Megjelent: 2021. 09. 28.

 

Új jogszabályok

 

547/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére, valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének megindítási határidejére vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 09. 29., 2021. 10. 13.

 

548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

549/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

553/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályos: 2021. 10. 13. – kivétellel.

 

43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2021/6. határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa fenntartja azt a gyakorlatát, amely szerint a közterület hasznosításával kapcsolatos jogviszonyokban a helyi önkormányzat nem szokványos magánjogi szerződő félként, hanem a közhatalom birtokosaként vesz részt, mert egyben szabályozója is az önmagát érintő viszonynak. A szerződés másik alanyának garanciális jogait csak közjogi eszközökkel lehet biztosítani, ezért a közterület-használattal összefüggő ügyek önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. A helyi önkormányzat alkalmazhat polgári jogi viszonyelemeket is, de csak a közigazgatási jogviszonyba ágyazottan. A szabályozás nem keverheti pusztán célszerűségi alapon a köz- és a magánjogi jogviszonyok elemeit.

 

23/2021. (IX. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről

 

1661/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Thaiföldi Királyság részére adásvétellel történő értékesítéséről

 

1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről

 

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a 2022. év során történő biztosításáról

 

1665/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő keresztény közösségek megsegítését, szülőföldön maradását elősegítő projektek Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

 

1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról

 

1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

 

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

 

1669/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

 

1670/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1671/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Sukoró község közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról, valamint a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról

 

1672/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1673/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1674/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat

az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 548/2021. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Módosítja: 549/2021. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 550/2021. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

Módosítja: 551/2021. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 552/2021. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról

Módosítja: 553/2021. (IX. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja: 43/2021. (IX. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 09. 29.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 23/2021. (IX. 28.) OGY h.

Hatályos: 2021. 09. 27.

 

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1671/2021. (IX. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 42/2021. (IX. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/177.

Megjelent: 2021. 09. 29.

 

Új jogszabályok

 

54/2021. (IX. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 

55/2021. (IX. 29.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/178.

Megjelent: 2021. 09. 29.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CII. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi CIII. törvény

a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30., 2021. 11. 01., 2026. 01. 01.

 

554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

13/2021. (IX. 29.) MEKH rendelet

a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

33/2021. (IX. 29.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2021/4. határozata

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek perben való alkalmazhatóságáról

 

1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról

 

1676/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról, valamint a 2021-2024. években rendelkezésre álló CEF technikai segítségnyújtás pályázat benyújtásáról

 

1677/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

Budapest-Kelenföld – Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) projekt forrásának biztosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

 

1679/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

 

1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggésben felmerülő többletforrás biztosításáról

 

1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

 

1682/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-5.1.1-17 azonosító jelű, “Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című felhívás keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

 

1683/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00078 azonosító számú, “A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

 

1684/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium további felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

 

1685/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1686/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges további intézkedésekről

 

1687/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház (Pély) beruházással kapcsolatos további intézkedésekről

 

1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról

 

1689/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1690/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

56/2021. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

57/2021. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti film koprodukciós együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Módosítja: 2021. évi CII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi XIV. törvény

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2026. 01. 01.

 

 1. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Módosítja: 2021. évi CIII. tv.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 555/2021. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 556/2021. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 557/2021. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 558/2021. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 559/2021. (IX. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Módosítja: 13/2021. (IX. 29.) MEKH r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja: 33/2021. (IX. 29.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1677/2021. (IX. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 09. 30.

 

1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról

Módosítja: 1688/2021. (IX. 29.) Korm. h

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/179.

Megjelent: 2021. 09. 30.

 

Új jogszabályok

 

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

Hatályos: 2021. 10. 01., 2021. 10. 15.

 

561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

18/2021. (IX. 30.) NVTNM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

10/2021. (IX. 30.) IM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

11/2021. (IX. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1693/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

Módosítja: 561/2021. (IX. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 18/2021. (IX. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

15/1999. (XI. 10.) IM rendelet

a bírósági igazolványokról

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

36/2010. (V. 13.) IRM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet

az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

3/2015. (II. 25.) IM rendelet

az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 48/2021. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 48/2021. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 48/2021. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 48/2021. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja: 48/2021. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

Módosítja: 48/2021. (IX. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

34/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 11/2021. (IX. 30.) PM r.

Hatályos: 2021. 10. 01.

 

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1692/2021. (IX. 30.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

32/2005. (X. 21.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (IX. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet

a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (IX. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (IX. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (IX. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

36/2010. (V. 13.) IRM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet

az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

3/2015. (II. 25.) IM rendelet

az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

35/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

5/2016. (III. 8.) IM rendelet

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2021. (IX. 30.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet

dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 11/2021. (IX. 30.) PM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

34/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 11/2021. (IX. 30.) PM r.

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/180.

Megjelent: 2021. 10. 01.

 

Új jogszabályok

 

562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

563/2021. (X. 1.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv- tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

58/2021. (X. 1.) ME határozat

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 562/2021. (X. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 562/2021. (X. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 562/2021. (X. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 562/2021. (X. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

Módosítja: 563/2021. (X. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/181.

Megjelent: 2021. 10. 01.

 

Új jogszabályok

 

40/2021. (X. 1.) MNB rendelet

a “Magyar agár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

41/2021. (X. 1.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

1/2021. (X. 1.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet

egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02., 2021. 12. 20.

 

20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

33/2021. (X. 1.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01. 23 órától.

 

49/2021. (X. 1.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02., 2021. 10. 17., 2022. 01. 01.

 

1694/2021. (X. 1.) Korm. határozat

az Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

 

1695/2021. (X. 1.) Korm. határozat

a Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

 

1696/2021. (X. 1.) Korm. határozat

a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02.

Módosított jogszabályok

 

41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 41/2021. (X. 1.) MNB r.

Hatályos: 2021. 10. 04.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 19/2021. (X. 1.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 10. 02., 2021. 12. 20.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 20/2021. (X. 1.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 33/2021. (X. 1.) BM r.

Hatályos: 2021. 10. 01. 23 órától.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 33/2021. (X. 1.) BM r.

Hatályos: 2021. 10. 01. 23 órától.

 

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

Módosítja: 49/2021. (X. 1.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 02., 2022. 01. 01.

 

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

Módosítja: 49/2021. (X. 1.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 17.

 

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet

a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

Módosítja: 49/2021. (X. 1.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja: 49/2021. (X. 1.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 49/2021. (X. 1.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Módosítja: 1696/2021. (X. 1.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 10. 02.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.