Heti jogász 2021. 42. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 42. héten a Magyar Közlöny 192 – 194. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/192.

Megjelent: 2021. 10. 19.

 

Új jogszabályok

 

42/2021. (X. 19.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2021. 10. 20.

 

7/2021. (X. 19.) MK rendelet

az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről

Hatályos: 2021. 10. 20.

 

44/2021. (X. 19.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

45/2021. (X. 19.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

12/2021. (X. 19.) IM rendelet

a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5020/2021/6. határozata

Az önkormányzat rendeletében az önkormányzati lakás bérletére vonatkozó megállapodás tartalmát a bérbeadó jogai tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) keretei között határozhatja meg. Az önkormányzat nem jogosult arra, hogy rendeletben a lakásbérleti szerződés hatálybalépését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvényben (Ltv.) nem szereplő feltétel teljesítéséhez kösse, rendeleti szabályozás útján a bérlőt a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a közjegyzői okiratba foglalt kiürítési kötelezettség vállalására kényszerítse.

 

25/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2021. 10. 18.

 

26/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2021. 10. 19.

 

27/2021. (X. 19.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Módosított jogszabályok

 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja: 44/2021. (X. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 45/2021. (X. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 42/2021. (X. 19.) MNB r.

Hatályos: 2021. 10. 20.

 

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet

a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 12/2021. (X. 19.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

36/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 25/2021. (X. 19.) OGY h.

Hatályos: 2021. 10. 18.

 

37/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 25/2021. (X. 19.) OGY h.

Hatályos: 2021. 10. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/193.

Megjelent: 2021. 10. 20.

 

Új jogszabályok

 

588/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

Köf.5019/2021/6. számú határozat

Az önkormányzatok törvény keretei között megválaszthatják a helyi közfeladatok ellátása érdekében az általuk intézményesíthető jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegét, aminek megfelelő tartalom azonban világosan értelmezhető kell, hogy legyen. Az e követelménynek megfelelő szabályozás egyként koherens módon, akár a magánjog, akár a közjog sajátosságaira figyelemmel, szükségképpen tartalmazza a felek számára elengedhetetlen garanciákat, a jogállami követelményeknek megfelelő elégséges tartalommal.

 

1738/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság lebonyolításával összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről

 

1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1740/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetet érintő intézkedésekről

 

1741/2021. (X. 20.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1742/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet infrastruktúra-fejlesztése I. ütemének megvalósításáról

 

1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1744/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről

 

1745/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium új tornacsarnokának megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

 

1746/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósításának támogatásáról

 

1747/2021. (X. 20.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, “KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési településeken” című projekt támogatásának növeléséről

 

1748/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 589/2021. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 590/2021. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja: 590/2021. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 590/2021. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 21.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 591/2021. (X. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1743/2021. (X. 20.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/194.

Megjelent: 2021. 10. 21.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi CIV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29.

 

43/2021. (X. 21.) MNB rendelet

a “Cziffra György” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

44/2021. (X. 21.) MNB rendelet

a “Cziffra György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01.

 

38/2021. (X. 21.) AM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

39/2021. (X. 21.) AM rendelet

a 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

  1. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2021. évi CIV. tv.

Hatályos: 2021. 10. 29.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 38/2021. (X. 21.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

50/2020. (X. 16.) AM rendelet

a 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

Módosítja: 39/2021. (X. 21.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.