Heti jogász 2021. 46 – 47. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 46. héten a Magyar Közlöny 206 – 210., a 47. héten a 211 – 215. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/206.

Megjelent: 2021. 11. 15.

 

Új jogszabályok

 

627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 11. 16., 2021. 11. 30.

 

38/2021. (XI. 15.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 16.

 

49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

Kúria Knk.III.40.668/2021/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 12/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

 

Kúria Knk.II.40.643/2021/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 14/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

 

Kúria Knk.III.40.647/2021/18. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 17/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

 

Kúria Knk.III.40.644/2021/15. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 14/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

 

1795/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola felújítását érintő többletforrás biztosításáról

 

1796/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújításáról és bővítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 38/2021. (XI. 15.) BM r.

Hatályos: 2021. 11. 16.

 

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 49/2021. (XI. 15.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 49/2021. (XI. 15.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/207.

Megjelent: 2021. 11. 16.

 

Új jogszabályok

 

628/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

629/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

630/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

631/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

50/2021. (XI. 16.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

51/2021. (XI. 16.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

50/2021. (XI. 16.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. NVB számú határozatának helybenhagyásáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2021/4. határozata

Az önkormányzati vagyonrendeletben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen ingatlan vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon megállapítása a beazonosíthatóság szempontjából kellő konkrétsággal kell, hogy történjen, a vonatkozó törvények felhatalmazása keretei között.

 

1797/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi járványügyi tevékenységének támogatásáról

 

1798/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint az Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról szóló kormányzati intézkedésről

 

1799/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a matematikai gondolkodás fejlesztése érdekében az iskolai Sakkpalota Program kiterjesztéséről

 

1800/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról szóló intézkedésekről

 

1801/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

 

1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1803/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Gyöngyös nyugati elkerülő út I. részének megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1804/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról szóló 1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról

 

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont “Campus” kialakításáról

 

1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével kapcsolatos további intézkedésekről

 

78/2021. (XI. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

1/2021. (XI. 16.) NVTNM határozat

az egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet egy rendelkezése hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja: 628/2021. (XI. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 629/2021. (XI. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 630/2021. (XI. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 631/2021. (XI. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Módosítja: 51/2021. (XI. 16.) MNB r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 50/2021. (XI. 16.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1803/2021. (XI. 16.) Korm. h.

 

1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról

Módosítja: 1804/2021. (XI. 16.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

42/2021. (X. 19.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 50/2021. (XI. 16.) MNB r.

Hatályos: 2021. 11. 17.

 

1545/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

Visszavonta: 1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/208.

Megjelent: 2021. 11. 17.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CXV. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 11. 25.

 

 1. évi CXVII. törvény

egyes választási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

 1. évi CXVIII. törvény

az országos népszavazási eljárás módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

 1. évi CXIX. törvény

az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről

Hatályos: 2021. 12. 02., 2021. 12. 30., 2022. 01. 01., 2022. 02. 15., 2022. 03. 01., 2022. 06. 28., 2022. 08. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 11. 18. – kivétellel.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 11. 18. – kivétellel.

 

632/2021. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

39/2021. (XI. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről

Hatályos: A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

 

1807/2021. (XI. 17.) Korm. határozat

a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 2021. évi CXV. tv.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2021. évi CXV. tv.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

 1. évi CCXXXVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

 1. évi CCXXXVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

 1. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2021. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2021. 12. 30., 2022. 06. 28., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2021. 12. 30.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

 1. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

 1. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 02.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2021. évi CXX. tv.

Hatályos: 2021. 12. 30., 2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2021. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2021. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2021. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2021. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2021. évi CXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja: 632/2021. (XI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 18.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 11. 25.

 

 1. évi CXL. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi CXXIV. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/209.

Megjelent: 2021. 11. 18.

 

Új jogszabályok

 

633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2021. 11. 19., 2021. 12. 03.

 

635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2021. 11. 19., 2021. 12. 03.

 

637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

52/2021. (XI. 18.) MNB rendelet

az “Árpád-házi Szent Erzsébet” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

53/2021. (XI. 18.) MNB rendelet

az “Árpád-házi Szent Erzsébet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

40/2021. (XI. 18.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

590/2021. (XI. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú (“Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

79/2021. (XI. 18.) ME határozat

a Magyar-Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 633/2021. (XI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Módosítja: 635/2021. (XI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 636/2021. (XI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Módosítja: 637/2021. (XI. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 40/2021. (XI. 18.) BM r.

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

1755/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a monori Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésének támogatásáról

Módosítja: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. h.

 

2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről

Módosítja: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. h.

 

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1809/2021. (XI. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/210.

Megjelent: 2021. 11. 19.

 

Új jogszabályok

 

639/2021. (XI. 19.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Hatályos: 2021. 11. 24.

 

13/2021. (XI. 19.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 03.

 

1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról

 

1811/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a nemzeti park igazgatóságok, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetendő, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtáshoz való hozzájárulásról

 

1812/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosító számú (“Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése” című) projekt támogatásának további növeléséről

 

1813/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

az IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú “H5-H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi- elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” projekt kiemelt társadalmi igényeken alapuló módosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú (“Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

1816/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú (“Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

Módosított jogszabályok

 

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 639/2021. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Módosítja: 13/2021. (XI. 19.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 03.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1813/2021. (XI. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1814/2021. (XI. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1815/2021. (XI. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 20.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 56/2021. (XI. 19.) ITM r.

Hatályos: 2021. 11. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/211.

Megjelent: 2021. 11. 22.

 

Új jogszabályok

 

1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/212.

Megjelent: 2021. 11. 23.

 

Új jogszabályok

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 04. 01., 2022. 10. 01.

 

55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2021. 11. 24., 2022. 01. 01., 2022. 07. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 54/2021. (XI. 23.) MNB r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 55/2021. (XI. 23.) MNB r.

Hatályos: 2021. 11. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/213.

Megjelent: 2021. 11. 24.

 

Új jogszabályok

 

56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

58/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

59/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 58/2021. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Módosítja: 59/2021. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2022. 04. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 56/2021. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2021. 11. 25.

 

45/2020. (XI. 20.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 57/2021. (XI. 24.) MNB r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/214.

Megjelent: 2021. 11. 25.

 

Új jogszabályok

 

640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a vagyonrendezési eljárás eltérő szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 26., 2021. 12. 10.

 

641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

642/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó intézmények körének bővítéséről

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

60/2021. (XI. 25.) MNB rendelet

a “Pilinszky János” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

61/2021. (XI. 25.) MNB rendelet

a “Pilinszky János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

41/2021. (XI. 25.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

14/2021. (XI. 25.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

37/2021. (XI. 25.) KKM rendelet

az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról

 

1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

egyes felzárkózással és vízüggyel kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről

 

1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a sárszentmihályi óvoda kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1825/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1826/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

 

1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

az illegális bevándorlással összefüggésben a Litván Köztársaságnak történő segítségnyújtásról

 

80/2021. (XI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

81/2021. (XI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről

Módosítja: 641/2021. (XI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 643/2021. (XI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja: 644/2021. (XI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 41/2021. (XI. 25.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

4/2015. (III. 3.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja: 14/2021. (XI. 25.) IM r.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja: 37/2021. (XI. 25.) KKM r.

Hatályos: 2021. 12. 01.

 

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1820/2021. (XI. 25.) Korm. h.

 

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Módosítja: 1820/2021. (XI. 25.) Korm. h.

 

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja: 1821/2021. (XI. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat

a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról

Módosítja: 1821/2021. (XI. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról

Módosítja: 1821/2021. (XI. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Módosítja: 1821/2021. (XI. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

Módosítja: 1821/2021. (XI. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 11. 26.

 

1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról

Módosítja: 1823/2021. (XI. 25.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/215.

Megjelent: 2021. 11. 27.

 

Új jogszabályok

 

645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 29., 2021. 12. 13.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.