Heti jogász 2021. 51 – 52. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 51. héten a Magyar Közlöny 232 – 241. számai, az 52. héten a 242 – 246. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/232.

Megjelent: 2021. 12. 20.

 

Új jogszabályok

 

712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

714/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási szabályokról

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 04.

 

715/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogram veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 03.

 

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

718/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 19.

 

719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

721/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

722/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

723/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

725/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

726/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

728/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

729/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 12. 21. – kivétellel.

 

730/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

731/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 12. 21. – kivétellel.

 

66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

14/2021. (XII. 20.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

15/2021. (XII. 20.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

32/2021. (XII. 20.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezéséről

 

1919/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakasza magyarországi megrendezésének kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint a sporteseményen részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

 

1920/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely meghosszabbításáról és 2022-2025. évi fedezetének biztosításáról

 

1921/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1922/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a magyarországi nemzetiségek és a bevett egyházak által működtetett köznevelési intézmények kiegészítő támogatásának finanszírozásáról

 

1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával (“Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről

 

1924/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó, út- és közműfejlesztések során a csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósításához szükséges forrás átcsoportosításáról

 

1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos költségvetési előirányzatokat érintő intézkedésekről

 

1926/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokról

 

1927/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

1928/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról szóló 1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1929/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról

 

1930/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1931/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1932/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről szóló 1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1933/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

1934/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról szóló 1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1935/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 716/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 716/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 01.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 07. 01.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 01.

 

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Módosítja: 717/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja: 719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja: 719/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja: 720/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 721/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről

Módosítja: 722/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 723/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 723/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 723/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja: 724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 724/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 725/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 727/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 728/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

537/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Módosítja: 730/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja: 14/2021. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 15/2021. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1927/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról

Módosítja: 1928/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról

Módosítja: 1929/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Módosítja: 1930/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1931/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről

Módosítja: 1932/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1933/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról

Módosítja: 1934/2021. (XII. 20.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

Hatályon kívül helyezi: 716/2021. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 66/2021. (XII. 20.) MNB r.

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/233.

Megjelent: 2021. 12. 20.

 

Új jogszabályok

 

732/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a távhőszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Hatályos: 2021. 12. 21., 2022. 01. 04.

 

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/234.

Megjelent: 2021. 12. 21.

 

Új jogszabályok

 

734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Módosítja: 734/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/235.

Megjelent: 2021. 12. 21.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 12. 22. – kivétellel.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 12. 22. – kivétellel.

 

 1. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 08. 01., 2022. 08. 20.

 

 1. évi CXLII. törvény

a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 06. 07., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

az agrárgazdaságok átadásáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLIV. törvény

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLV. törvény

az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2022. 04. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2021. 12. 28., 2022. 01. 01., 2022. 01. 06., 2022. 02. 01., 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXLVIII. törvény

egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2022. 11. 05., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

736/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

737/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

738/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

739/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1936/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

1937/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földterületek tulajdonjogának rendezéséhez és a Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén érintett kárpótlásra jogosultak kompenzációjához szükséges forrásokról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXVII. törvény

az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXL. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2021. évi CXL. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2021. évi CXL. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2021. évi CXL. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 08. 20.

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi CXLI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

 1. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 07.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi CXLIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2021. évi CXLIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2021. évi CXLIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2021. évi CXLIII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2021. évi CXLIV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2021. évi CXLV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2021. évi CXLV. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2023. 02. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a világörökségről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi VII. törvény

a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2022. 04. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 03. 01.

 

 1. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi CXLVI. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 06., 2022. 09. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2022. 02. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.
Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2021. 12. 28.

 

 1. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLVII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 11. 05.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 05.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

 1. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2021. évi CXLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2021. 12. 23.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja: 735/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 736/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 737/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 737/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 738/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 739/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

Módosítja: 740/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Módosítja: 1936/2021. (XII. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi CXL. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 740/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/236.

Megjelent: 2021. 12. 21.

 

Új jogszabályok

 

741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 05.

 

744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes anyakönyvi tárgyú, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 06. 01.

 

746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2022. 09. 01.

 

747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01. – kivétellel

 

748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

751/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

48/2021. (XII. 21.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, valamint a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 01. 01.

 

54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

17/2021. (XII. 21.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1938/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a Bangladesi Népi Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022-2025. évi előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról

 

1941/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

 

1942/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program további működtetéséről

 

1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1945/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1946/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes kulturális és sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 

1948/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

86/2021. (XII. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Kína-Európa gyorsvasúti együttműködés elmélyítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 742/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja: 744/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 06. 01.

 

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 745/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja: 746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 746/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 747/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet hatályvesztését követő nap.

 

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról

Módosítja: 747/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Módosítja: 748/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 749/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 750/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 752/2021. (XII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja: 48/2021. (XII. 21.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja: 48/2021. (XII. 21.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 54/2021. (XII. 21.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 22.

 

28/2019. (XII. 20.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 17/2021. (XII. 21.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1939/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1940/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1940/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1940/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Módosítja: 1941/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1942/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1006/2021. (I. 20.) Korm. határozat

a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet üzemeltetési és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1942/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről

Módosítja: 1945/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1946/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1947/2021. (XII. 21.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 742/2021. (XII. 21.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/237.

Megjelent: 2021. 12. 22.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 01. 22., 2022. 03. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

9/2021. (XII. 22.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

46/2021. (XII. 22.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23., 2021. 12. 30., 2022. 01. 01. – kivétellel.

 

47/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 22.

 

48/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

49/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 22.

 

50/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet

az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

60/2021. (XII. 22.) ITM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

61/2021. (XII. 22.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

62/2021. (XII. 22.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

45/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

46/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

47/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

33/2021. (XII. 22.) AB határozat

a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről

 

88/2021. (XII. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

89/2021. (XII. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

 1. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 01. 22.

 

 1. évi XLVI. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

 1. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

 1. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Módosítja: 2021. évi CL. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2021. évi CLI. tv.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

a kiskereskedelmi adóról

Módosítja: 2021. évi CLI. tv.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 9/2021. (XII. 22.) MK r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2021. 12. 23., 2021. 12. 30., (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap, ugyane meghatározott napot követő 180. nap.

 

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Módosítja: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 47/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 47/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 22.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 48/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Módosítja: 49/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 22.

 

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

Módosítja: 50/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

Módosítja: 50/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 55/2021. (XII. 22.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 55/2021. (XII. 22.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

Módosítja: 55/2021. (XII. 22.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja: 60/2021. (XII. 22.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 61/2021. (XII. 22.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja: 62/2021. (XII. 22.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja: 45/2021. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Módosítja: 47/2021. (XII. 22.) KKM r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

15/2020. (V. 26.) BM rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 46/2021. (XII. 22.) BM r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/238.

Megjelent: 2021. 12. 22.

 

Új jogszabályok

 

753/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 06.

 

754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelöléséről

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 06.

 

755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

756/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a kijelölt távhőszolgáltató többletköltségeinek kompenzálásáról

Hatályos: 2021. 12. 23., 2022. 01. 06.

 

757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

759/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről

 

1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról

 

1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról

 

1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 755/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

Módosítja: 757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 757/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 758/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 759/2021. (XII. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 23.

 

1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat

a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1023/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1265/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja: 1953/2021. (XII. 22.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/239.

Megjelent: 2021. 12. 23.

 

Új jogszabályok

 

760/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 01. 01., 2022. 01. 07.

 

761/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

762/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bíróság által kijelölt szerkezetátalakítási szakértőkről

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 07. 01.

 

764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2022. 08. 01.

 

765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti sportinformációs rendszerről

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 08.

 

768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv megalkotásával összefüggő egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 01. 07.

 

769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

770/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

771/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

772/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

773/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

775/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

779/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

780/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

25/2021. (XII. 23.) NVTNM rendelet

a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

51/2021. (XII. 23.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 26.

 

18/2021. (XII. 23.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 08. 01.

 

16/2021. (XII. 23.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1954/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként történő kijelöléséről

 

1955/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az állatok védelmével kapcsolatos állami fellépés hatékonyságát növelő lehetőségek vizsgálatáról

 

1956/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ működtetésének a Nemzeti Népegészségügyi Központ közfeladataként történő ellátásáról és a feladat forrásszükségletének biztosításáról

 

1957/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a “Magyar Falu Program” hosszú távú településfejlesztési programjának, valamint a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának hatékony megvalósítása érdekében ingyenes tulajdonba adásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok kijelöléséről

 

1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról

 

1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1960/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásáról, valamint előirányzat- átcsoportosítással történő források nyújtásáról

 

1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéseihez szükséges források biztosításáról

 

1962/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Biatorbágy város és Szigetszentmiklós város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról

 

1964/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az “A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1109/2015. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1965/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00001 azonosító számú (“Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben szociális bérlakások és a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások kialakításával” című), valamint az EFOP-2.4.1-16-2017-00082 azonosító számú (“Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon” című) projektek támogatásának növeléséről

 

1966/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00024 azonosító számú (“Tolna ISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1967/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú (“A mi kis falunk fejlődéséért” Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1968/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosító számú (“Komplex telepprogram Jászladányon II. – lakhatási feltételek fejlesztése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1969/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00079 azonosító számú (“Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Rakacán” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1970/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú (“Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú (“Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1973/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3. azonosító jelű felhívás keretében az “A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosító számú (“Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1975/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00090 azonosító számú (“Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1976/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosító számú (“Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

Módosított jogszabályok

 

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 761/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Módosítja: 762/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

Módosítja: 763/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 07. 01.

 

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet

a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 07. 01.

 

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 764/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 765/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 765/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet

az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről

Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 08.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 767/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja: 768/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24., 2022. 01. 07.

 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 768/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja: 768/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja: 769/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 770/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 771/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 771/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 772/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 773/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 775/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 776/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 776/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

Módosítja: 776/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja: 777/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 777/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 779/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről

Módosítja: 780/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 25/2021. (XII. 23.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 51/2021. (XII. 23.) BM r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 56/2021. (XII. 23.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 26.

 

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

17/2017. (XII. 15.) IM rendelet

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Módosítja: 18/2021. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 16/2021. (XII. 23.) PM r.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1963/2021. (XII. 23.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1971/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1972/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1973/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1974/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1976/2021. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az állami sportinformációs rendszerről

Hatályon kívül helyezi: 765/2021. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/240.

Megjelent: 2021. 12. 24.

 

Új jogszabályok

 

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 02. 01., 2022. 02. 15.

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/241.

Megjelent: 2021. 12. 24.

 

Új jogszabályok

 

783/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

784/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

1977/2021. (XII. 24.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról szóló 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján megkötött, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodás módosításáról, valamint a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításáról

 

1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről

 

Módosított jogszabályok

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 783/2021. (XII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 784/2021. (XII. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 25.

 

1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1373/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítéséről és megvalósításáról

Visszavonta: 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/242.

Megjelent: 2021. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 12., 2022. 03. 01., 2022. 04. 30., 2023. 01. 01.

 

788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 11., 2022. 06. 01.

 

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 25., 2022. 01. 27., 2022. 02. 01., 2022. 06. 01., 2022. 07. 01.

 

790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az I. Mobilitási Csomag egyes jogszabályainak jogharmonizációjával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 02. 02., 2022. 02. 21., 2022. 05. 21.

 

792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

794/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

796/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

798/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

52/2021. (XII. 27.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet, valamint a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, és a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

19/2021. (XII. 27.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

 

1981/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1982/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes ingatlanok állam általi megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2022. évi előirányzatára történő átcsoportosításáról

 

1984/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításával összefüggésben a Miniszterelnökség fejezetben felmerülő többletkiadások fedezetének biztosításáról

 

1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1986/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1987/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1988/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

 

1989/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú (“A Szent László-patak rehabilitációja” című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

90/2021. (XII. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Módosítja: 785/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Módosítja: 786/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 04. 30.

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 12.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 787/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 788/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 11.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 27.

 

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 25., 2022. 02. 01., 2022. 07. 01.

 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 789/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 790/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 791/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 21.

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 791/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 02. 21., 2022. 05. 21.

 

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Módosítja: 791/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 02.

 

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, “A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

Módosítja: 792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 792/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Módosítja: 793/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 794/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 26.

 

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 795/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 796/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 797/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Módosítja: 798/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 798/2021. (XII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 52/2021. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 52/2021. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 57/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 58/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 58/2021. (XII. 27.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 19/2021. (XII. 27.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról

Módosítja: 1979/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 28.

 

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Módosítja: 1979/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Módosítja: 1979/2021. (XII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Módosítja: 1986/2021. (XII. 27.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/243.

Megjelent: 2021. 12. 28.

 

Új jogszabályok

 

799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról

Hatályos: 2022. 01. 05.

 

800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01., 2022. 09. 15.

 

801/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

802/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 05.

 

803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 02. 01., 2022. 07. 01.

 

804/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 02. 01., 2022. 02. 15.

 

805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság által kiszabható bírság mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 28.

 

806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 15.

 

807/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az utazási költségtérítési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

808/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

809/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

810/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

811/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

10/2021. (XII. 28.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

49/2021. (XII. 28.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

59/2021. (XII. 28.) eMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31., 2022. 02. 01.

 

17/2021. (XII. 28.) PM rendelet

a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer alkalmazásáról és az azzal összefüggő követelményekről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

8/2021. Polgári jogegységi határozat

a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.015/2021/15. határozata

Kölcsöntartozás megfizetése

 

1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1991/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről

 

1992/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai és Ipari Park Tanácsról

Hatályos: 2022. 01. 05.

 

1993/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a tudományos és innovációs parkokkal, technológiai parkokkal és ipari parkokkal összefüggő intézkedésekről

 

1994/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia elfogadásáról

 

1995/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kaposvár Északi Ipari Park és innovációs terület kialakításáról

 

1996/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezettel kapcsolatos intézkedésekről

 

1997/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja: 800/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 800/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01., 2022. 02. 15.

 

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Módosítja: 800/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

Módosítja: 801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 801/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 802/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 05.

 

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja: 805/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 807/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 807/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 808/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 808/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 809/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 810/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 811/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 811/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 812/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről

Módosítja: 10/2021. (XII. 28.) MK r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 49/2021. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 49/2021. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 49/2021. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 49/2021. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 49/2021. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

20/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről

Módosítja: 49/2021. (XII. 28.) AM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 59/2021. (XII. 28.) eMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

Módosítja: 1993/2021. (XII. 28.) Korm. h.

 

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1997/2021. (XII. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

az ipari parkokról

Hatályon kívül helyezi: 799/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 05.

 

1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozat

az Ipari Park Tanácsról

Hatályon kívül helyezi: 1992/2021. (XII. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 01. 05

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/244.

Megjelent: 2021. 12. 28.

 

Új jogszabályok

 

813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 31., 2022. 01. 01., 2022. 01. 14.

 

815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 15.

 

817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 12.

 

818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi gazdasági intézkedésről

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 12.

 

819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókat megillető illetményen felül járó díjakkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 03. 31.

 

822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 05., 2022. 01. 19.

 

823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 02. 01.

 

826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

18/2021. (XII. 28.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

19/2021. (XII. 28.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

20/2021. (XII. 28.) PM rendelet

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az Örmény Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Hatályos: 2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményen felül járó díjazása érdekében az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2022. évi előirányzatának megemeléséről

 

2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 815/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 819/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 820/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 820/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 823/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

Módosítja: 824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről

Módosítja: 824/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 826/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 828/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 829/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 829/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 829/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 60/2021. (XII. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja: 61/2021. (XII. 28.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

Módosítja: 18/2021. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 19/2021. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

Módosítja: 20/2021. (XII. 28.) PM r.

Hatályos: 2021. 12. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet

országos népszavazás megrendezhetőségéről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet

az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a vagyonrendezési eljárás eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 813/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 821/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Hatályon kívül helyezi: 825/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 827/2021. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről

Visszavonta: 1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/245.

Megjelent: 2021. 12. 29.

 

Új jogszabályok

 

830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

831/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

26/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

27/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

28/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

50/2021. (XII. 29.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

51/2021. (XII. 29.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

2001/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

2002/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz Programjának elfogadásáról

 

2003/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervével kapcsolatos egyes kérdésekről

 

2004/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

2005/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

2007/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban lévő üzletrészének Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

2008/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról

 

2009/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

2011/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

Módosított jogszabályok

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 830/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 830/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 831/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 27/2021. (XII. 29.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja: 28/2021. (XII. 29.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja: 50/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja: 51/2021. (XII. 29.) AM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja: 62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 62/2021. (XII. 29.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 64/2021. (XII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja: 64/2021. (XII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 2010/2021. (XII. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

Módosítja: 2011/2021. (XII. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Hatályon kívül helyezi: 830/2021. (XII. 29.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

8/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről

Hatályon kívül helyezi: 26/2021. (XII. 29.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 64/2021. (XII. 29.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 30.

 

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2021. (XII. 29.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1753/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 2004/2021. (XII. 29.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/246.

Megjelent: 2021. 12. 30.

 

Új jogszabályok

 

832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

30/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30. 17 órától.

 

2/2021. (XII. 30.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

20/2021. (XII. 30.) IM rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

66/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

67/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes megújuló energia tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

69/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31., 2022. 01. 01.

 

71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31., 2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 03. 01.

 

22/2021. (XII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok címrendi változása miatti módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

2012/2021. (XII. 30.) Korm. határozat

a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhető személyként történő meghatározásáról

 

Módosított jogszabályok

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 30/2021. (XII. 30.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 12. 30. 17 órától.

 

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2021. (XII. 30.) PTNM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja: 20/2021. (XII. 30.) IM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 66/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 66/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 66/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

Módosítja: 67/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Módosítja: 67/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 69/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 70/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31., 2022. 01. 01.

 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2021. 12. 31.

 

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 22/2021. (XII. 30.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 832/2021. (XII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 68/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

4/2001. (II. 23.) GM rendelet

a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

12/2003. (III. 14.) GKM rendelet

a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet

a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet

a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 71/2021. (XII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.