Heti jogász 2022. 1. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az első héten a Magyar Közlöny 1 – 2. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/1.

Megjelent: 2022. 01. 03.

 

Új jogszabályok

 

1/2022. (I. 3.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 04.

 

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Hatályos: 2022. 01. 04.

 

1/2022. (I. 3.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról és az Országos Atomenergia Hivatal elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

Módosítja: 1/2022. (I. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/2.

Megjelent: 2022. 01. 07.

 

Új jogszabályok

 

2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

egyes eljárási szabályok módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

4/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

a játékosügynöki tevékenységről

Hatályos: 2022. 02. 07.

 

1/2022. (I. 7.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

2/2022. (I. 7.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

1/2022. (I. 7.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

1/2022. (I. 7.) EMMI rendelet

a játékosügynöki tevékenység bejelentése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2022. 02. 07.

 

1/2022. (I. 7.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

1/2022. (I. 7.) ITM rendelet

a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

2/2022. (I. 7.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

1/2022. (I. 7.) AB határozat

az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozata helybenhagyásáról

 

1001/2022. (I. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

 

1002/2022. (I. 7.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2022. (I. 7.) TNM r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) MK r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2022. (I. 7.) MvM r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 1/2022. (I. 7.) HM r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

Módosítja: 2/2022. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2022. 01. 08.

 

1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Módosítja: 1002/2022. (I. 7.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.