Heti jogász 2022. 2 – 3. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 2. héten a Magyar Közlöny 3 – 5. számai, a 3. héten a 6 – 8. számai számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/3.

Megjelent: 2022. 01. 11.

 

Új jogszabályok

 

1/2022. (I. 11.) IM rendelet

a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 12.

 

2/2022. (I. 11.) IM rendelet

a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályos: 2022. 01. 12.

 

3/2022. (I. 11.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

Hatályos: 2022. 01. 12.

 

7/2022. (I. 11.) KE határozat

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről

 

8/2022. (I. 11.) KE határozat

országos népszavazás időpontjának kitűzéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/4.

Megjelent: 2022. 01. 12.

 

Új jogszabályok

 

5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Hatályos: 2022. 01. 13., 2022. 01. 27.

 

1/2022. (I. 12.) NVTNM rendelet

a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 13.

 

1/2022. (I. 12.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

1003/2022. (I. 12.) Korm. határozat

a Ghánai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 1/2022. (I. 12.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 01. 13.

 

16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról

Módosítja: 1/2022. (I. 12.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

46/2013. (X. 31.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról

Módosítja: 1/2022. (I. 12.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Módosítja: 1/2022. (I. 12.) PM r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/5.

Megjelent: 2022. 01. 14.

 

Új jogszabályok

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 02. 01., 2022. 02. 15.

 

7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

10/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével megvalósuló bérfejlesztésről

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

1/2022. (I. 14.) AM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Hatályos: 2022. 02. 13.

 

2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15., 2022. 02. 01.

 

4/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

1004/2022. (I. 14.) Korm. határozat

a közszféra egyes területei béremeléséhez nyújtott támogatásról

 

1005/2022. (I. 14.) Korm. határozat

az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tekintetében a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezését szolgáló támogatás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Módosítja: 7/2022. (I. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 11/2022. (I. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 12/2022. (I. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 12/2022. (I. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 1/2022. (I. 14.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 01. 15.

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 2/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 31.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 15., 2022. 02. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

Módosítja: 3/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 01.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 4/2022. (I. 14.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 01. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

16/2019. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Hatályon kívül helyezi: 1/2022. (I. 14.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 13

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/6.

Megjelent: 2022. 01. 17.

 

Új jogszabályok

 

2/2022. (I. 17.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 18.

 

2/2022. (I. 17.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 2/2022. (I. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 01. 18.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja: 2/2022. (I. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 01. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/7.

Megjelent: 2022. 01. 20.

 

Új jogszabályok

 

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

14/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 21., 2022. 02. 04.

 

15/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

16/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

1/2022. (I. 20.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet és a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1007/2022. (I. 20.) Korm. határozat

egyes nemzetpolitikai célú kormányhatározatok módosításáról

 

1008/2022. (I. 20.) Korm. határozat

a Győri Ipari Park bővítéséről és a bővítéssel összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

 

1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat

a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

3/2022. (I. 20.) ME határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

 

4/2022. (I. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

5/2022. (I. 20.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a munkahelyek koronavírus elleni védelméről

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről

Módosítja: 13/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 15/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 16/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 16/2022. (I. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

Módosítja: 1/2022. (I. 20.) MNB r.

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Módosítja: 1/2022. (I. 20.) MNB r.

Hatályos: 2022. 01. 21.

 

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja: 1007/2022. (I. 20.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (I. 20.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 03. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/8.

Megjelent: 2022. 01. 21.

 

Új jogszabályok

 

2/2022. (I. 21.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 2/2022. (I. 21.) MvM r.

Hatályos: 2022. 01. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (I. 21.) MvM r.

Hatályos: 2022. 01. 22.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.