Heti jogász 2022. 6. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 6. héten a Magyar Közlöny 21 – 25. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/21.

Megjelent: 2022. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

1046/2022. (II. 8.) Korm. határozat

a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/22.

Megjelent: 2022. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

34/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

a gyógyászatisegédeszköz-ellátás egyes veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 09., 2022. 02. 23.

 

35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Hatályos: 2022. 02. 15., 2022. 03. 01., 2022. 05. 01.

 

4/2022. (II. 8.) AM rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 23.

 

1047/2022. (II. 8.) Korm. határozat

Dunakeszin gimnázium, technikum és szakképző iskola, valamint uszoda kialakításáról

 

1048/2022. (II. 8.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér működési támogatásáról és fejlesztéséről

 

Módosított jogszabályok

 

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 35/2022. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 35/2022. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 01.

 

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

Módosítja: 4/2022. (II. 8.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/23.

Megjelent: 2022. 02. 10.

 

Új jogszabályok

 

1/2022. (II. 10.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 13.

 

4/2022. (II. 10.) NVTNM rendelet

a BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 11.

 

2/2022. (II. 10.) AB határozat

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének “és a megismételt” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

 

1/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

a 2017. évi I. törvény 128. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés e) pontjában megjelölt mulasztás orvoslását célzó eljárást kifejezetten biztosító jogszabályi rendelkezés hiányában a mulasztási per megindításának előfeltételéről

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.032/2021/3. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és ezek között az önkormányzat nem szerepel, mégis megállapít díjfizetési kötelezettséget. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem jogosítja fel az önkormányzati jogalkotót a közút közlekedési célú használatáért történő díjmegállapításra.

 

1049/2022. (II. 10.) Korm. határozat

a 2021-2024. években az árufuvarozási folyosók működtetői részére rendelkezésre álló Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz technikai segítségnyújtás pályázatok benyújtásáról

 

1050/2022. (II. 10.) Korm. határozat

egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról

 

1051/2022. (II. 10.) Korm. határozat

a leégett szentesi sportcsarnok funkcióinak átmeneti biztosításának támogatásáról

 

1052/2022. (II. 10.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1053/2022. (II. 10.) Korm. határozat

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat és az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1054/2022. (II. 10.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 11.

 

7/2022. (II. 10.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 

Módosított jogszabályok

 

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Módosítja: 1/2022. (II. 10.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 02. 13.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 4/2022. (II. 10.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 02. 11.

 

1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról

Módosítja: 1052/2022. (II. 10.) Korm. h.

 

1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

Módosítja: 1053/2022. (II. 10.) Korm. h.

 

1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1053/2022. (II. 10.) Korm. h.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1054/2022. (II. 10.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 11.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2021. (II. 15.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Visszavonta: 7/2022. (II. 10.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/24.

Megjelent: 2022. 02. 11.

 

Új jogszabályok

 

36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 02. 12., 2022. 02. 26.

 

37/2022. (II. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel kapcsolatos eltérő szabályok megállapításáról

Hatályos: 2022. 02. 12., 2022. 02. 15., 2022. 02. 26.

 

38/2022. (II. 11.) Korm. rendelet

egyes lejárt okmányok érvényességének veszélyhelyzettel összefüggő meghosszabbításáról

Hatályos: 2022. 02. 12., 2022. 02. 26.

 

5/2022. (II. 11.) AM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 1/2022. (I. 14.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Hatályos: 2022. 02. 13.

 

6/2022. (II. 11.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 12.

 

5/2022. (II. 11.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 12.

 

5/2022. (II. 11.) ITM rendelet

a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 37/2022. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

1/2022. (I. 14.) AM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Módosítja: 5/2022. (II. 11.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 13.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 6/2022. (II. 11.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 12.

 

3/2022. (I. 11.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja: 5/2022. (II. 11.) IM r.

Hatályos: 2022. 02. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/25.

Megjelent: 2022. 02. 13.

 

Új jogszabályok

 

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 02. 15., 2022. 03. 01

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.