Heti jogász 2022. 7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 7. héten a Magyar Közlöny 26 – 30. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/26.

Megjelent: 2022. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

30/2022. (II. 14.) SZTFH rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság eljárásával összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályos: 2022. 03. 17.

 

31/2022. (II. 14.) SZTFH rendelet

az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról

Hatályos: 2022. 02. 17.

 

5/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet

a védelmi ipari tevékenységet ellátó gazdasági társaságok egységes irányításának megvalósítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

6/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet

a Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság és az AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban lévő társasági részesedései felett a tulajdonosi joggyakorló kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

7/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet

egyes tulajdonosi joggyakorló kijelölések hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról, valamint az állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2022. (II. 14.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 6/2022. (II. 14.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 7/2022. (II. 14.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2022. (II. 14.) NVTNM r.

Hatályos: 2022. 02. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/27.

Megjelent: 2022. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

40/2022. (II. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 16., 2022. 03. 02.

 

41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16. – kivétellel.

 

6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1055/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

1056/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16., 2022. 02. 21.

 

1057/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1058/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

 

1059/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításáról

 

1060/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú (“A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú (“Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1062/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú (“Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1063/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú (“A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1064/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú (“A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1065/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú (“Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1066/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

 

1067/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1068/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a bűnüldözési tevékenységek terén történő magyar-szerb rendőri együttműködés elmélyítéséről

 

1069/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1070/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

Módosítja: 41/2022. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 6/2022. (II. 15.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Módosítja: 1055/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Módosítja: 1055/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 03. 01.

 

1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat

a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1056/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 16., 2022. 02. 21.

 

1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1057/2022. (II. 15.) Korm. h.

 

1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról

Módosítja: 1058/2022. (II. 15.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1062/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1063/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1064/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1065/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1067/2022. (II. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 02. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/28.

Megjelent: 2022. 02. 16.

 

Új jogszabályok

 

43/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

a Covid-19 megbetegedés ellen külföldön kapott védőoltásoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő bejelentéséről

Hatályos: 2022. 02. 21., 2022. 03. 07.

 

44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

45/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.036/2021/4. határozata

Törvénysértő, ha az önkormányzati rendelet úgy állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel. A helyi közutak használatát érintő súlykorlátozás bevezetéséhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség megállapítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak.

 

1071/2022. (II. 16.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlásokról

 

1072/2022. (II. 16.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat

a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról

 

1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat

egyes egyházi fenntartású egészségügyi intézmények fejlesztéseinek támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Módosítja: 44/2022. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 45/2022. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 17.

 

1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról

Módosítja: 1073/2022. (II. 16.) Korm. h.

 

1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egyes kultúrstratégiai kérdésekről

Módosítja: 1073/2022. (II. 16.) Korm. h.

 

1059/2017. (II. 7.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1074/2022. (II. 16.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/29.

Megjelent: 2022. 02. 17.

 

Új jogszabályok

 

46/2022. (II. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 20.

 

47/2022. (II. 17.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

7/2022. (II. 17.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

7/2022. (II. 17.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 20.

 

4/2022. (II. 17.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

6/2022. (II. 17.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

1075/2022. (II. 17.) Korm. határozat

a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

 

1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat

Révfülöp településen új mentőállomás kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1077/2022. (II. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

Módosított jogszabályok

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 46/2022. (II. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 20.

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 46/2022. (II. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 20.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 47/2022. (II. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 48/2022. (II. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 7/2022. (II. 17.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 7/2022. (II. 17.) AM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 7/2022. (II. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 20.

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Módosítja: 4/2022. (II. 17.) HM r.

Hatályos: 2022. 02. 18.

 

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja: 6/2022. (II. 17.) ITM r.

Hatályos: 2022. 02. 18

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/30.

Megjelent: 2022. 02. 18.

 

Új jogszabályok

 

49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

4/2022. (II. 18.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

8/2022. (II. 18.) EMMI rendelet

az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

1078/2022. (II. 18.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Módosított jogszabályok

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 49/2022. (II. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Módosítja: 4/2022. (II. 18.) MK r.

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 8/2022. (II. 18.) EMMI r.

Hatályos: 2022. 02. 19.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.