Bírságolhat a hatóság

Valamennyi ingatlan tulajdonosának, használati, haszonélvezeti és kezelési jogával rendelkező természetes, illetve jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kötelezettsége a parlagfű elleni védekezés. Május 16. napjától kezdte meg a hatóság az idei évben a parlagfüves területek ellenőrzését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a Baranya Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósága ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzések során a védekezési kötelezettség nem megfelelő végrehajtását vagy elmaradását állapítják meg, minden esetben eljárás indul.
Fontos tudni, hogy a tavalyi évtől a vonatkozó előírások szigorodtak, a módosítás szerint az illetékes hatóság már minden olyan kultúrnövénnyel borított területen elrendeli a közérdekű védekezést, ahol a felületi parlagfű-borítottság meghaladja a 30 százalékot, függetlenül a kultúrnövény tőszámától, illetve ha parlagfűvel fertőzött területről bejelentés érkezik, azt köteles öt napon belül érdemben kivizsgálni és a bejelentőt tájékoztatni a megtett intézkedésekről. A közérdekű védekezés elrendeléséről szóló határozat közlését követően a gazdálkodónak azonnal végre kell hajtania a parlagfű mentesítést, mert amennyiben ezt nem teszi meg, akkor kényszerkaszálásra kerül sor.
A kényszerkaszálás és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a mulasztóval szemben, minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal