Heti jogász 2022. 21. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 21. héten a Magyar Közlöny 83 – 90. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/83.

Megjelent: 2022. 05. 23.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi II. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Hatályos: 2022. 05. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi V. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi II. tv.

Hatályos: 2022. 05. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/84.

Megjelent: 2022. 05. 24.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

(2022. május 24.)

Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 11. 01.

 

 1. évi III. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

Módosított jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

Módosítja: Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi III. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/85.

Megjelent: 2022. 05. 24.

 

Veszélyhelyzeti jogszabályok

 

Új jogszabályok

 

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

Hatályon kívül helyezi: 181/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 181/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 181/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/86.

Megjelent: 2022. 05. 24.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 07. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap. A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

186/2022. (V. 24.) KE határozat

miniszterek kinevezéséről

 

1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XL. törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi III. törvény

a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXXII. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.
Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 11. 01., 2024. 01. 01. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXII. törvény

a szomszédos államokban élő magyarokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi III. törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LVII. törvény

az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi CXI. törvény

a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi VI. törvény

a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXII. törvény

az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXV. törvény

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXCII. törvény

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25., A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi IV. törvény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXII. törvény

a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XC. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi L. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Honvédelmi Sportszövetségről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CLXXIV. törvény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LIX. törvény

az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXV. törvény

a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXVIII. törvény

az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XLII. törvény

a Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XVII. törvény

a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXX. törvény

a Budapest Diákváros megvalósításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CIX. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 1. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

 1. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXLII. törvény

a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2022. évi IV. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet

a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1260/2022. (V. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Hatályon kívül helyezi: 182/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 182/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 182/2022. (V. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/87.

Megjelent: 2022. 05. 25.

 

Új jogszabályok

 

184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

18/2022. (V. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

8/2022. (V. 25.) AB határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

 

9/2022. (V. 25.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról

 

1261/2022. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2022. május 27. – június 11. között sorra kerülő 110. ülésszakán való magyar részvételről

 

1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat

fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 184/2022. (V. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Módosítja: 184/2022. (V. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Módosítja: 18/2022. (V. 25.) MNB r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja: 3/2022. (V. 25.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 05. 26.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/88.

Megjelent: 2022. 05. 26.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi V. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 06. 02., 2022. 07. 01., 2022. 09. 01.

 

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27., 2022. 05. 29.

 

187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 06. 01., Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének nap.

 

190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

192/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Hatályos: 2022. 05. 27., 2022. 06. 01.

 

14/2022. (V. 26.) IM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 06. 05.

 

1263/2022. (V. 26.) Korm. határozat

egyes állami sportcélú ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadásáról

 

23/2022. (V. 26.) ME határozat

a Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

24/2022. (V. 26.) ME határozat

a 2022. június 2-án és 3-án Stockholmban megrendezésre kerülő “Stockholm+50” nemzetközi találkozón való magyar részvételről

 

25/2022. (V. 26.) ME határozat

a Magyarország és a Török Köztársaság között a polgári veszélyhelyzetek során történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

26/2022. (V. 26.) ME határozat

a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 09. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 09. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor, 2022. 09. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

 1. évi CXXXVI. törvény

az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi V. tv.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 186/2022. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 188/2022. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01., Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napja.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 189/2022. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Módosítja: 191/2022. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 191/2022. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 192/2022. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2022. (V. 26.) GFM r.

Hatályos: 2022. 05. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/89.

Megjelent: 2022. 05. 27.

 

 

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/90.

Megjelent: 2022. 05. 27.

 

Új jogszabályok

 

193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Hatályos: 2022. 06. 01., 2022. 07. 01.

 

196/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

15/2022. (V. 27.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1264/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének emeléséről

 

1265/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1267/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1268/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1269/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1270/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1271/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1272/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1273/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1274/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1275/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1276/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1277/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1278/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1280/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja: 193/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 194/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a tizenharmadik havi ellátásról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 01.

 

161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről

Módosítja: 195/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Módosítja: 196/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 15/2022. (V. 27.) IM r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról

Módosítja: 1271/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Hatályon kívül helyezi: 193/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről

Hatályon kívül helyezi: 193/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Hatályon kívül helyezi: 193/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 193/2022. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1242/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1265/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1229/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1268/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

2004/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1269/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1272/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1273/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1274/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1275/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1121/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1277/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1421/2020. (VII. 20.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1278/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1731/2021. (X. 14.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1279/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1280/2022. (V. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.