Heti jogász 2022. 23. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 23. héten a Magyar Közlöny 94 – 96. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/94.

Megjelent: 2022. 06. 07.

 

Új jogszabályok

 

199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról

Hatályos: 2022. 06. 07. 23 órától.

 

201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

7/2022. (VI. 7.) KKM rendelet

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok megjelöléséről

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

8/2022. (VI. 7.) KKM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

9/2022. (VI. 7.) KKM rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország 2021-2027 Program elfogadásáról

 

1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

 

1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

 

1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, “Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

 

1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, “Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

30/2022. (VI. 7.) ME határozat

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 199/2022. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról

Módosítja: 200/2022. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 07. 23 órától.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 202/2022. (VI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/95.

Megjelent: 2022. 06. 08.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi VI. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról

Hatályos: 2022. 06. 08. 21 órától.

 

203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet

a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatályos: 2022. 06. 08. 22 órától, 2022. 07. 15. – kivétellel.

 

17/2022. (VI. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

Módosított jogszabályok

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 17/2022. (VI. 8.) OGY h.

Hatályos: 2022. 06. 08.

 

Hatályok kívül helyezett jogszabályok

 

73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 203/2022. (VI. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 08. 22 órától.

 

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 203/2022. (VI. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 08. 22 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/96.

Megjelent: 2022. 06. 11.

 

Új jogszabályok

 

204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

Hatályos: 2022. 06. 11. 23 órától, 2022. 06. 25.

 

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

Hatályos: 2022. 07. 01., 2023. 10. 01.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

1290/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

fejezetrendi, valamint címrendi kiegészítésről

 

1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. márciusi-áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1292/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. márciusi-áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1293/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 06. 12.

 

Módosított jogszabályok

 

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 22/2022. (VI. 11.) MNB r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 22/2022. (VI. 11.) MNB r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.