Heti jogász 2022. 24 – 25. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 24. héten a Magyar Közlöny 97 – 100., a 25 héten a 101-104. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/97.

Megjelent: 2022. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

205/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő központi hatóságok feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2022. 06. 15., 2022. 08. 01.

 

209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 15., 2022. 06. 29.

 

210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2022. 06. 15., 2022. 06. 29.

 

211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 17.

 

4/2022. (VI. 14.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 22., 2022. 07. 01.

 

21/2022. (VI. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

 

22/2022. (VI. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

 

1294/2022. (VI. 14.) Korm. határozat

az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról

 

1295/2022. (VI. 14.) Korm. határozat

a “Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)” megnevezésű központi kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

 

50/2022. (VI. 14.) ME határozat

a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja: 205/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 206/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 208/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 208/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 208/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Módosítja: 209/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 211/2022. (VI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 17.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 4/2022. (VI. 14.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 06. 22., 2022. 07. 01.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 21/2022. (VI. 14.) OGY h.

Hatályos: 2022. 06. 14.

 

9/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról

Módosítja: 22/2022. (VI. 14.) OGY h.

Hatályos: 2022. 06. 14.

 

1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat

az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról

Módosítja: 1294/2022. (VI. 14.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/98.

Megjelent: 2022. 06. 15.

 

Új jogszabályok

 

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 06. 15. 23 órától, 2022. 06. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 212/2022. (VI. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 15. 23 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/99.

Megjelent: 2022. 06. 17.

 

Új jogszabályok

 

213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 07. 02.

 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 07. 02., 2022. 08. 01.

 

218/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 17. 21 órától.

 

219/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 20.

 

220/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” vállalkozásrészének átruházásával megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

1296/2022. (VI. 17.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 213/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 213/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 213/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 214/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 215/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 217/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről

Módosítja: 218/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 17. 21 órától.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 219/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 20.

 

1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 1296/2022. (VI. 17.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 217/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 217/2022. (VI. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1297/2022. (VI. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/100.

Megjelent: 2022. 06. 17.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 06. 22., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01.

 

23/2022. (VI. 17.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 07. 01.

Módosított jogszabályok

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 22.

 

 1. évi LXV. törvény

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

a Hungary Helps Programról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi CXLII. törvény

a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

 1. évi CXLIV. törvény

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2022. 11. 01.

 

 1. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Módosítja: 2022. évi VII. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 23/2022. (VI. 17.) MNB r.

Hatályos: 2022. 06. 18.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 23/2022. (VI. 17.) MNB r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/101.

Megjelent: 2022. 06. 20.

 

Új jogszabályok

 

5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

4/2022. (VI. 20.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 23.

 

8/2022. (VI. 20.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Hatályos: 2022. 06. 21.

 

9/2022. (VI. 20.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 21.

 

2/2022. (VI. 20.) GFM rendelet

a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 21., 2022. 07. 01.

 

1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 5/2022. (VI. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 4/2022. (VI. 20.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 06. 23.

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Módosítja: 9/2022. (VI. 20.) MK r.

Hatályos: 2022. 06. 21.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 2/2022. (VI. 20.) GFM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1298/2022. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Módosítja: 1298/2022. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Módosítja: 1298/2022. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Módosítja: 1298/2022. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról

Hatályon kívül helyezi: 1298/2022. (VI. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/102.

Megjelent: 2022. 06. 21.

 

Új jogszabályok

 

221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 06. 22., 2022. 07. 06.

 

222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 28.

 

223/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

18/2022. (VI. 21.) BM rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24.

 

24/2022. (VI. 21.) OGY határozat

a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról

Hatályos: 2022. 06. 22.

 

1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

 

1300/2022. (VI. 21.) Korm. határozat

a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott titkársága (UNEP/AEWA titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

 

1301/2022. (VI. 21.) Korm. határozat

az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő kormányzó kijelöléséről

 

Módosított jogszabályok

 

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Módosítja: 222/2022. (VI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 28.

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 223/2022. (VI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja: 18/2022. (VI. 21.) BM r.

Hatályos: 2022. 06. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2089/2004. (IV. 27.) Korm. határozat

az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó kijelöléséről

Visszavonta: 1301/2022. (VI. 21.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/103.

Megjelent: 2022. 06. 22.

 

Új jogszabályok

 

224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 23., 2022. 07. 01., 2022. 07. 15.

 

225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 23., 2022. 07. 08.

 

25/2022. (VI. 22.) OGY határozat

az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról

 

26/2022. (VI. 22.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 

27/2022. (VI. 22.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

 

1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról

 

1303/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2021. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról

 

1304/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2022. évben szükséges forrás biztosításáról

 

1305/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1306/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1307/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Módosítja: 224/2022. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet

a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Módosítja: 224/2022. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 23.

 

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Módosítja: 225/2022. (VI. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 23., 2022. 07. 08.

 

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat

a Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat

a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1048/2022. (II. 8.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér működési támogatásáról és fejlesztéséről

Módosítja: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1306/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1307/2022. (VI. 22.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/104.

Megjelent: 2022. 06. 24.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 06. 25., Megállapodás 3. cikkében foglalt időpont

 

1/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 25., 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor

 

2/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

3/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

395/2022. (VI. 24.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 

Módosított jogszabályok

 

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Módosítja: 1/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25., 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor

 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

12/1990. (VII. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, 1988. évi május hó 26. napján aláírt, a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi VIII. tv.

Hatályos: Megállapodás 3. cikkében foglalt időpont.

 

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Hatályon kívül helyezi: 2/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

7/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Hatályon kívül helyezi: 3/2022. (VI. 24.) TIM r.

Hatályos: 2022. 06. 25.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.