Heti jogász 2022. 26 – 27. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 26. héten a Magyar Közlöny 105 – 107, a 27. héten a 108 – 111 számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/105.

Megjelent: 2022. 06. 28.

 

Új jogszabályok

 

226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 06. 29., 2022. 07. 13.

 

229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Hatályos: 2022. 06. 29., 2022. 07. 13.

 

231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02., 2022. 07. 15.

 

232/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a “GenerorG” Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

233/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

234/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság “felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

235/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság “csődeljárás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

1308/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus kezdeményezés nemzeti képviseleti és hatósági feladataihoz és a magyarországi tesztközpont kialakításához kapcsolódó feladatokról

 

1309/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a NATO Innovációs Alaphoz való csatlakozásról és kapcsolódó feladatokról

 

1310/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában

 

1311/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című 1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

 

1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1313/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

1314/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosító számú, a “Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja: 227/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 228/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja: 229/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29., 2022. 07. 01.

 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Módosítja: 229/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29., 2022. 07. 01.

 

787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 229/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja: 231/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 236/2022. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat

Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz

Módosítja: 1311/2022. (VI. 28.) Korm. h.

 

1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról

Módosítja: 1312/2022. (VI. 28.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1313/2022. (VI. 28.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

19/2022. (V. 31.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 24/2022. (VI. 28.) MNB r.

Hatályos: 2022. 06. 29.

 

1258/2015. (IV. 24.) Korm. határozat

Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsában, illetve annak Kormányzótanácsában

Visszavonta: 1310/2022. (VI. 28.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/106.

Megjelent: 2022. 06. 30.

 

Új jogszabályok

 

237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő kijelöléséről

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

283/2022 (VI. 30.) Korm.rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01., 2022. 08. 01.

 

239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01., az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 03.

 

241/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

17/2022. (VI. 30.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01., 2022. 07. 03.

 

16/2022. (VI. 30.) IM rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

10/2022. (VI. 30.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

5/2022. (VI. 30.) TIM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1315/2022. (VI. 30.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2018-00117 azonosító számú, az “Újabb esélytöbblet a Baksiaknak!” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a közfürdők létesítéséről és működéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Formatervezési Tanácsról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet

az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21Źén aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az “Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól

Módosítja: 239/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 240/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 03.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 240/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 03.

 

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 240/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 03.

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 240/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 03.

 

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 241/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 17/2022. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja: 10/2022. (VI. 30.) KKM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 4/2022. (VI. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 5/2022. (VI. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja: 5/2022. (VI. 30.) TIM r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

417/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 237/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet

a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről

Hatályon kívül helyezi: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről

Hatályon kívül helyezi: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Hatályon kívül helyezi: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Hatályon kívül helyezi: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

Hatályon kívül helyezi: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 238/2022. (VI. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

32/2020. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 17/2022. (VI. 30.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/107.

Megjelent: 2022. 07. 01.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi IX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 02. – kivétellel.

 

  1. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 02. – kivétellel.

 

  1. évi XI. törvény

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 02. – kivétellel.

 

242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

10/2022. (VII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

17/2022. (VII. 1.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

1316/2022. (VII. 1.) Korm. határozat

egyes tankerületi központok kistelepüléseket érintő beruházásának támogatásához szükséges 2022. évi előirányzat-átcsoportosításról

 

1317/2022. (VII. 1.) Korm. határozat

bodrogkeresztúri ingatlanok tulajdonjogának magyar állam javára történő megszerzéséről

 

1318/2022. (VII. 1.) Korm. határozat

az ukrajnai infrastrukturális újjáépítéshez, valamint a belső menekültek megsegítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

 

1319/2022. (VII. 1.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

52/2022. (VII. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 242/2022. (VII. 1.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 10/2022. (VII. 1.) MK r.

Hatályos: 2022. 07. 02.

 

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 17/2022. (VII. 1.) IM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

5/1988. (II. 12.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi XI. tv.

Hatályos: a Megállapodás negyedik bekezdésében foglaltak szerint, Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc nap.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/108.

Megjelent: 2022. 07. 04.

 

Új jogszabályok

 

243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet

egyes személyügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

1320/2022. (VII. 4.) Korm. határozat

a Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról

 

1321/2022. (VII. 4.) Korm. határozat

a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet

a közigazgatási szakvizsgáról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 243/2022. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/109.

Megjelent: 2022. 07. 05.

 

Új jogszabályok

 

28/2022. (VII. 5.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásáról

Hatályos: 2022. 07. 04.

 

29/2022. (VII. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 29/2022. (VII. 5.) OGY h.

Hatályos: 2022. 07. 04

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/110.

Megjelent: 2022. 07. 07.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 08. – kivétellel.

 

14/2022. (VII. 7.) AB határozat

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának “és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, illetve a megsemmisített szövegrész alkalmazásával érintett szabálysértési eljárások felülvizsgálatának elrendeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 14/2022. (VII. 7.) AB h.

Hatályos: 2022. 07. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/111.

Megjelent: 2022. 07. 08.

 

Új jogszabályok

 

244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 08. 15.

 

245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről

Hatályos: 2022. 07. 09., 2022. 07. 23.

 

25/2022. (VII. 8.) MNB rendelet

a “Milton Friedman” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 07. 11.

 

26/2022. (VII. 8.) MNB rendelet

a “Milton Friedman” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 07. 11.

 

27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet

az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

Hatályos: 2022. 07. 09.

 

1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

 

1323/2022. (VII. 8.) Korm. határozat

az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1324/2022. (VII. 8.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 245/2022. (VII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 245/2022. (VII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja: 245/2022. (VII. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja: 1324/2022. (VII. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 27/2022. (VII. 8.) MNB r.

Hatályos: 2022. 07. 09.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.