Heti jogász 2022. 28 – 29. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 28. héten a Magyar Közlöny 112-117, a 29. héten a 118 – 123. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/112.

Megjelent: 2022. 07. 11.

 

Új jogszabályok

 

1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/113.

Megjelent: 2022. 07. 11.

 

Új jogszabályok

 

247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról

Hatályos: 2022. 07. 12., 2022. 07. 26.

 

248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

250/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

1326/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

 

1327/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

1328/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Tűzoltóság részére történő ingyenes átadásáról

 

1329/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról

Módosítja: 248/2022. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről

Módosítja: 249/2022. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről

Módosítja: 250/2022. (VII. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/114.

Megjelent: 2022. 07. 12.

 

Új jogszabályok

 

28/2022. (VII. 12.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

„A jegybanki alapkamat mértéke 9,75%.”

Hatályos: 2022. 07. 13.

 

5/2022. (VII. 12.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjeinek illetményéről és a tisztjelölti képzési költségek megtérítési kötelezettségéről

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

2/2022. (VII. 12.) OGY politikai nyilatkozat

a Magyarország gazdasági érdekeinek védelmével ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról

 

30/2022. (VII. 12.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsa tagjának megválasztásáról

Hatályos: 2022. 07. 12., 2022. 09. 13.

 

31/2022. (VII. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

Módosított jogszabályok

 

11/2011. (III. 9.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 30/2022. (VII. 12.) OGY h.

Hatályos: 2022. 07. 12., 2022. 09. 13.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 31/2022. (VII. 12.) OGY h.

Hatályos: 2022. 07. 12.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 28/2022. (VII. 12.) MNB r.

Hatályos: 2022. 07. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/115.

Megjelent: 2022. 07. 13.

 

Új jogszabályok

 

251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14.

 

252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14., 2022. 07. 21.

 

18/2022. (VII. 13.) AM rendelet

a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről

Hatályos: 2022. 07. 18.

 

3/2022. (VII. 13.) GFM rendelet

az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14.

 

1330/2022. (VII. 13.) Korm. határozat

egyes kistelepülési önkormányzatok beruházásainak támogatásáról

 

1331/2022. (VII. 13.) Korm. határozat

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról és helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1332/2022. (VII. 13.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Románia-Magyarország 2021-2027 Program elfogadásáról

 

1333/2022. (VII. 13.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00036 azonosító számú, “ESÉLY=MARÓTVÖLGYÉBEN …. avagy biztos alapokon Somogysámsonban” című projekt támogatásának növeléséről

 

1334/2022. (VII. 13.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00072 azonosító számú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) – Nyíracsád” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 251/2022. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 14.

 

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 251/2022. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 14.

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 252/2022. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 14.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 252/2022. (VII. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 18/2022. (VII. 13.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 18.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 18/2022. (VII. 13.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 18.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 18/2022. (VII. 13.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 18.

 

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja: 18/2022. (VII. 13.) AM r.

Hatályos: 2022. 07. 18.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 3/2022. (VII. 13.) GFM r.

Hatályos: 2022. 07. 14.

 

1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Módosítja: 1331/2022. (VII. 13.) Korm. h.

 

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1331/2022. (VII. 13.) Korm. h.

 

1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével kapcsolatos további intézkedésekről

Módosítja: 1331/2022. (VII. 13.) Korm. h.

 

1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1331/2022. (VII. 13.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/116.

Megjelent: 2022. 07. 14.

 

Új jogszabályok

 

4/2022. (VII. 14.) GFM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

15/2022. (VII. 14.) AB határozat

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (2), (3) és (10) bekezdése, valamint 159/A. §-a szerinti szabályozással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

16/2022. (VII. 14.) AB határozat

a Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezési alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja: 4/2022. (VII. 14.) GFM r.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 4/2022. (VII. 14.) GFM r.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Módosítja: 16/2022. (VII. 14.) AB h.

Hatályos: 2022. 07. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/117.

Megjelent: 2022. 07. 15.

 

Új jogszabályok

 

253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 09. 01., 2022. 09. 15.

 

254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 16., 2022. 07. 30.

 

255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2022. 07. 15. 23 órától, 2022. 07. 29.

 

256/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 23.

 

19/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a szerződéses határvadászokról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

Hatályos: 2022. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

21/2022. (VII. 15.) BM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről

 

1336/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

az Energia-veszélyhelyzeti Operatív törzsről

 

1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

a Korrupcióellenes Munkacsoportról

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

1338/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével, illetve a meglévő határkerítés megerősítésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1339/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség állományának illetményemeléséről, valamint a határvadászok foglalkoztatási feltételeinek biztosításáról

 

1340/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésével összefüggő források biztosításáról

 

1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1342/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, “Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről

 

1343/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2017-00026 azonosító számú, “Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer – járműbeszerzés” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

1344/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

55/2022. (VII. 15.) ME határozat

a Magyar-Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

Módosított jogszabályok

 

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja: 256/2022. (VII. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 23.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 19/2022. (VII. 15.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 21/2022. (VII. 15.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja: 21/2022. (VII. 15.) BM r.

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1343/2022. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a “Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása”, valamint a “Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1343/2022. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1344/2022. (VII. 15.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1037/2007. (VI. 18.) Korm. határozat

a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 1337/2022. (VII. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/118.

Megjelent: 2022. 07. 18.

 

Új jogszabályok

 

2022. évi XIII. törvény

a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

257/2022. (VII. 18.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

1345/2022. (VII. 18.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

a kiskereskedelmi adóról

Módosítja: 2022. évi XIII. tv.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 257/2022. (VII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/119.

Megjelent: 2022. 07. 19.

 

Új jogszabályok

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. jogegységi hatályú határozata

A felek eltérő megállapodásának hiányában a biztosító helytállási kötelezettség alóli mentesüléséhez a szándékosságnak vagy a súlyos gondatlanságnak nem a mögöttes – foglalkozási, közlekedési – szabályszegés, hanem a biztosítási esemény, azaz a kár bekövetkezése vonatkozásában kell fennállnia ahhoz, hogy alkalmas legyen a mentesülés mint jogkövetkezmény kiváltására.

 

32/2022. (VII. 19.) OGY határozat

az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról

Hatályos: 2022. 07. 20.

 

33/2022. (VII. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

34/2022. (VII. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

35/2022. (VII. 19.) OGY határozat

a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

1/2022. (VII. 19.) GFM határozat

az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 35. §-a, valamint 4. melléklete hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

9/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról

Módosítja: 33/2022. (VII. 19.) OGY h.

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja: 34/2022. (VII. 19.) OGY h.

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2019. (III. 5.) OGY határozat

a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról

Hatályon kívül helyezi: 35/2022. (VII. 19.) OGY h.

Hatályos: 2022. 07. 19.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/120.

Megjelent: 2022. 07. 20.

 

Új jogszabályok

 

258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 23.

 

1346/2022. (VII. 20.) Korm. határozat

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

1347/2022. (VII. 20.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1348/2022. (VII. 20.) Korm. határozat

a Kecskeméti Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésről

 

1349/2022. (VII. 20.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú, “Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

60/2022. (VII. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

61/2022. (VII. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 258/2022. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 258/2022. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 258/2022. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 258/2022. (VII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről

Módosítja: 5/2022. (VII. 20.) NMHH r.

Hatályos: 2022. 07. 23.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1346/2022. (VII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1346/2022. (VII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1346/2022. (VII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1346/2022. (VII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1346/2022. (VII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1349/2022. (VII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/121.

Megjelent: 2022. 07. 21.

 

Új jogszabályok

 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Hatályos: 2022. 07. 22., 2022. 08. 05.

 

6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/122.

Megjelent: 2022. 07. 21.

 

Új jogszabályok

 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Hatályos: 2022. 07. 22., 2022. 08. 05.

 

261/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

32/2022. (VII. 21.) SZTFH rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 29.

 

1350/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2024. második félévi magyar EU-elnökség előkészítésével összefüggő feladatokról

 

1351/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

az EU-elnökség Kormánybizottság létrehozásáról

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

1353/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a fogyasztóvédelmi politikáról

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

1354/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1355/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

 

1356/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1357/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1358/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1360/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1361/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Végrehajtás Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1364/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó intézkedésről

 

1365/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz beszerzését szolgáló hitelhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról

 

1366/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1367/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 

Módosított jogszabályok

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 261/2022. (VII. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja: 32/2022. (VII. 21.) SZTFH r.

Hatályos: 2022. 07. 29.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1359/2022. (VII. 21.) Korm. h.

 

1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja: 1366/2022. (VII. 21.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Hatályon kívül helyezi: 1352/2022. (VII. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 07. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/123.

Megjelent: 2022. 07. 22.

 

Új jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2022. július 19.)

Hatályos: 2022. 07. 23., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XIV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 23. – kivétellel.

 

 1. évi XV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 23. – kivétellel.

 

 1. évi XVI. törvény

a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2022. 07. 23. – kivétellel.

 

 1. évi XVII. törvény

a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

 1. évi XVIII. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XIX. törvény

egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 08. 15., 2022. 09. 01., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 10. 19., 2023. 01. 01.

 

36/2022. (VII. 22.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

Magyarország Alaptörvénye

(2022. július 19.)

Módosítja: Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása

Hatályos: 2022. 07. 23., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2022. évi XVII. tv.

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2022. évi XVII. tv.

Hatályos: 2025. 06. 28.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2022. évi XVIII. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 10. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 08. 15., 2022. 09. 01., 2022. 10. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 10. 01., 2023. 02. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2022. évi XIX. tv.

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2022. évi XX. tv.

Hatályos: 2022. 08. 06., 2022. 10. 19.

 

10/2014. (II. 24.) OGY határozat

egyes házszabályi rendelkezésekről

Módosítja: 36/2022. (VII. 22.) OGY h.

Hatályos: 2022. 08. 01. – kivétellel.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.