Heti jogász 2022. 33. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 33. héten a Magyar Közlöny 136-137. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/136.

Megjelent: 2022. 08. 16.

 

Új jogszabályok

 

315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17., 2022. 08. 24., 2022. 09. 01.

 

316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 19., 2022. 11. 01.

 

317/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17., 2025. 06. 28.

 

318/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét szabályozó kormányrendelet kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

319/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek közbeszerzési ellenőrzéssel kapcsolatos Módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

26/2022. (VIII. 16.) BM rendelet

az “A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek megjelölésének felújításának és karbantartásának 2018-2021. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv, valamint a “Magyar-szlovén államhatár – A határokmányok kiegészítése és módosítása – “A” határszakasz – 2022″ című határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

27/2022. (VIII. 16.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

13/2022. (VIII. 16.) TIM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16.

 

14/2022. (VIII. 16.) TIM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának1/2022. jogegységi hatályú határozata (Jpe.IV.60.014/2022/9. szám)

a munka törvénykönyve munkaidő-nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályainak értelmezéséről

 

1400/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

1401/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

1402/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét szabályozó kormányhatározatok kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

 

1403/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

a MÁV-HÉV Zrt. vasútüzemeltetési infrastruktúráját érintő beruházásainak finanszírozásáról

 

1404/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

a hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat és a református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról szóló 1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1405/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

1406/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, “Felzárkózási együttműködések támogatása” című projekt tekintetében a támogatási összeg 2%-át meghaladó ingatlanvásárláshoz történő hozzájárulásról

 

1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, “A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

1408/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00057 azonosító számú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton (ERFA)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus mértékétől történő eltérésről

 

Módosított jogszabályok

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 24.

 

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 01.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól

Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19., 2022. 11. 01.

 

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 316/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Módosítja: 317/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 317/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17., 2025. 06. 28.

 

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 318/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 319/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 319/2022. (VIII. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

Módosítja: 27/2022. (VIII. 16.) BM r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 13/2022. (VIII. 16.) TIM r.

Hatályos: 2022. 09. 16.

 

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról

Módosítja: 14/2022. (VIII. 16.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat

a Fogyasztóvédelmi Tanácsról

Módosítja: 1400/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat

a Piacfelügyeleti Munkacsoportról

Módosítja: 1401/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akciótervről

Módosítja: 1402/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Módosítja: 1402/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

Módosítja: 1402/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

 

2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról

Módosítja: 1404/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról

Módosítja: 1404/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1407/2022. (VIII. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 17.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2022/137.

Megjelent: 2022. 08. 18.

 

Új jogszabályok

 

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Hatályos: 2022. 08. 19., 2022. 09. 02.

 

321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2022. 08. 21.

 

322/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelet

a “Szent István-terem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 19., 2022. 11. 01.

 

1409/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán való magyar részvételről

 

1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

 

1411/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

Magyarország szennyvízszolgáltatásokról és ivóvízellátásról készült 2021/2022. évi nemzeti jelentéséről

 

1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1413/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiájáról, valamint az “Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról szóló 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 

1415/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

 

1416/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 

1417/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, “A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 322/2022. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 09. 02.

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 323/2022. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 15/2022. (VIII. 18.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 19., 2022. 11. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 15/2022. (VIII. 18.) TIM r.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1412/2022. (VIII. 18.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1413/2022. (VIII. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

az “Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról

Módosítja: 1414/2022. (VIII. 18.) Korm. h.

 

1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1415/2022. (VIII. 18.) Korm. h.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1415/2022. (VIII. 18.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1417/2022. (VIII. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2022. 08. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 321/2022. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 21.

 

358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 321/2022. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 21.

 

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 321/2022. (VIII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 08. 21.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.